Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’opinió dels Tècnics de Prevenció sobre la seva professió.

L’opinió dels Tècnics de Prevenció sobre la seva professió.
08 mar

L’opinió dels Tècnics de Prevenció sobre la seva professió.

1ª Enquesta a Espanya a Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals

A primers d’octubre de 2015 Prevencionar treia la primícia i se sumava com a col·laborador de la 1ª Enquesta a Espanya a Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL), pocs dies després es presentava l’Enquesta a la seu del INSHT de Barcelona, en un acte programat per la Universitat Politècnica de Barcelona i AEPSAL.

L’objecte de l’Enquesta és fer pública l’opinió dels TPRL sobre la seva professió, amb la intenció d’extreure la major informació per saber com millorar el nostre treball i la seva eficàcia.

En la seva construcció han participat molt diferents col·laboradors (tots ells s’esmenten en la introducció) amb la intenció que apareguin diferents visions del TPRL. L’objectiu era fer una Enquesta senzilla, pràctica i alhora que aportés molt diferent informació.

L’Enquesta es divideix en 10 apartats, en cadascun proposem almenys dues preguntes amb diferents respostes, el TPRL valora l’encertada o no d’aquesta resposta. Els apartats són:

1. Dades del TPRL: volem saber el nombre en proporció de TPRL en SPP, SPA, SPM, etc. que participen en l’Enquesta. També en relació a si és Superior, Intermedi, etc. Recordar-vos que a dia d’avui es desconeix el nombre de TPRL i quants d’ells estem en actiu. No es demanen dades personals, l’enquesta és anònima.

2. Activitat del TPRL: ens centrem en les activitats del dia a dia, perseguim saber entre altres coses, com repartim el nostre temps.

3. Gestor del SGPRL: pretenem saber la teva opinió sobre l’actual Sistema de Gestió de PRL i la seva eficàcia.

4. Formador: en dues preguntes intentem recollir les teves impressions sobre aquesta activitat.

5. Assessor: aquí ens centrem en el nostre valor, en què aportem i en què podem col·laborar amb l’entitat a la qual assessorem.

6. Relacions: quins aspectes relacionals podem millorar?

7. La nostra formació: és una necessitat estar al dia en coneixements, desitgem saber com s’aborda actualment i com creïs s’hauria d’afrontar.

8. Futur: deia Peter Druker que “La millor manera de predir el futur és creant-ho”, aquesta és la nostra intenció.

9. Actualitat: són varis els aspectes que preocupen als TPRL, presentem alguns.

10. Opinió: finalment es deixa un gran espai perquè els TPRL expressin altres temes o aspectes no tractats, o no suficientment ampliats. En l’actualitat és un espai molt concorregut, on s’expressen moltes idees i que lògicament es presentés íntegrament amb els resultats.

Els 20 anys de LPRL és un gran punt d’inflexió per analitzar el recorregut, com es realitza al portal, els TPRL en el seu conjunt, estan donant la seva opinió i analitzant si el seu treball és tot l’eficaç que deu. La 1ª Enquesta a Espanya a TPRL és actualment el fòrum ideal per realitzar aquesta reflexió, per això, si àdhuc no l’has emplenat participa en el primer gran trobada de TPRL i dóna la teva opinió.

És la nostra intenció publicar els resultats en uns mesos i obrir amb això un fòrum de debat, amb l’única intenció amb la qual va néixer la 1ª Enquesta a Espanya de TPRL, que és saber com millorar el nostre treball i la seva eficàcia, per això és molt important la teva opinió. Creiem que abans d’actuar s’ha de reflexionar sobre l’estat de les coses i aquesta reflexió també ha de realitzar-la els TPRL, no solament els treballadors i empresaris, que fins avui han estat els únics consultats. La 1ª Enquesta de TPRL ens dóna veu, esperem poder escoltar a molts TPRL.

Nota de l’autor: Volem informar-te que per ser una enquesta realitzada amb l’eina de Google, els ordinadors corporatius, d’empresa, no solen admetre aquest accés, per això hauràs de fer-ho en el teu ordinador privat. No fa falta tenir compte en Google (gmail) per accedir a l’Enquesta. Gràcies.

Agraïm la teva col·laboració i el temps emprat en la cerca de la millora del nostre treball. Recorda compartir aquesta experiència amb altres TPRL.

Font: http://prevencionar.com/2016/02/25/la-opinion-de-els-tecnicos-de-prevencion-sobre-el seu-profesion/

Realitzar un comentari