Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Activa Mutua despunta com a mútua del sector de l’ensenyament, per això ha creat una oficina corporativa de caràcter nacional denominada ONSE.

L’ONSE vetlla específicament per la salut dels treballadors de l’ensenyament amb tractaments concrets per a les seves malalties professionals usuals i preveu els riscos laborals mitjançant formació de foniatria preventiva, primers auxilis pediàtrics, riscos psicosocials, etcètera, a més de risc durant l’embaràs.

Correu de contacte:  onse@activamutua.es

Sector ensenyament

Activa Mutua, garanteix, en el present i en el futur, una aposta sense precedents per l’ensenyament, que l’entén com un dels pilars imprescindibles de la nostra societat.

El reconeixement de les malalties professionals dels docents ha estat una demanda històrica per part de tots els actors implicats en l’ensenyament i, gràcies al treball realitzat per Activa Mutua en col·laboració amb les seves empreses mutualistes del sector, arran de la publicació del Real decret 1299/2006, de 10 de novembre, s’estan modificant en tot l’Estat les avaluacions de riscos dels centres d’ensenyament i els protocols mèdics de vigilància de la salut dels treballadors docents, per part de totes les mútues d’accidents de treball i serveis de prevenció de riscos laborals.

Amb més de 25.000 docents afiliats, provinents de més de 1.500 centres educatius, Activa Mutua despunta com a mútua del sector de l’ensenyament. Per això, ha creat aquesta oficina corporativa de caràcter nacional que vetlla específicament per la salut dels treballadors de l’ensenyament amb tractaments concrets per a les seves malalties professionals usuals i la prevenció de riscos laborals mitjançant formació de foniatria preventiva, emergències sanitàries en el sector educatiu, riscos psicosocials, etcètera, a més de risc durant l’embaràs.

Persones beneficiàries

Tindran dret a aquests serveis tots aquells treballadors que estiguin afiliats a Activa Mutua i que estiguin relacionats directament o indirecta amb el sector de l’ensenyament. És a dir, que estiguin integrats als centres d’ensenyament, reglat i no reglat, dins del CNAE 85.

Prevenció de riscos en el sector

Les particularitats existents en el sector de l’ensenyament i la informació que permanentment ens traslladen tant els representants d’aquest sector com els més de 1.500 centres educatius mutualistes, ens permeten, des de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, oferir una sèrie d’actuacions concretes.

Permanent desenvolupament de tallers específics per al sector tals com:

  • Prevenció, Entrenament i Cures de la Veu en el Docent
  • Els Riscos Psicosocials en els Docents
  • Emergències Sanitàries en el Sector Docent
  • Intel·ligència Emocional: Clau per a la Salut i el Benestar Psíquic i Físic del Docent
  • Taller d’Ergonomia Participativa Dirigit a l’Educació Especial

A més, l’ONSE està realitzant múltiples jornades dirigides de manera específica als seus mutualistes del sector.

Consulteu aquí el calendari de las properes jornades.