Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques
17 feb

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques

Divendres passat, 12 de febrer, es va publicar, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques amb l’objectiu de millorar i ampliar l’abast i contingut de l’anterior Ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19, concretant aspectes propis d’aquesta categoria de productes més enllà de la legislació bàsica i horitzontal, que també ha estat tinguda en compte, creant un marc regulador que proporciona major seguretat jurídica i permet una adaptació més específica a les circumstàncies del mercat i a l’evolució que han demostrat tenir aquests productes.

La citada Ordre és aplicable a les màscares higièniques  facials comunitaris i els seus accessoris, així com als operadors econòmics responsables de posar en el mercat aquests productes i als laboratoris que realitzin assajos a aquests productes.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/boe-a-2021-2046.pdf?msdynttrid=gfu2p-ozelnlo7swhl0f49fowngtmxwkghe9ti78clw

Realitzar un comentari