Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19.

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19.
02 oct

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19.

El passat 25 de setembre el Ministeri de Sanitat va publicar una nova actualització de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19. Entre les novetats destaquem la incorporació dels test antigènics com a eina de diagnòstic i garbellat per a facilitar un diagnòstic de tal manera que pugui realitzar-se el més ràpid possible i d’aquesta manera, iniciar les mesures de control oportunes per a tractar d’evitar la transmissió del virus. Això permetrà fer front al previsible augment en els pròxims mesos de les necessitats diagnòstiques per la campanya de la grip.

Les comunitats autònomes hauran d’establir els circuits de diagnòstic necessaris per a la priorització en la realització de les proves a les persones amb símptomes, i aquelles dirigides a l’estudi de brots en àmbits estratègics i en determinats entorns específics com a centres sanitaris, sociosanitaris o educatius. Igualment, la utilització d’aquestes proves implica la necessitat de crear uns sistemes de registre que garanteixin la notificació de tots els resultats d’aquestes proves als serveis de salut pública.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Realitzar un comentari