Cambiar idioma

Modificació del plan general d’activitats preventives 2020

Modificació del plan general d’activitats preventives 2020
02 oct

Modificació del plan general d’activitats preventives 2020

Dimarts passat, 29 de setembre, es va publicar al Butlletí Oficial de l’estat, la Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual s’amplien, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les activitats preventives de la Seguretat Social previstes en la Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives de la seguretat Social a aplicar per les mútues col·laboradores amb la seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l’any 2019.

Com bé es detalla en el títol d’aquest document, en l’actual situació de pandèmia derivada del coronavirus, i tenint en compte la naturalesa essencial de les activitats desenvolupades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en l’execució del pla general d’activitats preventives, així com el caràcter dinàmic i el context d’elevada incertesa que caracteritza l’evolució d’aquesta crisi sanitària, té la finalitat de contribuir al control de la pandèmia en l’àmbit laboral i a la promoció de les activitats preventives que es requereixen perquè la reincorporació de les empreses i dels treballadors autònoms al desenvolupament de les seves respectives activitats es dugui a terme en condicions adequades de seguretat.

Per aquesta raó, es considera necessari actualitzar els programes d’activitats preventives de la Seguretat Social contemplats per 2019 en la Resolució de 28 de març de 2019.

L’actualització dels referits programes té com objectiu que les mútues, en el marc dels seus plans d’activitats preventives que vénen desenvolupant, puguin ajudar, a través de les accions que comprenen aquells programes a les seves empreses associades, principalment PIMES, i treballadors autònoms adherits , a evitar els perjudicis que es puguin derivar per a les persones treballadores i les empreses, davant la necessitat d’establir en un ampli ventall de sectors d’activitat mesures preventives addicionals destinades a una reincorporació segura dels treballadors a l’empresa i a evitar la incidència de la COVID- 19. Igualment, amb les actuacions desenvolupades per les mútues, es pretén assegurar el manteniment adequat de les mesures preventives davant d’aquesta situació dels treballadors d’empreses que no han vist detinguda o limitada la seva activitat.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf

Realitzar un comentari