Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19
22 jun

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19

El Ministeri de Sanitat actualitza el marc de referència de les mesures recomanades, tenint en compte que poden adaptar-se i contextualitzar-se a cada comunitat autònoma i territori segons l’evolució de la situació epidemiològica.

Es proposen nous criteris comuns d’interpretació, establint nivells d’alerta en funció dels nivells de risc de transmissió del SARS-CoV-2, en la població per a una bona coordinació entre territoris i donar resposta proporcional als diferents nivells d’alerta en funció dels indicadors epidemiològics i de capacitat assistencial i de salut pública.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_2021.06.02.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Realitzar un comentari