Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Dia internacional de la dona

Dia internacional de la dona
08 mar

Dia internacional de la dona

Avui 8 d’març se celebra el dia internacional de la dona, sota el lema: “Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi”.

La innovació i la tecnologia obren grans ponts cap a aconseguir la igualtat de gènere. Aquest any, totes les mirades estan posades en com pot la innovació i el desenvolupament tecnològic aconseguir aquest gran repte. Per a això, s’ha de fomentar la inversió en sistemes socials més inclusius, sensibles al gènere, és a dir que se centri en les seves necessitats i s’adapti a les seves possibilitats i construir serveis eficients i infraestructures sostenibles que donin resposta a les necessitats de dones, facilitant així l’eliminació de barreres estructurals.
La innovació social i laboral en el procés d’apoderament de la dona als països en desenvolupament es converteix en un efecte multiplicador de creixement econòmic.

Segons l’informe de la Comissió Europea She Figures 2015, en la major part dels països europeus les dones representen menys del 45% de la comunitat científica. I segons l’estadística sobre activitats d’I + D de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a Espanya les dones només representaven el 2016 el 40,4% del total de l’ocupació en recerca i desenvolupament, i un 39,1% del total del personal investigador. A Espanya, en el curs 2016-2017 la major part de l’alumnat universitari de Grau eren dones (54,67%), però en passar a estudis de doctorat disminueix en 49,67%. La seva taxa d’ocupació a l’ingressar en el mercat de treball és menor que la dels homes.

La presència de dones en universitats i centres de recerca, plantilles de personal i equips investigadors en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació s’han anat incrementant en els últims anys, però encara lluny de ser igualitària. La presència de dones a la universitat és ja més gran que la dels homes, i no només a Espanya sinó en general a tot el món. Però al llarg de les seves carreres professionals, les dones abandonen les seves carreres acadèmiques, i com més alt el nivell dels llocs de treball i responsabilitats menor és la presència de dones.

L’estadística de resultats de l’alumnat universitari, elaborada per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment Universitari del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, mostra que les dones en general obtenen millors resultats en el seu pas per la universitat que els homes: millors taxes de rendiment , èxit i avaluació, notes mitjanes i taxes d’idoneïtat i graduació. No obstant això, es produeix una concentració important d’estudiants dones en les carreres d’arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, i ciències de la salut, mentre que la seva presència és molt menor en les enginyeries.
Aquestes dades ens permeten verificar que les dones encara estan insuficientment representades en els camps de la ciència i tecnologia. Aquesta manca d’influència, impedeix l’aportació d’idees i experiències, des d’un punt de vista de la dona, impedint així l’impuls de crear dissenys i processos adaptats a les seves necessitats i capacitats.

Un punt de partida per solucionar aquest problema, ha estat crear, al nostre país l’any passat, un Observatori ‘Dones, Ciència i Innovació’ (OMCI) per a la Igualtat de Gènere. Serà decisiu per combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat d’oportunitats i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de la vida científica i universitària.

Afortunadament, les innovacions socials encaminades a un impuls de la dona en el món laboral són un fet, encara que queda molt camí per recórrer. La creació de col·laboracions entre diversos agents avança en el món empresarial. Cada vegada més grans corporacions dediquen part del seu temps a cooperar amb diferents empreses i organitzacions socials per generar un valor compartit.

“El paper de les empreses és fonamental per al progrés econòmic i social de la dona”.

Algunes grans empreses espanyoles han dissenyat i posat en pràctica projectes socials per a la contribució de l’apoderament femení, en les quals ofereixen oportunitats a dones, capacitant, per facilitar la inserció laboral.
Activa Mútua vol conscienciar els seus mutualistes de la necessitat de contribuir a aquest canvi, perquè cap dona es quedi enrere, aconseguint així, en un futur pròxim la igualtat de gènere en el món laboral.

Més informació en el següent enllaç

 

Salut López Sánchez. Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Realitzar un comentari