Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball
27 abr

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball”

Des de l’any 2003 l’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra cada 28 d’abril el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals a tot el món.

Es tracta d’ una campanya de sensibilització destinada a cridar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema i sobre com la generació i la promoció d’ una cultura de la seguretat i la salut pot ajudar a reduir el nombre de morts i accidents vinculats amb el treball.

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball“, es pretén posar el focus en la importància de la participació i el diàleg social, com a eines clau per a la creació d’una cultura positiva de seguretat i salut.

Segons dades de la Comissió Internacional de Medicina del Treball (CIMT), al voltant de 2,9 milions de treballadores i treballadors moren cada any a causa d’accidents i malalties professionals i almenys 402 milions de persones pateixen lesions professionals no mortals.

Tot i que no existeix una única definició de “Cultura de Seguretat i Salut en el Treball” es pot descriure com el que representa els valors, normes i pautes de conducta compartides i assumides de manera natural per una organització i que tots els seus membres tenen interioritzades en matèria de seguretat i salut.

És el que guia els comportaments habituals de les persones en aquesta matèria. Per suposat, la cultura és quelcom que cada organització assumeix inconscient i/o voluntàriament, però que precisa d’una política i d’un lideratge participatiu perquè pugui evolucionar de manera adequada a tenor dels interessos col·lectius existents.

En aquest sentit, la seguretat i salut en el treball (SST) hauria de ser considerada i comunicada clarament com un valor i integrar-se en tots els aspectes de les activitats de l’empresa.

El lideratge és el compromís altament visible amb la SST per part dels ocupadors i l’alta direcció, i és clau per desenvolupar una cultura positiva de SST. La percepció que tenen les persones treballadores de les actituds i comportaments del personal directiu en relació amb la SST asseurà la base del seu comportament en relació amb la seguretat i, per tant, dels resultats de l’ empresa en la matèria.

Per bé que les actituds positives en matèria de SST per part de l’ alta direcció són essencials per al desenvolupament d’ una cultura positiva de SST, és vital que es transmetin als treballadors subordinats perquè puguin percebre-les amb precisió. Per tant, la comunicació (en particular, el contacte freqüent i obert entre la direcció i treballadors i treballadores) té un paper important en el desenvolupament d’una cultura positiva de SST i en la consecució de bons resultats en aquest àmbit. Parker et al., 2006.

Des d’UMIVALE ACTIVA, com a mútua col·laboradora amb la seguretat social, col·laborem colze a colze amb les nostres empreses associades i persones treballadores per compte propi adherides mitjançant la realització de campanyes i altres actuacions dirigides a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals. Volem ajudar les nostres empreses a convertir-se en organitzacions segures i saludables, contribuint a fomentar en elles una cultura positiva de seguretat i salut en el treball. Per a això, hem creat el Programa Empresa Sana, a través del qual posem a la seva disposició una àmplia varietat d’eines i materials divulgatius per donar-los suport en el desenvolupament de campanyes de sensibilització i educació que contribueixin a la millora de la cultura preventiva en el si de les organitzacions.

Pots consultar els materials desenvolupats per UMIVALE ACTIVA en el següent enllaç: https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/gestion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales

Així mateix pots accedir a la resta d'actuacions que posem a disposició de les nostres empreses associades a l'apartat de Prevenció i Salut de la nostra web corporativa en els següents enllaços: https://umivale.es/prevencion-y-salud o a https://prevencion.activamutua.es/

Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals dUMIVALE ACTIVA

> Volver a la Newsletter

Realitzar un comentari