Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Guia de prevenció i control enfront el COVID19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial.

Guia de prevenció i control enfront el COVID19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial.
07 abr

Guia de prevenció i control enfront el COVID19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial.

Les dades i els estudis realitzats fins a la data mostren que el COVID-19 afecta de forma més greu a majors de 65 anys amb patologia cardiovascular prèvia (sobretot hipertensió i insuficiència cardíaca) i en menor mesura a aquells amb patologia respiratòria crònica i diabetis. La mortalitat augmenta amb l’edat.

Un estudi realitzat a la Xina revela que la mortalitat és del 3,6% a la franja d’edat entre 60-69 anys, del 8% entre 70-79 anys i del 14,8% en els majors de 80 anys.

El mecanisme principal de transmissió d’aquest virus, segons la informació disponible, és per contacte directe amb gotes respiratòries més grans de 5 micres (Flügge), que no queden suspeses en l’aire i es dipositen entre 1 o 2 metres; a través de les mans, superfícies i objectes contaminats amb aquestes secrecions, seguit del contacte amb la mucosa de la boca, nas o ulls.

En els centres sociosanitaris es produeix un contacte estret entre cuidadors i residents, així com una convivència estreta amb altres residents, pel que reben molta importància les mesures de prevenció i control encaminades a prevenir la infecció.

És per això que el Ministeri de Sanitat ha publicat (en contínua revisió) una Guia per establir les recomanacions de prevenció i control de la infecció, tenint en compte que l’objectiu principal és la protecció del grup de població més vulnerable a la infecció per COVID -19.

A continuació detallem aspectes destacats del document:

  • Els centres sociosanitaris han de disposar de plans de contingència adaptats a les característiques de cada centre i dirigits a la prevenció i la resposta davant l’eventual aparició de casos i brots de COVID-19.
  • S’ha de considerar la realització del test diagnòstic en persones amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda independentment de la seva gravetat, en persones que resideixin en un centre sociosanitari i als treballadors en contacte amb els residents.
  • Si es detecta un cas positiu s’haurà de designar al centre una àrea diferenciada per a residents amb i sense infecció amb l’objectiu de disminuir el risc que es generi un brot a la residència i fer l’estudi i seguiment dels seus contactes estrets.
  • En l’escenari actual, s’han de suspendre totes les visites als centres sociosanitaris
  • En l’escenari actual, s’han de suspendre totes les sortides de la residencia.
  • En l’escenari actual, llevat d’excepcions per a deambulació inevitable, s’han de clausurar les zones comunes.

Per a més informació pot descarregar-se la guia a través del següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf

Realitzar un comentari