Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nou espai web sobre persones joves i prevenció de riscos laborals de l’institut català de seguretat i salut laboral

Nou espai web sobre persones joves i prevenció de riscos laborals de l’institut català de seguretat i salut laboral
08 nov

Nou espai web sobre persones joves i prevenció de riscos laborals de l’institut català de seguretat i salut laboral

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat un espai web on podeu trobar aspectes vinculats a les persones joves i la prevenció de riscos laborals.

 

Amb el compromís de vetllar per una millora contínua de les condicions de treball de la joventut i abordar les seves necessitats preventives, l’espai web té com a finalitat difondre la importància del treball segur i saludable des de l’inici de la vida laboral, promoure el coneixement dels drets laborals (en particular d’aquells relatius a la prevenció de riscos laborals) i afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat del col·lectiu de joves.

Més informació a:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/joves-seguretat-salutlaboral/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Realitzar un comentari