Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Gestió Preventiva

En el marc de les activitats preventives previstes en l’RD 860/2018, de 13 de juliol, i en posteriors criteris i prioritats establertes anualment per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, oferim tota una sèrie d’activitats preventives a les nostres empreses mutualistes i treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals, amb la finalitat d’evitar o minimitzar les causes dels accidents i de les malalties derivades del treball.

En base aquestes resolucions, Activa Mútua publica la planificació d’activitats preventives a realitzar anualment.

Consulta Pla d’Activitats Preventives 2020