Cambiar idioma

Educació Preventiva
Descarrega catàleg cursos

Medicina del treball

 • Covid-19. Un canvi social i laboral
 • S.O.S. Primers auxilis bàsics
 • Suport Vital Bàsic i ús del DEA

Gestió PRL

 • Plans d’Autoprotecció
 • Coordinació d’Activitats Empresarials
 • Integració de la prevenció en les organitzacions
 • Conceptes generals en Prevenció de Riscos Laborals

Seguretat i Higiene Laboral

 • Seguretat Viària
 • Riscos en oficines, seguretat en primer lloc

Ergonomia

 • Ergonomia en oficines
 • Trastorns musculoesquelètics
 • Manipulació manual de càrregues

Higiene industrial

 • Prevenció en l’exposició a agents biològics

Psicosociologia

 • Resolució positiva de conflictes
 • Resolució positiva de conflictes per a mànagers
 • Riscos psicosocials