Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Els accidents: la nova plaga

Els accidents: la nova plaga
03 set

Els accidents: la nova plaga

Durant el present segle els avanços en la medicina i dels sistemes sanitaris, la millora en els hàbits de vida i costums higiènics, els avanços tecnològics i en l’augment del nivell de vida, han fet disminuir la mortalitat als països desenvolupats.

El progrés i el desenvolupament, no obstant això, ens han abocat a un nou tipus de perill, sobretot als països industrialitzats, en els quals destaquen les innovacions tecnològiques, les activitats d’oci, el complicat món laboral amb un gran ventall de riscos. El que d’una banda comporta una millora en el nostre benestar, per una altra introdueix una variable de riscos que és la principal causa d’aquesta nova plaga que són els accidents.

L’accident es defineix com un esdeveniment inesperat que comporta un mal físic o mental.

Els accidents són un dels problemes greus de salut. No són exclusivament un problema individual, sinó que afecten a tota la comunitat a causa de les seqüeles que produeixen, a les hospitalitzacions que comporten i a les morts que ocasionen. Són una gran càrrega per a la societat tant des del punt de vista sanitari i econòmic, com a psicològic (pels sofriments físics i morals dels accidentats, les vides perdudes, les conseqüències sobre les persones pròximes a l’accidentat i un llarg etcètera).

En el món laboral els accidents representen pèrdues en hores de treball, en la productivitat, seqüeles psicològiques en els companys de treball, etc.

Demostrat està que els accidents totalment imprevisibles són molt rars, en la majoria de situacions l’accident es podria haver evitat i controlat amb mesures de prevenció adequades.

A Espanya els accidents ocupen les primeres posicions en la classificació de causes de mort, sobretot entre la població compresa entre els 18 i 30 anys. A partir d’aquestes edats es veu precedida per diferents tipus de càncer i les malalties cardiovasculars.

Com ja hem comentat, convé destacar la gran morbiditat dels accidents, amb les seqüeles físiques i psíquiques més o menys greus que deixen.

L’aparició de l’accident és brusca i inesperada, en situacions i llocs d’allò més divers; el mateix seria aplicable a les malalties d’aparició brusca i imprevista que comprometen la vida de l’afectat.

Realitzar un comentari