Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Pròrroga termini en la comercialització d’EPIS enfront de la COVID-19 sense marcatge CE fins a 31 de desembre de 2020

Pròrroga termini en la comercialització d’EPIS enfront de la COVID-19 sense marcatge CE fins a 31 de desembre de 2020
02 oct

Pròrroga termini en la comercialització d’EPIS enfront de la COVID-19 sense marcatge CE fins a 31 de desembre de 2020

Ahir, 30 de setembre, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Resolució de 28 de setembre de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que prorroga termini en la comercialització d’EPIS enfront de la COVID-19 sense marcatge CE, entre ells les màscares tipus KN95, fins a 31 de desembre de 2020. Recordem que aquesta mesura va ser presa de manera excepcional i temporal motivada per la manca d’EPIS amb certificació CE al començament de la pandèmia contemplada en la Resolució del 23 d’abril de 2020.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf

Àrea de Prevenció Riscos Laborals d’Activa Mutua

 

 

Realitzar un comentari