Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Jornada tècnica Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

Jornada tècnica Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
22 abr

Jornada tècnica Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

Jornada tècnica institut nacional de seguretat i salut en el treball: Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) commemora el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball (28 d’abril de 2021). És per això que celebraran una jornada tècnica virtual el pròxim 26 d’abril, que porta per títol “Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència”.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (*INSST aprofita, amb aquesta jornada virtual, l’oportunitat per a sensibilitzar a l’opinió pública i per a estimular el diàleg sobre la importància de crear i invertir en sistemes de *SST resilients, basant-se en exemples d’aliances i col·laboracions que s’han demostrat reeixides i que ens acosten a l’objectiu comú de preservar la salut dels treballadors i les treballadores.

Informació de la Jornada:

La Jornada Tècnica Virtual tindrà lloc dimarts, dia 26 d’abril de 2021 d’11.00 h a 12.30 h

Inscripcions limitades en el següent link:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia

Programa:

Programa Jornada Técnica Virtual. Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari