Cambiar idioma

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021
13 abr

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021

S’ha publicat al Butlletí  Oficial de l’ Estat, el nou Codi de Prevenció de Riscos laborals 2021, que actualitza i recopila tota la legislació vigent del dret espanyol en matèria preventiva. Mitjançant aquesta eina es pot consultar tota la normativa preventiva estatal consolidada, en matèria preventiva des de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Es poden consultar els textos íntegres i  l’històric de revisions, derogacions, actualitzacions i disposicions addicionals.

Més informació:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19
13 abr

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19

El passat 31 de març de 2021 va entrar en vigor la Llei 2/2021, que estableix mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots.

Aquesta llei modifica les següents normes:

 • La Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut;
 • El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris;
 • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19;
 • El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Cal destacar que en aquesta llei es recullen, entre altres, els següents temes:

 • Les disposicions generals i les mesures que s’han d’adoptar per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19.
 • El manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com l’ús obligatori de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports.
 • L’adopció de determinades mesures de prevenció a l’entorn de treball, com ara l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d’hostaleria i restauració, entre altres.
 • Les mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.
 • Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

Finalment, l’article 31 regula el règim sancionador aplicable a l’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei.

Més informació:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4908&p=20210330&tn=1

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat
31 mar

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat

El passat 25 de març de 2021 el Ministeri de Sanitat va publicar les actualitzacions dels documents que es relacionen a continuació i que estan en constant revisió, sobre la base de l’evolució dels esdeveniments i l’esforç conjunt de la comunitat científica mundial, la qual està generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament amb noves evidències:

 • “COVID-19 en diferents entorns i grups de persones”
 • “Efectivitat de les mesures preventives per al control de la transmissió”
 • “Transmissió de SARS-CoV-2”

En el primer document es fa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn dels grups de persones amb diferent vulnerabilitat enfront de COVID-19, així com la manera en què el SARS-CoV-2 es transmet en entorns diferents. En particular, en la present actualització s’ha revisat la secció d’immunodeprimits (infecció per VIH/SIDA).

El segon document proposa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn de les mesures de prevenció recomanades per a la reducció de la transmissió i la contenció de la pandèmia.

L’últim document, pretén fer un resum analític de l’evidència científica disponible entorn a la font d’infecció i els mecanismes de transmissió de SARS-CoV2.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_GRUPOS_PERSONAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_MEDIDAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_TRANSMISION.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea
19 mar

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea

En una Comunicació de 17 de març de 2021 la Comissió Europea demana als Estats membres preparar un enfocament comú i coordinat per a l’aixecament gradual de les restriccions per COVID-19, de manera segura i sostenible, quan la situació epidemiològica ho permeti.

Per a dur-ho a terme, això implica una sèrie d’accions com ara el desplegament d’un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació; l’ús d’un marc comú per a les mesures de resposta; orientacions sobre estratègies addicionals de realització de proves i rastreig, com el seguiment d’aigües residuals per a rastrejar les variants; la inversió en diagnòstics i tractaments; i ajudar als sectors del turisme i la cultura a preparar-se per a una reobertura segura.

La Comunicació també assenyala mesures per a augmentar la resiliència mundial a través del mecanisme COVAX, l’objectiu del qual és garantir un accés just i equitatiu a les vacunes contra la Covid-19 per a tots els països del món, i un mecanisme de posada en comú de vacunes de la Unió Europea.

Més informació:

Comunicació sobre una trajectòria comuna cap a una reobertura segura i sostinguda:

https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_es

Proposta legislativa per la qual s’estableix un marc comú per a un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_es

Recomanació per a posar en marxa un seguiment de les aigües residuals per a rastrejar la COVID-19 i les seves variants:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

Comunicat de premsa sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1181

Preguntes i respostes sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_1187

Certificats digitals verds: full informatiu :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_1083

Pàgina web dels certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_es

Proposta d’un certificat digital verd:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_es

Lloc web de la Comissió sobre la resposta al coronavirus:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es

Re-open EU:

https://reopen.europa.eu/es/Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Dormir regularment per a un futur saludable
18 mar

Dormir regularment per a un futur saludable

Dia mundial de la son,  19 de març de 2021

Entre un 20 i un 48% de la població adulta espanyola pateix dificultat per a iniciar o mantenir la son, i almenys un 10% pateix un trastorn de la son de manera crònica. El més freqüent dins dels problemes de la son, són les dificultats per a conciliar i/o mantenir la son nocturna, l’excessiva somnolència diürna i la dificultat per a aixecar-se

La son és un excel·lent indicador de l’estat de salut dels individus. Els problemes de salut que generen alteracions en el dormir són molt nombrosos i constitueixen avui dia, un dels problemes de salut més importants en la societat actual.

Des de principis del segle XX fins avui, s’han perdut dues hores de son per nit de mitjana, a conseqüència de l’expansió de la llum elèctrica, la llum artificial que emeten les pantalles (televisió, ordinadors, cel·lulars) i l’estat d’alerta que generen aquests dispositius, suprimeixen l’alliberament de melatonina, hormona relacionada amb la iniciació de la son. Aquests avanços tecnològics afecten sis de cada deu persones, segons un estudi publicat per la Fundació Nacional de la Son (NSF) dels Estats Units, no obstant això menys d’un terç de les persones amb problemes de la son  busquen ajuda professional.

Com aconseguir dormir regularment

Conèixer quin és el cronotip individual és important per a harmonitzar els horaris de treball amb la tendència que marca el rellotge biològic intern. Segons el seu cronotip hi ha persones vespertines que estan més actives durant la nit i persones matutines, que estan més actives a primera hora del dia, segons l’Institut Internacional de la Melatonina (IiMEL), dependent de la Universitat de Granada.

Els vespertins poden adoptar mesures per a avançar el rellotge biològic: exposar-se a llum intensa a primera hora del matí i evitar l’exercici físic intens, els dispositius electrònics i tasques d’excitació mental almenys dues hores abans de ficar-se al llit.

Els matutins que desitgin retardar els seus horaris de son haurien d’evitar la llum solar a primeres hores del matí, fer exercici físic a la tarda-nit i augmentar la seva exposició a la llum brillant a primeres hores de la nit, fins i tot pot ser convenient dormir una curta migdiada que ajudi a retardar el seu horari  d’anar a dormir.

Triar aliments que afavoreixen el dormir reparador també és a la nostra mà:

Plàtans, pinya o alvocat, llet, carn, ous, peix blau o fruita seca com les nous són alguns dels aliments amb major contingut en triptòfan, precursor de la serotonina.
Haurà de combinar-se amb altres aliments que continguin àcids grassos omega 3, magnesi, calci, zinc i vitamina B, que són relaxants musculars i necessaris per a la conversió del triptòfan a serotonina i melatonina en el cervell. Així com els carbohidrats, que desencadenen una resposta en la secreció d’insulina que millora la disponibilitat del triptòfan en el sistema nerviós central.

Beneficis de dormir regularment:

 • Incrementa la creativitat perquè quan el cervell està descansat i la producció d’hormones està equilibrada, la memòria funciona a la perfecció. Això fa que la imaginació sigui més potent i nosaltres, més creatius.
 • Ajuda a perdre pes, ja que la falta de dormir fa que les cèl·lules grasses alliberin menys hormona supressora de la gana. Per contra, l’insomni provoca, que l’estómac alliberi més hormona de la gana. Totes dues accions fan que dormir poc s’associï a l’obesitat.
 • Enforteix el sistema immune, atès que empra el temps de dormir per a regenerar-se, la qual cosa li permet lluitar amb eficàcia contra les toxines i els gèrmens que de manera contínua ens amenacen. Amb un sistema immunitari feble tenim moltes menys possibilitats de superar amb èxit les infeccions.
 • Millora la memòria, l’acte de dormir enforteix les connexions neuronals. Durant la fase REM del somni, l’hipocamp, el magatzem de la nostra memòria, es restaura, transformant la memòria a curt termini en memòria a llarg termini.
 • Protegeix el cor, ja que l’insomni augmenta els nivells en sang de les hormones de l’estrès, augmentant la tensió arterial i la freqüència cardíaca. Altres estudis també lliguen l’insomni a tenir el colesterol més alt.
 • Redueix la depressió, perquè el cos es relaxa quan dormim i això facilita la producció de melatonina i serotonina. Aquestes hormones contraresten els efectes de les hormones de l’estrès i ens ajuden a ser més feliços i emocionalment més forts. La falta de somni provoca, per contra, un alliberament augmentat i sostingut de les hormones de l’estrès. Segons la Fundació Espanyola del Cor.

Bibliografia

 • Fundacion Española del Corazon Mercedes Parra Gil en el número 108 de la revista Salud y Corazón
 • Sueño saludable: evidencias y guías de actuación. Documento oficial de la Sociedad Española de Sueño REVISTA NEUROLOGIA Vol. 63, Supl. 2, Octubre 2016
 • Sueño a lo largo de la vida y sus implicancias en salud Andrea Contreras   Departamento de Neurología, Centro de Sueño, Clínica Las Conde  REVISTA MEDICA

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
18 mar

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 26 de febrer de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la ponència d’alertes i plans de preparació i resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 és un els punts clau per a controlar la transmissió; en particular la realització de proves diagnòstiques. Això passa per reforçar els equips de professionals de l’Atenció Primària garantint la capacitat diagnòstica i de maneig de casos des d’aquest nivell, assegurant la disponibilitat del material necessari per a això, incloent la disponibilitat d’equips de protecció personal.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 amb els següents objectius:

 1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.
 2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.
 3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

En aquesta actualització s’afegeix la secció 4. “Integració de la seqüenciació genòmica en la vigilància del SARS-CoV-2” i es modifiquen els continguts i annexos de la versió anterior amb data 18 de desembre de 2020.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19
05 mar

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19, és el tema de OMU Mujeres del proper 8 de març per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

Amb aquest tema es vol celebrar i donar visibilitat als grans esforços realitzats per dones i nenes de tot el món per a un futur més igualitari i a aconseguir la recuperació de la Covid-19.

“La participació de les dones i l’adopció de decisions per elles de manera plena i efectiva en la vida pública, així com l’eliminació de la violència, per a aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i les nenes”

Les dones es troben, en l’àmbit laboral, en la primera línia de la Covid-19 com:

 • Treballadores de la Salut
 • Cuidadores
 • Innovadores i organitzadores comunitàries

Les dones conformen el 70% del personal que treballa en el sector sanitari i d’assistència social.

També es troben entre les i els líders nacionals més exemplars i eficaços en la lluita contra la pandèmia.

Les dones líders i les organitzacions de dones han demostrat les seves habilitats, coneixements i xarxes per a liderar eficaçment els esforços de resposta i recuperació davant la Covid-19. Actualment s’accepta més que mai que les dones aporten experiències, perspectives i habilitats diferents, i que contribueixen de manera indispensable en les decisions, polítiques i lleis que funcionen millor per a totes i tots.

La majoria de països que han contingut els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i reaccionen amb més èxit davant els seus impactes sanitaris i socioeconòmics més amplis estan dirigits per dones. Per exemple, les caps de govern de Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova Zelanda i Eslovàquia han rebut un gran reconeixement per la rapidesa, la decisió i l’eficàcia de la seva resposta nacional davant la Covid-19, així com per la manera amable de comunicar dades de salut pública basats en fets.

Les dones són caps d’Estat i de Govern en tan sols 20 països del món.

Des del punt de vista del marc legal vigent, no existeix una política preventiva específica de riscos laborals separada per sexes. Les úniques mesures preventives existents es refereixen a la capacitat reproductiva o al propi estat biològic de l’embaràs, com a estat temporal o transitori que mereix una protecció específica en el marc de les obligacions preventives que imposa a l’empresa la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball.

Existeixen riscos laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones com:

 • Riscos psicosocials com a l’ assetjament laboral, genèric o sexual, que afecten en particular la salut mental, en forma d’estrès, depressió, ansietat, violència en el treball, assetjament, etc. que són molt més freqüents en determinats sectors d’activitat econòmica fortament feminitzats: l’educació, els serveis socials i l’assistència sanitària.
 • Els factors organitzacionals com a dobles jornades (o doble presència), jornades partides, etc. comporten l’aparició de riscos laborals que sí han començat a ser tinguts en compte en els primers estudis de gènere i salut laboral. És un fet que les responsabilitats familiars incrementen els riscos laborals en interactuar amb ells. Així, segons afirma la doctrina científica especialitzada, «els problemes de la vida privada juntament amb els laborals generen una sinergia negativa i una major predisposició al burnout» i, per tant, no pot desvincular-se tots dos àmbits.
 • Riscos propis lligats a activitats feminitzades, l’exposició de les quals interfereix o agreuja de manera especial la salut de la dona: tèxtil i confecció, serveis, ensenyament, hostaleria i comercio, sanitat i agroalimentació
 • Riscos derivats d’altres factors de discriminació, molt menys explorats fins al moment, per no dir ignorats: salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, menor participació en els llocs directius o de rellevància en les organitzacions on presten serveis i precarietat laboral

Temor a la pèrdua de l’ocupació en ocasió de l’embaràs o la maternitat, etc.Arran de la pandèmia de la Covid-19 les dones s’enfronten a un augment de:

 • Violència domèstica
 • Tasques de cures no remunerades
 • Desocupació
 • Pobresa

Amb motiu de la celebració, aquest proper 08 de març, del Dia Internacional de la dona, des d’Activa Mútua volem conscienciar als nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets, i especialment pel seu paper de lluita enfront d’aquesta pandèmia. En aquest sentit continuem llançant un reclam per a promoure polítiques, en les nostres empreses, que ja no sols impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, sinó que es faci en igualtat de condicions, sense oblidar, és clar, en unes adequades condicions de treball, adaptades en tot moment a l’estat de la dona i al moment actual de la pandèmia per la Covid-19, vetllant així, per la seva seguretat i salut.

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana
04 mar

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana

El passat 25 de febrer de 2021, la Direcció General de Salut pública i addiccions de la Comunitat Valenciana, va emetre una nota explicativa adreçada als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, en relació al Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS‐CoV‐2, del Ministeri de Sanitat, on l’apartat 8 estableix que han de ser reavaluats els treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’esgotament dels 365 dies. S’inclou model d’informe, i possibilita l’adaptació per les Comunitats Autònomes.

Amb antelació suficient a l’esgotament dels 365 dies des de les unitats mèdiques de les direccions provincials de l’INSS de procediment EVI, s’enviarà una carta amb justificant de recepció als interessats informant-los de la situació respecte al seu procés d’IT pròxim a aquest esgotament, juntament amb un model d’informe de reavaluació (annex 4 en del citat Procediment d’actuació de 15 de febrer de 2021), que haurà d’emplenar el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) que va emetre l’informe pel qual es va iniciar el procés d’ IT, i el seu posterior lliurament a la direcció provincial de l’INSS. En el cas de tractar-se de treballadors autònoms, es tornarà a emplenar una declaració responsable i s’enviarà igualment.

A la Comunitat Valenciana, els SPRL amb activitat sanitària a la Comunitat, emplenaran el citat model d’informe de reavaluació, i ho enviaran a Inspecció Mèdica mitjançant correu a: ufiti@gva.es, indicant si consideren que amb les mesures preventives adoptades en l’actualitat és possible la reincorporació laboral, i per tant per a l’emissió del comunicat d’alta pel facultatiu responsable del procés d’incapacitat temporal; o per contra no. En aquest últim cas, la Inspecció Mèdica farà arribar l’informe a la unitat mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
18 feb

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

L’actualització de l’apartat 7 de Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal, en 2 aspectes:

 • D’una banda, la re‐avaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal pròxims a l’esgotament dels 365 dies (formulari 4 Annex 1)
 • D’altra banda, en concordança amb el canvi en la contingència de les prestacions del personal sanitari o soci‐sanitari que hagi contret el virus SARS‐CoV2 en l’exercici de la seva professió (establert en l’article 6 del Reial decret‐llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic) s’adapta el model d’informe d’accident de treball dels serveis de prevenció per a personal sanitari o sociosanitari afegint l’equiparació prestacional a malaltia professional (formulari 5 de l’Annex I).

I la introducció d’un nou apartat de “persones vacunades”, en el qual es fa referència, entre altres aspectes a la necessitat que es continuïn mantenint les mesures de prevenció i protecció recollides en el procediment en les persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Informació de dades de vacunació a catalunya
18 feb

Informació de dades de vacunació a catalunya

Dimarts 16 de febrer es va publicar el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19; amb la finalitat d’adoptar mesures organitzatives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 en dos àmbits essencials de l’acció pública en salut: les intervencions de salut pública, dirigides a la col·lectivitat, i l’organització de l’assistència sanitària.

Per a dur-ho a terme, l’article 1 d’aquest Decret llei estableix l’obligació d’informar i de comunicar dades per a l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a Catalunya. Les dades per a identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació s’hauran de facilitar obligatòriament al Departament de Salut i seran integrats en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular de la qual és el Departament de Salut.

L’article 2, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, per a actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836648.pdf?msdynttrid=_45PZdOn1kJw48AN5aPDUHNr8EWhh9NLhuA0AuF79vg

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua