Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Protocol de vigilància sanitària específica – silicosis

Protocol de vigilància sanitària específica – silicosis
30 set

Protocol de vigilància sanitària específica – silicosis

El Ministeri de Sanitat acaba de publicar el Protocol de vigilància sanitària específica. Silicosi. Tal com indica textualment aquest protocol, fruit de la feina desenvolupada per les administracions sanitàries a través de la Ponència de Salut Laboral de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, revisa i actualitza el protocol de vigilància sanitària específica que es va publicar l’any 2001, pel que fa a la silicosi originada per pols de sílice i pneumoconiosi de pols mixt amb contingut silici. Per a la resta de pneumoconiosi, continuarà vigent el citat protocol de l’any 2001.

L’elaboració d’aquest protocol ha estat coordinat per l’Institut Nacional de Silicosi i ha comptat amb la participació de la secció de pneumologia ocupacional de l’Hospital Universitari Central d’Astúries, de la Conselleria de Sanitat del Principat d’Astúries, d’Osalan-Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals, i de membres de la Societat Basca de Medicina del Treball. Durant la seva vigència, el protocol que ara s’actualitza ha proporcionat als professionals implicats en la prevenció de riscos laborals, i en especial als sanitaris, una guia d’actuació per a realitzar la vigilància sanitària específica dels treballadors amb risc de contraure silicosi.

Actualment la silicosi continua sent una malaltia d’elevada incidència i prevalença, de la qual no es disposa de dades epidemiològiques que permetin establir la seva autèntica dimensió, pel que el seu estudi constitueix un repte per a totes les parts implicades en la salut laboral. Esperem que aquesta revisió contribueixi, tal com ha fet fins ara el protocol, a la prevenció d’aquesta malaltia i de la resta dels riscos laborals derivats de l’exposició a la sílice.

Realitzar un comentari