Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nou canal temàtic Covid-19

Nou canal temàtic Covid-19
24 nov

Nou canal temàtic Covid-19

Fa uns mesos, amb motiu de la pandèmia va néixer el Canal temàtic COVID-19. L’objectiu d’aquesta eina telemàtica ha estat donar a conèixer als nostres mutualistes (entre els quals es troben els propis treballadors i treballadores d’Activa Mútua) tota informació preventiva, basada en els criteris que, a cada moment ha pautat el Ministeri de Sanitat i les autoritats sanitàries competents de les diferents CCAA, referent al SARS-CoV-2, des d’aspectes tan importants, com a saber quines mesures s’han d’adoptar, en qualsevol àmbit laboral, per a evitar qualsevol exposició al virus i contagis de la malaltia, fins a altres coneixements d’interès general, com saber detectar els símptomes, quals són les principals vies de transmissió o saber què fer en cas de patir aquests símptomes o haver tingut contacte amb alguna persona que els pateix.

Des que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional, davant els seus alarmants nivells aconseguits de propagació, gravetat i inacció, el Govern d’Espanya ha anat declarant diferents estats d’alarma que s’han anat prorrogant; inicialment amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, quedant confinada la població general i limitant l’activitat empresarial i professional; i recentment amb el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, permetent fixar a les diferents CCAA, baix emparo constitucional, limitacions de mobilitat i de contactes, tots dos marcs reguladors amb la finalitat de garantir la protecció de la salut dels ciutadans, la contenció de la malaltia i el reforç del sistema de salut públic.

En compliment del Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) , i sobre la base de la planificació de les activitats preventives a desenvolupar, conforme publicació de la seva resolució anual 2020, Activa Mútua ha desenvolupat aquest canal de difusió, amb la finalitat de complementar l’assessorament preventiu que oferim als nostres mutualistes, entre ells, com ja hem dit, als nostres companys i companyes d’Activa Mútua, concretament en actuacions per a combatre l’exposició i propagació del virus.

La creació del canal temàtic coronavirus, va sorgir del compromís adquirit amb els nostres mutualistes, de vetllar en tot moment per la seva seguretat i salut, fomentant així una cultura preventiva anti-COVID.

El canal coronavirus s’estructura, actualment, en 3 grans blocs. Cadascun d’ells centra la seva informació en els següents temes:

  • BLOC 1. Bones pràctiques preventives enfront de la COVID-19 en l’àmbit laboral. Amb la finalitat de difondre informació, general i específica per sectors d’activitat, perquè els nostres mutualistes puguin adaptar mesures específiques en la seva reactivitat laboral
  • BLOC 2. Equips de protecció individual enfront de la COVID-19. Tot el que han de saber els nostres mutualistes sobre mesures de protecció personal per a evitar l’exposició i propagació del COVID-19.
  • BLOC 3. Recomanacions generals enfront de la COVID-19. Facilitem tota informació publicada sobre les actuacions de la desescalada, en les diferents fases que vagin avançant els diferents territoris i oferim informació preventiva d’interès general.

Durant aquests mesos, aquest canal s’ha anat reestructurant constantment, per a donar resposta, a cada moment, a les necessitats dels nostres mutualistes en funció de l’evolució epidemiològica i publicacions del Ministeri de Sanitat, centrant-nos, en els inicis del primer estat d’alarma, a donar informació rellevant sobre adopció de mesures higièniques, assessorament preventiu en modalitats adoptades com a treball a distància o en aspectes psicològics que ens permetés dur a terme un millor confinament. En la fase de desescalada, on va començar la reobertura de molts negocis, la nostra atenció es va centrar en oferir informació detallada de bones pràctiques preventives enfront de la COVID-19 en cada sector, per a garantir, com hem dit, una volta al treball que oferís als nostres mutualistes unes condicions de treball segures enfront del SARS-CoV-2, objectiu que mantenim avui dia amb la fase de rebrots que en aquests moments travessem.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari