Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

ONCADIS (Oficina de Centres i Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat) és una oficina d’àmbit nacional pertanyent a Activa Mutua, i que està dirigida als mutualistes del sector de la discapacitat i de la dependència. Té com a objectiu principal ajudar a incrementar la competitivitat de les empreses socials amb una sèrie de mesures preventives específiques dirigides a reduir la sinistralitat i l’absentisme del sector.

Correu de contacte:  oncadis@activamutua.es

Sector discapacitat

Activa Mutua està en permanent escolta de les necessitats de les empreses socials, i aposta pel sector de la discapacitat i la dependència. Per això es col·labora amb ambdós sectors de manera molt activa, a causa del fet que l’entitat protegeix més de 15.000 professionals del sector de la discapacitat i la dependència al nostre país.

ONCADIS, l’Oficina de Centres i Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat, neix com a oficina sectorial específica pertanyent a Activa Mutua, i formada per tècnics de totes les disciplines relacionades amb la salut.

ONCADIS és pionera en el sector tant per un ambiciós protocol de serveis específics, com per la capacitat d’adaptació dels serveis a les necessitats reals del sector.

Des de la seva posada en marxa, aquesta oficina sectorial compleix amb els més ambiciosos estàndards d’entorn accessible, d’eliminació de barreres físiques i de comunicació, amb estricte compliment de la Llei general de discapacitat, quant a no discriminació i incorporació de professionals amb discapacitat.

Conceptes com diversitat, inclusió, ètica, optimisme, excel·lència i respecte formen part de la nostra cultura empresarial.

De manera interna, Activa Mutua té molt en compte la participació del teixit associatiu representatiu de les persones amb discapacitat, i això fa que la nostra organització assumeixi el sector i les persones amb discapacitat com a part intrínseca de la seva naturalesa jurídica.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’ONCADIS, tant els professionals que realitzen la seva tasca en aquells centres de treball d’atenció, diagnòstic, rehabilitació, formació, educació, promoció i integració laboral de persones amb discapacitat, com les empreses, associacions o organitzacions que integren en les seves plantilles persones amb discapacitat. I també els professionals que exerceixen la seva activitat en el sector de l’atenció a la dependència i la promoció de l’autonomia personal: serveis de dia i serveis residencials, serveis d’atenció domiciliària, serveis de suport, teleassistència, etcètera.

Prevenció de riscos en el sector

Activa Mutua manté subscrits acords de col·laboració amb patronals i agents del sector per conèixer permanentment les demandes i les reivindicacions en aquesta matèria.

Les particularitats existents en els sectors de la discapacitat i de la dependència i la informació que permanentment ens traslladen els representants del sector ens permeten, des de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, oferir una sèrie d’actuacions concretes, tals com:

 • Elaboració de material  adaptat i validat en Lectura Fàcil tal com:
 1. Col·lecció de guies de bones pràctiques preventives amb noves ocupacions professionals.
 2. Fitxes tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Educació preventiva en línia.
 • Assessorament en la gestió de la prevenció.
 • Jornades tècniques sobre:
 1. Trastorns Musculoesquelètics
 2. Trastorns Psicosocials: Riscos Psicosocials
 3. Afrontament d’Estrès
 4. Gestió de la Maternitat i la Lactància en la PRL
 5. Diversos aspectes relacionats amb la gestió de la PRL en centres ocupacionals, centres especials d’ocupació i geriàtrics
 6. Sensibilització per a Directius i Comandaments Intermedis.

 Consulteu aquí el calendari de les properes jornades.

Acords de col·laboració

 agevalcee-web  Aseldicova-web  foQua-web  LOGOARADIS_2010-web    Ilunion-Accesibilidad-web    Logo-guias-web  logo-FEaD-web   LOGO-AEDIS-web    Bequal-web      logofeacem-web