Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

ONTUR (Oficina del Sector Turisme i Hoteleria) és la nostra oficina corporativa el principal objectiu de la qual és atendre la tipicitat de les empreses turístiques mitjançant la prevenció i l’efectiu tractament de trastorns musculoesquelètics. També inclou una proposta de programes de millora i promoció de programes de salut específics per minimitzar l’impacte de l’accidentalitat laboral.

Correu de contacte:  ontur@activamutua.es

Sector turisme

Activa Mutua vol ser la mútua del sector de l’hoteleria i turisme i, per això, ha creat ONTUR, l’Oficina del Sector del Turisme i l’Hoteleria.

ONTUR és una unitat independent d’Activa Mutua, però interrelacionada tant amb la seva àrea administrativa com amb l’assistencial o la rehabilitadora, passant per l’àrea de prestacions, la d’assessorament i la d’informació.

ONTUR assisteix un dels sectors econòmics més importants del país: el turístic, que copa més de l’11% del PIB estatal i ocupa més de 1.300.000 treballadors en 64.000 empreses integrades en diferents patronals, associacions provincials i organismes oficials.

Persones beneficiàries

Tindran dret a aquests serveis tots aquells treballadors que estiguin afiliats a Activa Mutua i que estiguin relacionats directament o indirecta amb el sector de l’hoteleria i el turisme. És a dir, que estiguin integrats dins dels serveis d’allotjament i serveis de menjars i begudes, a més d’altres CNAE que incloguin la capacitat de la gestió turística.

Prevenció de riscos en el sector

Les particularitats existents en el sector serveis i la informació que permanentment ens traslladen tant els representants del sector com els nostres mutualistes, ens permeten, des de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, oferir una sèrie d’actuacions concretes.

Tallers en permanent desenvolupament, específics per al sector, tals com:

  • Trastorns Musculoesquelètics en el Sector de l’Hoteleria
  • Ergonomia Participativa
  • Riscos Psicosocials en el Sector Hoteler
  • Assessorament en Plans d’Autoprotecció

A més, ONTUR està realitzant múltiples jornades dirigides de manera específica als seus mutualistes del sector:

  • Prevenció de Riscos en el Sector Hoteler
  • Prevenció de Riscos en els Camps de Golf

Consulteu aquí el calendari de les properes jornades.