Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

“Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones”.

“Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones”.
06 mar

“Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones”.

L’any 2020 és un any decisiu per a la promoció de la igualtat de gènere a tot el món, representa una oportunitat excepcional per a mobilitzar l’acció mundial, amb la intenció d’aconseguir la igualtat de gènere i la realització dels drets humans de totes les dones i nenes.

Salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere:

Des del punt de vista del marc legal vigent, no existeix una política preventiva específica de riscos laborals separada per sexes. Les úniques mesures preventives existents es refereixen a la capacitat reproductiva o al propi estat biològic de l’embaràs, com a estat temporal o transitori que mereix una protecció específica en el marc de les obligacions preventives que imposa a l’empresa la legislació sobre seguretat i salut en el treball.

Existeixen riscos laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones com:

  • Assetjament laboral, genèric o sexual, riscos psicosocials relacionats amb la pròpia organització del treball, que afecten en particular a la salut mental, en forma d’estrès, depressió, ansietat, violència en el treball, assetjament, etc. que són molt més freqüents en determinats sectors d’activitat econòmica fortament feminitzats: l’educació, els serveis socials i l’assistència sanitària.
  • Els factors organitzacionals com a dobles jornades (o doble presència), jornades partides, etc. comporten a l’aparició de riscos laborals que sí ha començat a ser tingut en compte en els primers estudis de gènere i salut laboral. És un fet que les responsabilitats familiars incrementen els riscos laborals en interactuar amb ells. Així, segons afirma la doctrina científica especialitzada, els problemes de la vida privada juntament amb els laborals generen una sinergia negativa i una major predisposició al burnout i, per tant, no pot desvincular-se tots dos àmbits.
  • Riscos propis lligats a activitats feminitzades, l’exposició de les quals interfereix o agreuja de manera especial la salut de la dona: Tèxtil i confecció, Serveis,
    Ensenyament, Hostaleria i comerç, Sanitat, Agroalimentació.
  • Riscos derivats d’altres factors de discriminació, molt menys explorats fins al moment, per no dir ignorats: Salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, menor participació en els llocs directius o de rellevància en les organitzacions on presten serveis, precarietat laboral, temor a la pèrdua de l’ocupació en ocasió de l’embaràs o la maternitat, etc.

Amb motiu de la celebració, aquest pròxim 8 de març, del dia internacional de la dona, Activa mútua volem conscienciar als nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets. En aquest sentit llancem un reclam per a promoure polítiques, en les nostres empreses, que ja no sols impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, sinó que es faci en igualtat de condicions, sense oblidar, és clar, en unes adequades condicions de treball, adaptades en tot moment a l’estat de la dona, vetllant així, per la seva seguretat i salut.

Assumpta Obiols –Tècnica Àrea Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Realitzar un comentari