Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals
27 set

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals

Durant les últimes dècades, el turisme ha crescut i s’ha diversificat de manera constant. S’ha convertit així en un dels sectors més importants i de major creixement, del qual es beneficien els països de tot el món, especialment el nostre país.

Es calcula que aquest sector representa el 10 per cent del producte interior brut (PIB) mundial, empra al voltant del 10 per cent dels treballadors del planeta, i continuarà creixent en una mitjana anual del 3,3 per cent.

Les activitats que es realitzen en el sector, pròpies o alienes però vinculades a aquest, són molt variades i poden afectar tant a empresaris i treballadors de grans i petites empreses.

És recomanable que tots els implicats apliquin els criteris de prevenció de riscos laborals tot i que no es disposen de personal al seu càrrec.

Els clients (turistes) valoren cada vegada més comptar amb serveis i empreses que ofereixin no només seguretat, per a la seva integritat física, sinó també confiança i imatge pel que fa a la seva legalitat, responsabilitat corporativa social, etc.

Per aquest motiu des del departament de prevenció de riscos laborals d’ACTIVA MÚTUA, volem aprofitar el dia mundial del turisme, que enguany porta amb si el lema “El Turisme i la transformació digital”, per conscienciar els nostres mutualistes dels riscos derivats de la utilització de pantalles de visualització de dades (mòbils, tablets, ordinadors, etc.), pel simple fet de ser usuaris dels mateixos o per les condicions, entorns o llocs on s’utilitzen, en la recerca d’oferir serveis atractius, al afany de capturar imatges, publicitar, etc. posant en moltes ocasions la seva vida en perill.

Recordem que la prevenció de riscos laborals té beneficis per a la salut del treballador / a, així com, beneficis socials (qualitat de vida a treballadors / es, famílies, entorn laboral) i econòmics (empresa i sistema social), donant una imatge corporativa de salut, sostenibilitat i compromís amb la societat.

ACTIVA MÚTUA ofereix assessorament a tots els nostres mutualistes mitjançant jornades específiques dels riscos més freqüents que castiguen a aquest sector i posant a la seva disposició documentació tècnica.

 
Per a més informació, podeu consultar a la seva delegació més propera o enviar un correu electrònic a prevencion@activamutua.es

 

Jordi Guart
Tècnic Departament de Prevenció de Riscos Laborals – Activa Mútua

Realitzar un comentari