Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2015. “Trabajos saludables”: Gestionamos el estrés.

Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2015. “Trabajos saludables”: Gestionamos el estrés.
19 oct

Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2015. “Trabajos saludables”: Gestionamos el estrés.

L’estrès és el segon problema de salut relacionat amb el treball que més freqüentment es denuncia a Europa i, al costat d’altres riscos psicosocials, es creu que representa la causa de la pèrdua de més de la meitat (50-60 %) de les jornades de treball. Un entorn de treball psicosocialmente advers pot tenir importants efectes negatius en la salut dels treballadors.

Contribuir a la gestió de l’estrès relacionat amb el treball i els riscos psicosocials i, per tant, prevenir els seus importants efectes negatius en treballadors, empresaris i governs, constitueix l’objectiu fonamental d’aquesta campanya. Fer front eficaçment als riscos psicosocials crea un entorn de treball en el qual els treballadors conserven la salut, s’afavoreix un ambient de treball més positiu i també millora el rendiment de l’empresa.

Els riscos psicosocials existeixen en qualsevol lloc de treball, però poden avaluar-se i gestionar-se satisfactòriament fins i tot si es compta amb recursos limitats. Aquesta campanya proporciona suport i assessorament als empresaris i treballadors quant a la gestió de l’estrès relacionat amb el treball i els riscos psicosocials i fomenta l’ús d’eines pràctiques d’ús senzill per facilitar el procés.

Treballs saludables: «Gestionem l’estrès» és una campanya paneuropea que coordina l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA). Les campanyes “Treballs saludables” són les més importants en la seva matèria al món i constitueixen importants factors de canvi i millora en matèria de seguretat i salut en el lloc de treball.

Realitzar un comentari