Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

El que és important és baixar amb vida

El que és important és baixar amb vida
11 nov

El que és important és baixar amb vida

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha llançat la campanya “Treballs en cobertes: el que és important és baixar amb vida”, l’objectiu de la qual és reduir els nombrosos accidents greus i mortals que es produeixen tots els anys a causa de caigudes des de cobertes i teulades. És una iniciativa impulsada per les entitats que formen part del “Grup de Treball Construcció” de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, els qui l’any 2018 van dur a terme una anàlisi de la sinistralitat durant la realització de treballs de reparació i manteniment en cobertes, el qual va donar lloc a un informe amb accions per a reduir aquests accidents, entre les quals es troba l’elaboració i difusió d’aquesta campanya.

“Cada 7 dies una persona pateix un accident greu o mortal en caure des d’una coberta o teulada mentre feia algun treball de conservació, manteniment, reparació o inspecció. Entre 2014-2018, només en el sector construcció, 228 treballadors van patir accidents d’aquest tipus, produint-los ferides greus o fatals”. Aquests accidents poden i  deuen de  ser evitats.La campanya persegueix la difusió de les mesures i recomanacions que han de tenir en compte els titulars dels edificis que contracten un treball sobre la seva teulada i les empreses o treballadors autònoms que els executen.

Com puc contribuir a reduir aquests accidents?La major part dels treballadors que pateixen aquests accidents pertanyen a microempreses (menys de 10 treballadors) o són treballadors autònoms. Per a reduir aquests accidents es necessita que aquests missatges arribin als seus destinataris. Des de l’INSST són conscients que no poden fer-ho sols. Per això, la col·laboració entre tots és fonamental. La teva implicació és part de la solució.És per això que, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem col·laborar en la difusió d’aquesta campanya, convidant als nostres mutualistes a prendre consciència en l’adopció de les mesures de protecció i bones pràctiques preventives que ens proposen.

Per a més informació sobre la campanya:

https://www.insst.es/documentacion/campanas/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Realitzar un comentari