Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Cultura preventiva: peça clau en l’empresa

Cultura preventiva: peça clau en l’empresa
01 jun

Cultura preventiva: peça clau en l’empresa

No hi ha una definició clara del que significa CULTURA PREVENTIVA, però podem definir-la, com el conjunt d’actituds i creences positives, compartides per tots en l’empresa, sobre la salut, riscos, accidents, malalties i mesures preventives. En definitiva, ha de ser un compromís de tots i a tots els nivells.

Crear cultura preventiva dins de l’empresa és educar i crear consciència en tots i cadascun dels treballadors, de manera que s’adoptin noves conductes i actituds de forma responsable i de respecte per la Seguretat i la Salut dels treballadors.

És alguna cosa que s’ha de transmetre d’uns a uns altres i en el que tots els treballadors han d’estar implicats.

Hem de considerar-ho com un mitjà per reduir la Sinistralitat i augmentar la competitivitat de l’empresa.

Per generar cultura preventiva, aquesta ha d’integrar-se en el dia a dia de l’organització, tant des del punt de vista laboral com a personal.

Per a això ha de partir-se d’un bon sistema de gestió de la Prevenció en el qual, com es comentava, és clau la participació de tots, però no quedant-nos solament en l’aspecte legal. És a dir, hem d’anar més enllà del que ens indica la llei, creant un compromís de tots, de treballar de forma eficaç per a la reducció de la sinistralitat. Ha d’haver-hi una participació de tots en la qual cadascun pot exposar el seu punt de vista, ja que d’aquesta manera es poden treure idees.

El que cal tenir clar és que cada empresa és única i la seva cultura preventiva, també ha de ser-ho.

L’Institut Andalús de la Prevenció ha creat el Decàleg del bon fer en cultura preventiva.

Les pautes són les següents:

  • Anar més enllà del mer compliment normatiu.
  • Predicar amb l’exemple.
  • Compaginar seguretat i productivitat.
  • Implicar activament als comandaments intermedis.
  • Resoldre els problemes amb eficàcia i a temps.
  • Generar un clima de confiança, equitat i transparència.
  • Estar pendent de les fallades per corregir-los.
  • No autocomplacerse amb els assoliments.
  • Motivar i promoure la participació dels treballadors.
  • Mantenir l’esforç preventiu de forma sostinguda.

 

Elia Pravia – Tècnica Superior en PRL d’Activa Mútua

????????????????

Realitzar un comentari