Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Medicina del treball

 • Covid-19. Un canvi social i laboral
 • S.O.S. Primers auxilis bàsics
 • Suport Vital Bàsic i ús del DEA

Gestió de PRL

 • Conceptes generals en Prevenció de Riscos Laborals
 • Coordinació d’Activitats Empresarials
 • El Personal Autònom i la Prevenció de Riscos
 • Integració de la prevenció en les organitzacions
 • Investigació d’accidents
 • Plans d’Autoprotecció: gestió i implantació
 • Pla de contingències enfront la COVID-19
 • Responsabilitats legals en matèria de PRL
 • Teletreball. Gestió i bones pràctiques preventives

Seguretat en el Treball

 • Bones pràctiques preventives en el sector de la hostaleria, la restauració i el catering (HORECA)
 • Bones pràctiques preventives en el sector de la neteja
 • Coneix el foc per a evitar incendis
 • Pla d’actuació enfront emergències
 • Riscos generals dels productes químics i la seva prevenció
 • Riscos en oficines, seguretat en primer lloc
 • Seguretat Viària
 • Treballs en alçada: identificació i prevenció de riscos
 • Ventilació. Una eina de prevenció

Ergonomia

 • Ergonomia en oficines
 • Trastorns musculoesquelètics
 • Manipulació manual de càrregues

Higiene industrial

 • Prevenció en l’exposició a agents biològics

Psicosociologia

 • Resolució positiva de conflictes
 • Resolució positiva de conflictes per a mànagers
 • Riscos psicosocials