Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Recomanacions per evitar contagis durant els desplaçaments al lloc de treball

Recomanacions per evitar contagis durant els desplaçaments al lloc de treball
21 abr

Recomanacions per evitar contagis durant els desplaçaments al lloc de treball

Aquest passat dilluns, 13 d’abril, milions de treballadors i treballadores de tota Espanya es van reincorporar a la seva activitat laboral, fonamentalment els de la construcció, la indústria i tots aquells que no puguin fer la seva tasca des de les seves cases.

Per a garantir que aquest fet es dugués a terme de manera segura, evitant possibles contagis del COVID-19, el Govern d’Espanya va publicar una guia referent de bones pràctiques preventives aplicables en aquesta tornada a la feina.

Un dels aspectes fonamentals en aquesta reincorporació, a més de mantenir  en tot moment, unes condicions de treball que garanteixin la seguretat i salut de la població treballadora, és el com hem de desplaçar-nos al lloc de treball, de tal manera que adoptem uns hàbits que garanteixin la prevenció enfront de l’exposició i propagació del virus.

La guia de bones pràctiques, que acabem d’esmentar, recomana, en aquest terme, afavorir el desplaçament al treball per mitjans que no suposin l’agrupació amb més persones, garantint la important distància interpersonal de 2 metres.

Des del punt de vista sanitari, es tracta d’un mitjà segur, per la qual cosa en cas que el desplaçament es realitzi de manera individual no és necessari portar mascareta. No obstant això, és possible que viatgi més d’una persona en el cotxe, ja que entre els supòsits en els quals es permet circular per la via pública acompanyat, figura el trasllat al centre laboral.

En el cotxe podran viatjar fins a tres persones, un màxim d’una per cada fila de seients, com recull l’última normativa del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. En aquest cas, cadascun dels ocupants haurà de portar una mascareta protectora.

.En cas de triar un turisme o un VTC (vehicle amb conductor), s’han d’extremar les mesures de neteja del mateix i evitar que viatgi més d’una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.

En els viatges amb autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal amb altres viatgers i, en el cas del transport públic, la guia recomana usar una mascareta higiènica, no mèdica. Des del passat 13 d’abril, els treballadors que es desplacen als centres laborals en transport públic reben de manera gratuïta una mascareta higiènica reutilitzable que han de fer servir durant el trajecte.

Paral·lelament, la Direcció General de Trànsit (DGT), dependent del Ministeri de l’Interior, ha fet públics uns consells perquè segueixin els treballadors quan acudeixin als centres laborals, ja sigui a peu o en un altre mitjà de transport, individual o col·lectiu.

En tot cas l’organisme públic demana que s’utilitzin les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d’aproximadament dos metres, fins i tot si el desplaçament es realitza a peu, per a evitar la propagació i el contagi del coronavirus. Si es va caminant, amb bicicleta o amb moto, l’organisme recorda que no és necessari portar mascareta protectora, que en canvi sí que és obligatori quan el desplaçament es realitza en transport públic.

Tornada a l’activitat

Tots els ciutadans que optin per utilitzar el seu vehicle propi per a realitzar trasllats laborals hauran de tenir en compte alguns detalls perquè el retorn a l’activitat es produeixi amb seguretat. El primer d’ells, abans d’iniciar el desplaçament, és comprovar que la mecànica es troba en òptimes condicions després de romandre sense funcionar  fins i tot algunes setmanes.

Per a això, serà necessari realitzar uns passos de comprovació del nostre vehicle, començant per connectar (si haguéssim desconnectat) la bateria i verificar el seu estat de càrrega, a més de comprovar la pressió correcta dels pneumàtics. També caldrà revisar el nivell de líquids (oli, refrigerant, fre i direcció), verificar que no hi hagi cap fugida que hagi pogut deixar marques en el sòl i controlar el tacte i el funcionament dels frens (pedal i palanca).

A continuació, s’ha d’arrencar el motor i mantenir-lo al ralentí uns pocs minuts, mentre es verifiquen els testimonis de la instrumentació i que els dispositius del cotxe (llums, intermitents, sistemes electrònics, etc.) funcionin correctament. Aquesta comprovació sempre, per descomptat, en espais oberts que impedeixin l’acumulació de gasos contaminants procedents del motor.

Desinfecció del vehicle

Per a combatre aquesta pandèmia i evitar contagis per COVID-19, s’ha d’extremar la neteja del vehicle. S’ha constatat que el virus sobreviu en superfícies i que en algunes d’elles, com l’acer o els plàstics, pot arribar a fer-ho durant tres dies. Per això és necessari una neteja exhaustiva i desinfectar el vehicle després del seu ús, passant un drap o paper de cuina impregnat amb alcohol de 70º o lleixiu (dissolta en aigua en una proporció 1/10) sobre els elements que estan en contacte amb les mans. Tota aquesta operació es recomana dur-la a terme amb guants.

Començant pels tiradors de les portes, s’aplicarà la solució sobre tot aquell material susceptible d’haver estat tocat per les mans: volant, fre de mà, lleves de la columna de direcció, quadre de comandament, alçavidres, equip electrònic, etc. Tampoc ens hem d’oblidar de la neteja i desinfecció de la clau o comandament remot. Una vegada acabada l’operació, cal tenir precaució amb el material utilitzat. El paper de cuina cal tirar-lo immediatament a les escombraries i el drap rebutjar-lo o rentar-lo a una temperatura de 60° com a mínim. De la mateixa manera, rebutjarem els guants utilitzats. Per a finalitzar, amb caràcter immediat i en el moment que sigui possible, procedirem a rentar-nos les mans amb aigua i sabó.

Les precaucions han de reforçar-se de la mateixa manera durant els proveïments de carburant de combustible. En general, és essencial l’ús de guants per a evitar el contacte amb qualsevol de les superfícies que trobem en una estació de servei, molt exposades per la circulació de persones que suporten.

D’altra banda, i ara més que mai, convé recordar la necessitat d’extremar les precaucions durant la conducció per la situació actual que travessem, vetllant per la nostra seguretat viària. Qualsevol sinistre, per lleu que sigui i que impliqui acudir a un centre sanitari/hospitalari, implica increment d’exposició al virus.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

http://www.dgt.es/es/covid-19/

Realitzar un comentari