Cambiar idioma

Dia Internacional de conscienciació del soroll 2020

Dia Internacional de conscienciació del soroll 2020
29 abr

Dia Internacional de conscienciació del soroll 2020

El control del soroll és tasca de tots. Es celebra l’últim dimecres d’abril, aquest any és el 29 d’abril de 2020.

ACTIVA MÚTUA vol sumar-se mitjançant aquesta campanya a aquest dia per aportar informació sobre la cura de l’ambient acústic i la necessitat de crear consciència per generar canvis en el comportament de tots pel que fa al soroll, especialment en les empreses amb alts nivells de soroll.

El soroll és un problema de salut pública, per això és beneficiós que hi hagi un Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, per conscienciar les persones sobre l’existència d’aquest problema.

Es tracta d’una problemàtica de molta complexitat perquè cada ciutat, municipi, país, té una legislació diferent sobre el soroll. I realment és un problema que ens afecta a tots, sobretot a les grans ciutats, amb grans volums de trànsit, indústria o sector turístic i d’oci.

Què és el soroll i com ens afecta

El soroll és un so inarticulat, sense harmonia ni ritme que tendeix a ser desagradable i molesta l’oïda. És, en poques línies, un so no desitjat.

La contaminació acústica, que prové del trànsit de vehicles motoritzats i del so d’avions i trens, perjudica considerablement l’audició però també genera trastorns de la son, malalties cardiovasculars com la cardiopatia isquèmica i problemes cognitius. Altres estudis han revelat que podria estar associat amb l’obesitat i la diabetis.

La situació d’estat d’emergència que vivim actualment a conseqüència de la COVID-19 ha provocat que  la disminució enorme, tant de trànsit rodat com de trens i avions, hagi generat una disminució de nivells de soroll en totes les ciutats a Espanya i gran part del món, com mai havíem experimentat.

Però la problemàtica i efectes nocius continuem tenint-los en els centres de treball on les característiques productives generen elevats nivells de soroll.

Avaluació del soroll a l’empresa.

Avaluar els nivells sonors és un factor clau en la lluita contra la sordesa ocupacional a l’empresa. Sense aquesta avaluació, és impossible identificar els llocs de risc ni les persones treballadores exposades, la qual cosa dificulta l’aplicació de les seves accions contra el soroll.

L’avaluació del soroll a l’empresa és primordial per dues raons:

  • La identificació dels llocs de treball en els quals el nivell de soroll supera els 80 dB (A)
  • El detall del tipus d’acció que s’ha de dur a terme en relació amb cada treballador exposat

MESURES PREVENTIVES PER A LA REDUCCIÓ DEL SOROLL

La reducció de soroll en el seu origen

És la primera mesura a considerar-se perquè permet protegir a tots els seus treballadors al mateix temps. Un mètode eficaç consisteix en, per exemple, aïllar una màquina massa sorollosa. En canvi, reduir el soroll en el seu origen pot ser costós i, fins i tot, impossible a causa de l’estructura de l’edifici de la mateixa l’empresa. En aquest cas, el millor mètode consisteix a protegir individualment als seus treballadors.

La reducció de soroll en el medi

Una altra mesura eficaç, és redistribuir físicament els llocs de treball, allunyant aquells de major emissió de soroll per evitar l’exposició. També és recomanable establir mesures d’organització, com rotacions entre diferents llocs de treball, limitant la durada i intensitat de l’exposició.

L’ús de protectors individuals contra el soroll

Ja siguin cascos, taps d’un sol ús o taps modelats per les orelles, proporcionar o establir l’obligatorietat d’ús (en funció del nivell de soroll a què s’està exposat) d’aquests protectors individuals contra el soroll, és primordial per preservar l’audició del treballador . També es recomana consultar què equip de protecció individual contra el soroll s’adapta millor a les necessitats de cada lloc de treball.

La conscienciació de les persones treballadores

Ja que una protecció només és eficaç si es fa servir, és primordial conscienciar els treballadors i treballadores sobre la importància de protegir la seva audició el 100% del temps d’exposició al soroll. D’aquesta manera, podrà combatre certes idees preconcebudes que fan que els protectors auditius no es facin servir.

La posada en marxa d’una cultura de seguretat

El fet que la plantilla comprengui el perill que representa el soroll en el seu lloc de treball, farà posar en marxa una cultura de seguretat. Al prendre resolucions clares, atenint-se a aquestes, les accions de prevenció posades en pràctica es convertiran en un reflex a l’empresa.

Per a més informació:

http://www.sea-acustica.es/index.php?id=44

Diego J. Férez Guirao – Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari