Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Dia Mundial de la visió 2021

Dia Mundial de la visió 2021
14 oct

Dia Mundial de la visió 2021

LOVE YOUR EYES

Tal com ve ocorrent des de l’any 2000, el segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, promogut de manera conjunta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional de Promoció de la Ceguesa (IAPB)

La ceguesa i la deterioració de la visió són els eixos centrals en aquest dia dedicat a promocionar la salut ocular a tot el món.

Enguany el lema de la campanya és “Estima els teus ulls”.

La major part dels éssers humans que habiten el planeta sofrirà alguna patologia relacionada amb la visió al llarg de la seva vida, per la qual cosa resulta inqüestionable que hem de ser conscients de la importància de tenir uns ulls sans i, en conseqüència, tal com es proposa en la campanya d’enguany, sotmetre’ns a una prova de visió i animar a altres persones al fet que facin el mateix sempre que això sigui possible.

Aquesta és una de les iniciatives que es duran a terme en la celebració del Dia Mundial de la Visió, aconseguir que més d’un milió de persones es comprometin a fer-se una prova de visió abans de la celebració, una altra iniciativa interessant consisteix en un paquet escolar per al sector de l’educació per a ajudar els professors i als nens a parlar de la importància de la salut ocular, possibilitant una conscienciació efectiva a llarg termini.

Des d’un enfocament laboral, els adults romanen un terç del dia en el seu lloc de treball; aquest sobreesforç, sobretot en labors en les quals s’utilitza la vista de manera constant, pot provocar fatiga visual, que s’intensificarà si sumem factors com les condicions d’il·luminació, condicions ambientals per ús d’aire condicionat, l’ús de pantalles de visualització de dades, etc.

La vista és un sentit fonamental en la nostra activitat diària, prop del 80% de la informació que percebem ens arriba a través d’ella, els treballadors i treballadores són conscients d’això: ja l’any 2013, segons resultats obtinguts pel Baròmetre de la Salut Ocular, realitzat per Bausch & Lomb, un 79% dels enquestats preferiria perdre el 50% de la seva nòmina abans de perdre el 50% de la visió.

En el Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua apostem per la salut ocular en l’entorn laboral; duem a terme labors d’assessorament a les nostres empreses i autònoms mutualistes, tant en el camp relacionat amb els equips de protecció ocular i facial, com en el treball realitzat de manera habitual amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Aconseguim entre tots, que en els ulls dels joves continuï cremant la flama i en els dels vells brillant la llum, tal com va escriure Víctor Hugo.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Realitzar un comentari