Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.
07 mar

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.

El tema del Dia Internacional de la Dona del proper 8 de març de 2022: Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible, reconeix la contribució de les dones i les nenes de tot el món, per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic per construir un futur més sostenible per a totes les persones.

Cada vegada és més evident que les dones són més vulnerables a l’impacte del canvi climàtic que els homes, ja que constitueixen la majoria de la població pobra del món i són més dependents dels recursos naturals que estan sota amenaça del canvi climàtic.

Les dones i nenes són líders eficaces i poderoses, s’impliquen en iniciatives sostenibles a tot el món.

Per aconseguir el desenvolupament i una major igualtat de gènere és essencial seguir explorant, per permetre que les dones i les nenes tinguin veu i participin en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic.

Per això, la celebració del Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides és Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible

Creus que coneixes les dades sobre les dones i el canvi climàtic? Aquest qüestionari t’ajudarà a esbrinar-lo. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/multimedia/2017/11/quiz-climate-change

Per què és important la Igualtat de Gènere?

  1. Objectiu: Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.
  2. Per què?: Les dones i les nenes representen la meitat de la població mundial, però la desigualtat de gènere provoca l’estancament del progrés social.
  3. Què succeeix si la igualtat de gènere no està garantida?: En alguns països les nenes es veuen privades d’accés a assistència sanitària o a una nutrició adequada, la qual cosa comporta una major taxa de mortalitat. Gairebé 15 milions de nenes menors de 18 anys contreuen matrimoni cada any. Un terç dels països en desenvolupament no ha assolit la paritat entre els gèneres en l’ ensenyament primari.
  4. Com afecta la desigualtat de gènere les dones? L’ apoderament de les dones i nenes és fonamental per impulsar el creixement econòmic i promoure el desenvolupament social.
  5. Altres problemes relacionats amb el gènere: El 35% de les dones de tot el món ha patit violència física i/o sexual. Uns 133 milions de nenes i dones han patit alguna forma de la mutilació/ablació genital femenina a l’Àfrica i Orient Mitjà.

Principals Riscos Laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones:

  1. Psicosocials: Assetjament laboral (genèric o sexual), estrès, burnout.
  2. Organitzacionals: Conflicte a causa de la doble presència treball-família.
  3. Discriminació: Salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, tasques de cures no remunerades, precarietat laboral, inseguretat contractual per maternitat, etc.
  4. Riscos propis lligats a activitats feminitzades.

 

La igualtat de gènere és un dret humà fonamental

Des d’umivale Activa, volem conscienciar els nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets i llançant un reclam per promoure polítiques a les nostres empreses, que impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, en igualtat de condicions i en unes adequades condicions de treball,  adaptades en tot moment a l’ estat de la dona, vetllant així, per la seva Seguretat i Salut.

 

Conegui les dades: Dones i nenes rurals

https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women                            

Des de la meva perspectiva: Lorraine Kakaza

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/7/from-where-i-stand-lorraine-kakaza

Hem d'aprofitar totes les oportunitats per garantir que les dones rurals no es quedin enrere sinó que, al contrari, assumeixin el lideratge" — Directora Executiva

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/10/ed-statement-rural-womens-day

Als oasis del Marroc, les dones veuen créixer les plantes i els seus

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/9/moroccan-oases-women-watch-plants-and-incomes-grow

Guia per a l' elaboració de plans d' igualtat en les empreses

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs/Guia_pdi.pdf

Cartell       

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Commission-on-the-status-of-women-66-2022-banner-1200x628-es.jpg

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Malawi-Drought-2016.jpg

Realitzar un comentari