Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Creativitat i innovació

Creativitat i innovació
22 abr

Creativitat i innovació

Parafrasejant a Albert Einstein “si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”.

La pregunta és Per què fem sempre el mateix? Crec que es deu a la por d’equivocar-nos si fem una cosa nova. Per això la innovació està en mans de les grans empreses o de les start-ups; unes perquè tenen múscul financer; les altres perquè tenen poc a perdre. Cal recordar que s’aprèn més dels errors que dels encerts. Per exemple, John Dyson va necessitar 5 anys i més de 5000 prototips per a crear la seva famosa aspiradora sense cable.

Com podem innovar en PRL? Des del meu punt de vista des de 4 camps diferents:

  • Mitjançant la incorporació de noves tecnologies. Aquest camp és el que major avanç està experimentant: l’ús de drons que eviten treballs perillosos; l’ús de la realitat augmentada per a seguir pautes segures d’actuació en determinats treballs; la col·locació de sensors de geolocalització a la roba de treball que indiquen la permanència de treballadors en zones perilloses, la robotització, etc., són només alguns exemples de les aplicacions que les noves tecnologies tenen en el camp de la Seguretat i Salut dels treballadors i treballadores. Encara que cal tenir en compte que aquestes noves tecnologies poden portar l’aparició de nous riscos.

    La formació. Mitjançant l’ús de la ludificació (usant els jocs per a crear cultura preventiva) i l’ús de simuladors de realitat immersiva. L’ús de la realitat virtual i/o de la realitat augmentada ens permet formar als treballadors amb experiència gairebé idèntiques a la de la vida real. Hem d’anar remetent a l’oblit la formació tipus ponència en la qual un parla i la resta escolta. No obstant això, continua sent el tipus més emprat en la formació que reben els treballadors des dels serveis de prevenció.

    • Equips de protecció, tant col·lectius com individuals. Les contínues millores en el disseny dels equips i en els materials amb els quals es fabriquen, contribueixen al fet que el seu nivell de protecció hagi augmentat espectacularment.

    Els sistemes de gestió. Ja no és suficient amb complir estrictament amb la documentació exigida en la Llei de PRL. Avui dia, Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi ambient, Responsabilitat Social Corporativa i Empresa Saludable, fan que les empreses es dirigeixin a models de gestió basats en la millora contínua que aglutini la seguretat i salut dels treballadors i la sostenibilitat dels centres de treball.

La situació de confinament en la qual vivim avui dia, ens mostra com les empreses s’adapten a les circumstàncies actuals per a poder sobreviure i ajudar a la societat, així:

  • Els fabricants de begudes alcohòliques s’han re configurat per a produir alcohols d’ús sanitari i gels hidroalcohòlics
  • Les empreses del sector tèxtil han transformat la seva producció per a fabricar peces d’ús sanitari i màscares.
  • Les empreses del sector serveis han començat a aplicar el teletreball de manera massiva.

En definitiva, la creativitat i la innovació són els mitjans que disposem per a sortir de la mediocritat. Hi ha dues maneres de destacar: o sent excepcionalment bó en el que fem o fent alguna cosa que ens diferenciï dels altres.

José Pedro Triano. Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari