Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nova plataforma virtual de recerca d’accidents de treball

Nova plataforma virtual de recerca d’accidents de treball
10 jul

Nova plataforma virtual de recerca d’accidents de treball

El departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua ha desenvolupat un programa informàtic perquè les seves empreses mutualistes i treballadors autònoms adherits puguin realitzar, gestionar i controlar totes les recerques dels accidents de treball esdevinguts en la seva empresa.

En les visites realitzades, pels tècnics de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), a empreses mutualistes o treballadors autònoms adherits, s’ha pogut constatar que, en moltes ocasions, els accidents de treball considerats lleus no han estat investigats, i a vegades tampoc els qualificats com a greus, molt greus o mortals.

Una de les causes es deu a la modalitat de gestió preventiva adoptada. La immensa majoria de les pimes disposen d’un servei de prevenció aliè (SPA) com a model de gestió preventiva. És important recordar que, encara que es tingui plena confiança en el servei prestat pels SPA, existeixen responsabilitats que no es poden delegar, com és el cas de la recerca dels accidents de treball. En aquests casos, l’empresari és el responsable de complir amb les mesures imposades, en aquest aspecte, per la legislació vigent en prevenció de riscos laborals (art. 16.3 LPRL).

Dins d’aquestes obligacions, es troba el realitzar una recerca de tots aquells casos que hagin produït un mal en la salut dels treballadors. El seu incompliment és considerat com una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals.

El realitzar la recerca dels accidents no sols ha de ser una obligació formal, també és una millora de l’activitat preventiva; ja que les avaluacions de riscos han de revisar-se quan es produeixen accidents de treball, incorporant les mesures d’actuació detallades en els mateixos (art. 16.2 LPRL).

Encara que la cultura preventiva està afermada en la gestió empresarial, moltes pimes i treballadors autònoms, l’entrar en temes tan específics com una recerca d’accident, continua produint reticències, donada la teòrica complexitat tècnica de l’actuació.

Des d’Activa Mútua volem ajudar en aquesta labor, per al que, des del nostre Departament de Prevenció de Riscos Laborals s’ha elaborat aquesta eina informàtica perquè amb les dades de l’accident ocorregut (tramitat a través del sistema DELT@) i les ajudes que el programa aporta, amb la pertinent seguretat en el tractament de les dades, els propis mutualistes puguin realitzar una recerca dels accidents i portar una correcta gestió i control de tots ells.

Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari