Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2018

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2018
22 oct

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2018

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) vela perquè a Europa hi hagi entorns de treball segurs i saludables, és per això que coincidint amb la setmana 43 del calendari, se celebra la Setmana Europea per a la seguretat i salut en el treball, on es realitzen múltiples actes en tota Europa.

Enguany se centra en la campanya bianual “Alerta enfront de Substàncies Perilloses”, que té com a principal objectiu sensibilitzar sobre els riscos que representen les substàncies perilloses en el lloc de treball i la promoció de la cultura preventiva. La campanya té els següents objectius:

  • Sensibilitzar sobre la importància de la gestió de substàncies perilloses en els llocs de treball d’Europa.
  • Promoure l’avaluació, substitució i eliminació dels riscos per substàncies perilloses.
  • Sensibilitzar sobre els riscos associats a l’exposició de substàncies cancerígenes en el treball.
  • Identificar grups de treballadors amb necessitats especials i elevats nivells de risc.
  • Fomentar el coneixement dels canvis normatius i del marc legislatiu actual.

A més des de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball s’anima a participar en totes les persones o organitzacions interessades, tant en l’àmbit europeu com a nacional. La manera de participar pot ser difonent i publicant materials de la campanya per a promoure la sensibilització, organitzant cursos i tallers, compartint bones pràctiques preventives per al tractament de substàncies perilloses, participant en els diferents esdeveniments que s’organitzen durant la celebració de la Setmana Europea.

Les substàncies perilloses són un dels principals problemes per a la Seguretat i Salut dels treballadors.

Siguem conscients del problema i tractem de posar solució a tots els nivells de l’empresa.

Per a més informació sobre la Campanya, accediu al següent enllaç

 

????????????????

Elia Pravia Alonso.
Tècnica PRL Activa Mútua.

Realitzar un comentari