Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Regulació de l’ús obligatori de mascaretes

Regulació de l’ús obligatori de mascaretes
21 mai

Regulació de l’ús obligatori de mascaretes

S’acaba de publicar, en el Boletín Oficial del Estado, l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Queda establert l’ús obligatori de màscara, per part de la població, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Realitzar un comentari