Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Què està passant amb les furgonetes?

Què està passant amb les furgonetes?
12 nov

Què està passant amb les furgonetes?

En un estudi que es diu “Furgonetes en la carretera, un risc per a la seguretat viària?” publicat per la Fundació de Línia Directa Asseguradora, en col·laboració amb INTRAS (Institut Universitari de Recerca de Trànsit i Seguretat viària de la Universitat de València), s’han analitzat els accidents ocorreguts entre els anys 2011 i 2015 recopilats per la Direcció general de trànsit, i en els anys 2011 a 2017 aportats per Línia Directa Asseguradora, en els quals s’han vist implicades les furgonetes.

Els nombres d’accidents analitzats en aquest estudi, comprenen 445.000 accidents amb víctimes, conforme dades facilitades per la Direcció general de trànsit, DGT, que impliquen 755.000 conductors i 41.000 furgonetes, a més de 940.000 sinistres aportats per Línia Directa Asseguradora entre els anys 2011 i 2017, amb 23.000 furgonetes implicades.

El nombre de furgonetes a Espanya és de 2,3 milions, implica a 3,1 milions d’autònoms, al que cal afegir un augment del comerç electrònic anual del 17%. Açò ha donat com a resultat un augment de la accidentabilitat en les furgonetes d’un 41%, 935 morts en aqueixos cinc anys, un augment superior al 94% en accidents greus i unes 4.600 víctimes.

En aquest mateix informe analitzen l’accident tipus on les furgonetes estan implicades, sent els accidents múltiples per distraccions i per abast posterior contra turismes, on el conductor sol ser un home entre 35 i 45 anys amb àmplia experiència al volant.

  • La freqüència més gran dels accidents ocorre en les autovies i autopistes, encara que en les carreteres secundàries s’està igualant.
  • Una de les coses que més es destaquen és l’antiguitat mitjana de les furgonetes, sent aquesta de 16 anys, amb un percentatge del 44% major de 15 anys.
  • Una altra dada preocupant és que 2 de cada 3 accidents entre una furgoneta i un altre vehicle, el conductor de la furgoneta és el culpable.

mapa

Algunes de les conclusions a les quals s’arriba, tenint en compte que les furgonetes són vehicles de menys de 3.500 kg de pes màxim i que es condueixen amb un carnet B és que el conductor desconeix les diferències entre aquest tipus de vehicle i els turismes, ja que els condueixen de la mateixa manera, sense tenir en compte el pes més gran, major altura del centre de gravetat i, per tant, major facilitat per a la bolcada.

El conductor de la furgoneta no reflexiona en la necessitat d’augmentar les distàncies per si ha de fer una frenada d’emergència, desconeix com ha de col·locar la càrrega i fixar-la, al que cal afegir les jornades laborals molt llargues, entre 10 i 12 hores diàries, amb estrès per la necessitat de fer els lliuraments de forma molt ràpid.

Això ha motivat un augment dels accidents mortals en ciutat d’un 35% més que els turismes.
Quant a les solucions, el 65% dels conductors advoca per la instal·lació de tacògrafs com en els camions, a més de millorar l’ús de càrrega i descàrrega (55%) o crear un carnet específic per a furgonetes.
El que és clar és, amb les noves circumstàncies que s’estan donant, s’hauria de replantejar seriosament l’ús de les furgonetes amb un carnet B, sense cap classe de formació específica ni legislació concreta que ho reguli.

Al meu entendre, ara que el director Pere Navarro, està disposat a revisar el carnet per punts, podria ser un moment favorable per a tenir aquest estudi en compte i valorar que mesures es podrien prendre sobre aquest tema.
Tu que penses?

 

Carlos Gutierrez.

Tècnic Dpt. PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari