Cambiar idioma

Trastorns del son i treball. Mesures preventives.

Trastorns del son i treball. Mesures preventives.
29 nov

Trastorns del son i treball. Mesures preventives.

Els trastorns del son són patologies amb elevada prevalença en la població general. Hi són presents com a agent causal o com agreujants, en molts accidents laborals, especialment en aquells que impliquen conducció de vehicles, maquinària perillosa o activitat de risc. El somni suposa un greu problema per realitzar treballs que, per les seves característiques, una manca d’atenció pugui comportar riscos per al propi treballador o per a altres persones del seu entorn.

La somnolència pot tenir com a causa la síndrome d’apnees obstructives durant el son (SAOS) que té per característica que durant el son es produeixen episodis repetitius d’obstrucció de les vies aèries superiors.

A més no dormir bé suposa alteracions físiques, psicològiques i emocionals que van més enllà del cansament. En aquest sentit hi ha estudis que relacionen la falta de son amb un increment del risc de malalties cardiovasculars i amb una major predisposició de patir patologies com la diabetis i l’obesitat. Encara que l’evidència científica no està prou clara, el somni és important per a molts processos fisiològics, que estarien darrere de l’augment de determinats problemes de salut.

No dormir bé no només provoca cansament i fatiga al dia següent, sinó que pot estar darrere de problemes de salut més greus.

Pel que es considera de vital importància la detecció primerenca dels trastorns del son mitjançant el sistema general de Salut o bé en l’àmbit laboral mitjançant la Vigilància de la salut.

Cal unificar criteris de valoració d’aptitud laboral en els treballadors que pateixen aquestes patologies, per evitar tant discriminacions interindividuals, si la valoració és molt restrictiva; com augment del risc d’accidentalitat laboral si no es té en compte el risc afegit que suposen les patologies del son.

La inclusió habitual en Vigilància de la salut de senzills test de detecció i la derivació primerenca a l’especialista dels treballadors amb hipersomnolència permetrà el desenvolupament d’una prevenció eficaç dels danys associats als trastorns del son.
El treball coordinat entre especialistes en medicina del treball, tècnics en prevenció de riscos laborals i especialitats mèdiques implicades en trastorns del son permetrà una millor gestió de la patologia i per tant del risc derivat, així com una reducció de costos sociolaborals i cost personal del treballador afectat.

Activa Mútua disposa d’una Unitat del Son, especialitzada en la realització d’estudis del son mitjançant el polisomnógrafo. Aquest es porta a terme mitjançant un ingrés durant una nit a la clínica d’Activa Mútua a Tarragona per monitorització de diversos paràmetres que formen part de l’estudi que realitza l’especialista mèdic.

L’equip no provoca cap tipus de molèsties ni dolors al pacient, ja que tot l’equipament està pensat perquè se senti el més còmode possible.

Amb el conjunt de la informació registrada i la informació mèdica aportada es realitza l’estudi per determinar la possible alteració del son, i en una cita posterior específica s’informa dels resultats i dels possibles tractaments en cas de ser necessari.

Com accedir al servei?

  1. Mitjançant el qüestionari de somnolència diürna Test d'(Epworth) pot disposar informació si és persona susceptible de patir trastorns del son.
  2. Vigilància de la Salut o Metge de família recomanen realitzar l’estudi.
  3. Concertar visita amb la Unitat del Son d’Activa Mútua, i si aquesta ho considera necessari, se li proposarà la realització de l’estudi de polisomnografia, explicant-li en què consisteix i que es persegueix amb el mateix.
  4. Quan es disposi del resultat de l’estudi s’informarà al pacient sobre els resultats i els possibles tractaments o seguiments a realitzar.

pDSC_4565

Montse Pàmies Barberà
Cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Realitzar un comentari