Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Guía ventilació en les aules

Guía ventilació en les aules
26 oct

Guía ventilació en les aules

Des del començament de la pandèmia, ja hi havia grups d’investigadors d’institucions científiques de prestigi a nivell mundial, que plantejaven la hipòtesi més que probable de considerar la via aèria per bioaresols com una de les vies més importants de propagació de la infecció pel COVID- 19 entre les persones. L’aclaparadora existència de proves científiques que demostren aquest plantejament, ha fet que a poc a poc els estaments oficials ho acceptessin malgrat les reticències inicials.

La implicació és òbvia pel que fa a les mesures de prevenció recomanades per disminuir en lo possible la probabilitat de contagi en tots els àmbits, especialment, pel que fa a Activa Mútua en el laboral.

A totes les mesures de prevenció imprescindibles recomanades fins ara, com l’ús obligatori i correcte de les màscares, manteniment distància social, higiene estricta, mesures organitzatives, p. e. teletreball, etc. cal afegir, sempre que sigui posible, el tema de la ventilació en els espais interiors com un element fonamental.

En aquest context, s’acaba de presentar una guia elaborada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i tècnics de l’Associació Mesura, per a la ventilació en aules per tal de reduir el risc de contagi per SARS-CoV-2.

En la citada guia es donen d’una manera senzilla i didàctica les pautes necessàries per reduir en el possible el risc de contagi a través de l’aire en espais interiors. Assenyalant que es pot actuar conjuntament en dos aspectes claus:

  • Reduint l’emissió de bioaresols: mitjançant la disminució de persones en un espai interior, evitar el parlar alt ja que fa augmentar el nivell d’aerosols de forma important, i finalment utilitzar la mascareta correctament.
  • Reduint l’exposició: mitjançant la utilització de la màscara correctament, mantenir la distància de seguretat i la ventilació o purificació de l’aire.

Tenint en compte aquest aspecte, a la guia es mostren diferents exemples per determinar les necessitats de ventilació i purificació de l’aire en diferents espais interiors principalment aules, però extrapolables també a oficines o altres espais públics, tenint en compte diferents variables: volum de la sala, el nombre i l’edat dels ocupants, l’activitat realitzada i la incidència a la regió.

Per exemple, basant-se en la “guia realitzada per la Universitat de Harvard”, s’estableix que per una aula model de 100 m2 i amb 25 alumnes es recomana 5-6 renovacions d’aire per hora el que equival a uns 14 litres per persona i segon.

Finalment, és important assenyalar, tal com s’indica, que la ventilació i la purificació de l’aire són mesures addicionals a les esmentades anteriorment i que, com a tals, el que fan és reduir el risc de contagi però no l’eliminen completament ja que “el risc zero no existeix”.

Per a més informació i descàrrega de la guia:

https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2020/10/Gu%C3%ADa-para-ventilaci%C3%B3n-en-aulas_CSIC-Mesura.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborables Activa Mutua

 

Realitzar un comentari