Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Coronavirus i aigua de consum

Coronavirus i aigua de consum
14 abr

Coronavirus i aigua de consum

A través del següent comunicat, per part del Ministeri de Sanitat, el passat dia 06 d’abril, volem transmetre com a informació relevente:

L’ACTUAL TRACTAMENT DE DESINFECCIÓ D’AIGÜES A ESPANYA, ASSEGURA UN ADEQUAT NIVELL DE PROTECCIÓ DE LES AIGÜES DE CONSUM FENT QUE AQUESTA SIGUI SEGURA PER A BEURE, CUINAR I PER A ÚS HIGIÈNIC.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/coronavirus_y_agua_de_consumo.pdf

Realitzar un comentari