Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis de la Covid-19

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis de la Covid-19
13 jul

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis de la Covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de viricides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar i actualitza periòdicament un llistat de productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/listado_virucidas.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Realitzar un comentari