Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

“Turisme i Desenvolupament Rural” assegurança

“Turisme i Desenvolupament Rural” assegurança
24 set

“Turisme i Desenvolupament Rural” assegurança

Aquest any 2020 se celebra el dia mundial del turisme amb el lema “Turisme i desenvolupament rural”. La seva finalitat és conscienciar sobre la importància de defensar, protegir i desenvolupar les zones rurals i elevar el nivell de benestar de les persones que viuen en elles. Per tant, és una oportunitat per a replantejar-se i potenciar el futur del sector turístic en aquestes zones.

La pandèmia COVID-19 ha demostrat que el turisme és un de les nostres principals fonts impulsores del creixement i de la sostenibilitat, a través de la creació de llocs de treball a nivell nacional, amb la participació del sector públic i privat, aportant coneixement, innovació i benestar per a la societat.

Per a afavorir un lloc de treball que inclogui benestar dels treballadors i treballadores, és prioritari, una bona integració de la prevenció de riscos laborals en totes les facetes de les empreses.

Per aquest motiu des de l’àrea de prevenció de riscos laborals d’ACTIVA MÚTUA, volem aprofitar el dia mundial del turisme, per a conscienciar als nostres mutualistes dels riscos derivats d’aquestes activitats i oferir assessorament a tots els nostres mutualistes del sector turístic, per a aconseguir una bona integració i prevenció dels riscos, així com, una correcta gestió de la pandèmia COVID-19, adaptant mesures preventives per a evitar la seva exposició i propagació en l’entorn laboral.

Per a més informació, pot consultar les recomanacions que va publicar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a reduir els contagis per la COVID-19 en aquest sector:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/covid-19/turismo/paginas/guias-sector-turistico.aspx

Realitzar un comentari