Cambiar idioma

Educació Preventiva

Us preparem per a evitar i/o reduir al màxim els riscos
als quals estem exposats en el nostre lloc de treball

Els nostres cursos estan destinats a tots els sectors d’activitat. En aquestes diferents activitats són múltiples i variats els riscos per a les persones que els realitzen; alguns d’ells amb greus conseqüències.

El propòsit d’aquests cursos és sensibilitzar i, a la vegada, formar tots els treballadors sobre els riscos als quals estan sotmesos en l’exercici de la seva activitat, així com sobre les mesures correctores a realitzar amb la finalitat d’evitar o reduir al màxim aquests riscos.

Per a això posem a disposició de tots els treballadors i les empreses una àmplia oferta educativa preventiva presencial i multimèdia.