Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància
19 jul

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància

El passat dia 10 de Juliol de 2021 es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància. Aquesta llei és conseqüència de la tramitació parlamentària com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

Llegir notícia

Més informació:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Realitzar un comentari