Cambiar idioma

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2
13 oct

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2

Data actualització: 07.10.2020

El passat 07 d’octubre es va publicar, al Ministeri de Sanitat, l’última actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

Aquesta actualització sorgeix de la necessitat d’adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19 publicada el passat 25.09.2020, fonamentalment pel que fa a la durada de la quarantena, que passa a establir-se en 10 dies i a les proves diagnòstiques d’infecció activa per SARS-CoV-2 (PDIA), que han d’estar dirigides fonamentalment a la detecció precoç dels casos amb capacitat de transmissió, prioritzant-se aquesta utilització enfront d’altres estratègies.
Recordem que aquest procediment és un document de referència per a les empreses i els seus serveis de prevenció a l’hora d’establir mesures d’actuació en la prevenció i control de la COVID-19.

Per a més informació:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Realitzar un comentari