Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Uncategorized

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.
07 mar

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.

El tema del Dia Internacional de la Dona del proper 8 de març de 2022: Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible, reconeix la contribució de les dones i les nenes de tot el món, per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic per construir un futur més sostenible per a totes les persones.

Cada vegada és més evident que les dones són més vulnerables a l’impacte del canvi climàtic que els homes, ja que constitueixen la majoria de la població pobra del món i són més dependents dels recursos naturals que estan sota amenaça del canvi climàtic.

Les dones i nenes són líders eficaces i poderoses, s’impliquen en iniciatives sostenibles a tot el món.

Per aconseguir el desenvolupament i una major igualtat de gènere és essencial seguir explorant, per permetre que les dones i les nenes tinguin veu i participin en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic.

Per això, la celebració del Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides és Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible

Creus que coneixes les dades sobre les dones i el canvi climàtic? Aquest qüestionari t’ajudarà a esbrinar-lo. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/multimedia/2017/11/quiz-climate-change

Per què és important la Igualtat de Gènere?

 1. Objectiu: Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.
 2. Per què?: Les dones i les nenes representen la meitat de la població mundial, però la desigualtat de gènere provoca l’estancament del progrés social.
 3. Què succeeix si la igualtat de gènere no està garantida?: En alguns països les nenes es veuen privades d’accés a assistència sanitària o a una nutrició adequada, la qual cosa comporta una major taxa de mortalitat. Gairebé 15 milions de nenes menors de 18 anys contreuen matrimoni cada any. Un terç dels països en desenvolupament no ha assolit la paritat entre els gèneres en l’ ensenyament primari.
 4. Com afecta la desigualtat de gènere les dones? L’ apoderament de les dones i nenes és fonamental per impulsar el creixement econòmic i promoure el desenvolupament social.
 5. Altres problemes relacionats amb el gènere: El 35% de les dones de tot el món ha patit violència física i/o sexual. Uns 133 milions de nenes i dones han patit alguna forma de la mutilació/ablació genital femenina a l’Àfrica i Orient Mitjà.

Principals Riscos Laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones:

 1. Psicosocials: Assetjament laboral (genèric o sexual), estrès, burnout.
 2. Organitzacionals: Conflicte a causa de la doble presència treball-família.
 3. Discriminació: Salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, tasques de cures no remunerades, precarietat laboral, inseguretat contractual per maternitat, etc.
 4. Riscos propis lligats a activitats feminitzades.

 

La igualtat de gènere és un dret humà fonamental

Des d’umivale Activa, volem conscienciar els nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets i llançant un reclam per promoure polítiques a les nostres empreses, que impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, en igualtat de condicions i en unes adequades condicions de treball,  adaptades en tot moment a l’ estat de la dona, vetllant així, per la seva Seguretat i Salut.

 

Conegui les dades: Dones i nenes rurals

https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women                            

Des de la meva perspectiva: Lorraine Kakaza

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/7/from-where-i-stand-lorraine-kakaza

Hem d'aprofitar totes les oportunitats per garantir que les dones rurals no es quedin enrere sinó que, al contrari, assumeixin el lideratge" — Directora Executiva

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/10/ed-statement-rural-womens-day

Als oasis del Marroc, les dones veuen créixer les plantes i els seus

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/9/moroccan-oases-women-watch-plants-and-incomes-grow

Guia per a l' elaboració de plans d' igualtat en les empreses

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs/Guia_pdi.pdf

Cartell       

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Commission-on-the-status-of-women-66-2022-banner-1200x628-es.jpg

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Malawi-Drought-2016.jpg
Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària
31 des

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària

En poc més d’una setmana, s’ha produït un augment significatiu de contagis per SARS-CoV-2. A Espanya, aquest increment accelerat de la transmissió comunitària del virus dona com a resultat unes taxes d’incidència més altes de tota la pandèmia.

Aquesta situació de tan alta circulació del virus obliga a revisar la darrera actualització de  l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del 22 de desembre actualment vigent, pel que fa al  maneig dels casos i els contactes . És per això que s’ha elaborat el document  d’Adaptació de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19 en període d’alta transmissió comunitària.

Més informació en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Ús del mòbil durant la conducció.
23 des

Ús del mòbil durant la conducció.

Per què l’ús del mòbil durant la conducció és quelcom que distreu i pot produir que tinguem un accident sense adonar-nos-en? Per poder parlar d’això, cal entendre el cervell humà i com funciona.

Sabem que el cervell està format per quatre lòbuls principals que són l’occipital, el parietal, el frontal i el temporal. Cadascuna d’aquestes parts té una funció concreta. Així doncs, per exemple, el lòbul temporal s’encarrega de la memòria de la persona, la part afectiva i el reconeixement; el lòbul occipital, s’encarrega principalment del sentit de la vista; el lòbul parietal és l’encarregat de processar totes les dades o informació rebuda pels sentits del cos, emetent un missatge complex (que integra tota aquesta informació) al lòbul frontal, essent aquest el que s’encarrega de planificar, organitzar i prioritzar, en base aquesta informació rebuda, les diferents accions a executar, amb major o menor atenció.

Quan realitzem diverses tasques alhora, el lòbul frontal és el que selecciona la informació que li sembla més rellevant a tractar, i el posa en primer pla, és a dir, en el focus principal d’atenció. A mesura que realitzem tasques amb freqüència, el cervell les mecanitza i, per un concepte d’estalvi d’esforç, van passant a un segon pla.

L’exemple més clar és el moment d’aprendre a conduir. Quan agafem el cotxe per primera vegada, el nostre cervell està més atent al trepitjar l’embragatge, a fer el canvi de marxa quan toca, posar l’intermitent, etc. Amb l’experiència, canvia la nostra forma de conduir i ho fa fins i tot inconscientment, requerint poca atenció la part mecànica del canvi de marxes i l’ús del volant i enfocant més l’atenció al que succeeix en l’entorn del vehicle.

Què passa quan ens truquen o truquem per telèfon? Abans de passar a respondre a aquesta pregunta, és interessant explicar els tipus d’atenció que mantenim durant la conducció. Es pot dir que els tipus d’atenció durant la conducció són tres, bàsicament, l’atenció selectiva, que es dona quan el conductor es centra en algun aspecte del que s’està produint a la via mentre circula, per exemple, els senyals de trànsit, cosa que fa el cotxe que ens precedeix en una via urbana, etc. ; l’atenció mantinguda, que es dona en el moment en què el conductor manté l’atenció al llarg del temps, per exemple durant la conducció en una autovia; i l’atenció dividida que es dona en el moment en què es presta atenció a diversos estímuls alhora, que es dona clarament a l’hora de realitzar un avançament, on hem de prestar atenció als vehicles que venen per davant i fer càlculs mentals sobre les diferents velocitats dels mateixos, mirar cap enrere per veure que no ha començat cap altre vehicle aquest procés d’avançar i prendre decisions concorda amb totes aquestes informacions.

En els primers moments d’una trucada telefònica, la conversa fa que l’atenció estigui dividida, entre la conversa i la carretera i, si afegim que circulem per carreteres conegudes, quantes vegades ens ha passat que no recordem per on i hem anat quan arribem a destí? Això ens passa perquè hi ha una part automatitzada que el cervell li presta la mínima atenció mentre l’executa, dirigint la major part de la mateixa a la conversa, volent entendre el que ens diu l’interlocutor, donant contestacions segons es requereix, etc.

A poc a poc, el que era una atenció dividida, es converteix en una atenció selectiva selectiva dedicada a la conversa, perdent d’una banda la capacitat de processar altres estímuls o esdeveniments del nostre entorn i d’altra banda reduint també, la capacitat de presa de decisions reactiva en funció del que passa. Tot plegat implica un augment en els temps de reacció, arribant fins i tot a anul·lar-los.

Hi ha un estudi realitzat a la Universitat de Carnegie Mellon, que mostra com l’activitat cerebral del lòbul occipital (encarregat de la visió) i el lòbul parietal (responsable de rebre els estímuls sensorials) disminueixen fins a un 37% quan mantenim una conversa per telèfon mòbil. Fins i tot, el cervell pot patir ceguesa per desatenció, impedint-li reaccionar adequadament a estímuls exteriors com els de la ruta, vianants i ciclistes.

S’apropen dates en les quals anem a circular per carreteres amb molt de trànsit, per això cal posar tots els sentits en el que portem entre mans i no deixar-nos distreure pel mòbil, d’aquesta manera podrem gaudir d’uns Nadals en família.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
03 des

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El dia 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat declarat en 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la resolució 47/3 per a recordar-nos la lluita pels seus drets i la inclusió en la societat.

La discapacitat és una condició que afecta el nivell de vida d’un individu o d’un grup.

L’objectiu d’aquest dia és promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat i conscienciar sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

A causa de les dificultats a les què dia a dia s’enfronten les persones amb discapacitat és important que lluitem tots junts per la igualtat de drets i l’eliminació de barreres.

Des del punt de vista de la Seguretat i Salut de les persones treballadores amb discapacitat, les hem de protegir, ja que d’aquesta manera, fem que les barreres i desigualtats desapareguin i aconseguim una integració en el món laboral molt més igualitària i segura.

És fonamental i necessari, en aquesta adaptació de mesures, eliminar barreres en la informació i promoure la cultura preventiva de riscos laborals inclusiva.

Per tant la nostra missió és contribuir a la millora d’oportunitats d’ocupació d’aquest col·lectiu, sensibilitzant, a les organitzacions empresarials i a la societat perquè incorporin en les seves plantilles a treballadors i treballadores amb alguna mena de discapacitat, per a fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral.

Està àmpliament demostrat que, un cop eliminats els obstacles a la integració de les persones amb discapacitat, aquestes poden participar activament i productiva en la vida social i econòmica de les seves comunitats.

L’accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat són drets fonamentals reconeguts com a tal en la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat celebrada el 13 de desembre de 2006 en la Seu de Nacions Unides, Nova York.

Participem en aquest dia important per a la inclusió d’aquest col·lectiu en tots els aspectes de la vida.

Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

El que és important és baixar amb vida
11 nov

El que és important és baixar amb vida

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha llançat la campanya “Treballs en cobertes: el que és important és baixar amb vida”, l’objectiu de la qual és reduir els nombrosos accidents greus i mortals que es produeixen tots els anys a causa de caigudes des de cobertes i teulades. És una iniciativa impulsada per les entitats que formen part del “Grup de Treball Construcció” de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, els qui l’any 2018 van dur a terme una anàlisi de la sinistralitat durant la realització de treballs de reparació i manteniment en cobertes, el qual va donar lloc a un informe amb accions per a reduir aquests accidents, entre les quals es troba l’elaboració i difusió d’aquesta campanya.

“Cada 7 dies una persona pateix un accident greu o mortal en caure des d’una coberta o teulada mentre feia algun treball de conservació, manteniment, reparació o inspecció. Entre 2014-2018, només en el sector construcció, 228 treballadors van patir accidents d’aquest tipus, produint-los ferides greus o fatals”. Aquests accidents poden i  deuen de  ser evitats.La campanya persegueix la difusió de les mesures i recomanacions que han de tenir en compte els titulars dels edificis que contracten un treball sobre la seva teulada i les empreses o treballadors autònoms que els executen.

Com puc contribuir a reduir aquests accidents?La major part dels treballadors que pateixen aquests accidents pertanyen a microempreses (menys de 10 treballadors) o són treballadors autònoms. Per a reduir aquests accidents es necessita que aquests missatges arribin als seus destinataris. Des de l’INSST són conscients que no poden fer-ho sols. Per això, la col·laboració entre tots és fonamental. La teva implicació és part de la solució.És per això que, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem col·laborar en la difusió d’aquesta campanya, convidant als nostres mutualistes a prendre consciència en l’adopció de les mesures de protecció i bones pràctiques preventives que ens proposen.

Per a més informació sobre la campanya:

https://www.insst.es/documentacion/campanas/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball celebra 50 anys (1971-2021)
10 nov

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball celebra 50 anys (1971-2021)

Moltes vides… al teu costat.

Aquest lema dóna títol a un espai web creat amb motiu dels 50 anys que l’Institut celebra treballant en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

L’INSST vol celebrar aquest aniversari, durant les properes setmanes, fent un recorregut per la història de l’Institut. En aquest espai es publicaran materials a aquest efecte que també seran compartits pels perfils de les seves xarxes socials.

Per a més informació:

https://www.insst.es/muchas-vidas-a-tu-lado

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.
25 oct

Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el passat 08 d’octubre l’ordre de bases i la convocatòria del Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.

El Pla pretén impulsar la renovació del parc de maquinària d’eina de les Pimes espanyoles per a potenciar la reactivació del sector industrial en el context de sortida de la crisi derivada de la COVID-19.

Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l’ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, bisel·ladores, rebladores, serres i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres.

Les ajudes tenen format de subvenció i seran com a màxim d’un 20% de les despeses en les petites empreses i d’un 10% en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les empreses disposaran d’un màxim de 15 mesos per a la realització de les inversions des de la data de la resolució de la concessió.

Podran acollir-se a aquestes ajudes aquelles PIMES l’activitat industrial de les quals estigui inclosa en l’Annex I d’aquesta Ordre i sempre que s’hagi desenvolupat aquesta activitat durant almenys 3 anys comptats abans de la data de fi de termini de la sol·licitud.

Es podran sol·licitar les ajudes fins al 2 de novembre.

Més informació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Activitats d’educació preventiva 2021 – 4t trimestre
25 oct

Activitats d’educació preventiva 2021 – 4t trimestre

Les activitats d’Educació preventiva tenen com a propòsit sensibilitzar, alhora que informar, a totes les persones treballadores sobre els riscos als quals poden estar sotmesos en el desenvolupament de la seva activitat, així com donar a conèixer diferents actuacions preventives amb la finalitat d’ajudar en el compliment normatiu i de millorar la seva salut o benestar.

Per a això, el Departament de Prevenció de Riscos Laborals hem treballat conjuntament amb la Universitat Corporativa d’Activa Mútua per a posar a la disposició de tots els nostres associats una àmplia oferta en matèria d’Educació preventiva, tant en format presencial (presencial o virtual) com en format multimèdia.

En relació a les Jornades presencials, s’adjunta el catàleg de les previstes a realitzar durant el darrer trimestre de l’any.

Pel que fa a les Jornades multimèdia, presentem el catàleg amb l’oferta de les noves Jornades incorporades.

Tots els continguts presenten el segell de qualitat de la Universitat Corporativa d’Activa Mútua, els quals han estat dissenyats per experts/es en diverses matèries i es regeixen per uns principis pedagògics de qualitat, posant a l’alumne en el centre del seu aprenentatge i contribuint al seu desenvolupament.

Des d’Activa Mútua els convidem a formar part de la nostra comunitat educativa i esperem poder contribuir a la promoció d’una cultura preventiva, així com a l’adquisició de nous aprenentatges que contribueixin a la millora de la competència personal i professional en el si de la seva empresa.

Per a més informació i inscripció es pot dirigir al nostre portal de prevenció:

https://prevencion.activamutua.es/ca/formacion/

“CALENDARI D’EDUCACIÓ PREVENTIVA PRESENCIAL”

https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2021/10/CATALEG_ACTIVITATS_OCT_NOV_DEC_PRL_cat1.pdf

“CALENDARI D’EDUCACIÓ PREVENTIVA MULTIMÈDIA”

https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2021/06/Actividades-Educatives-CAT-2021-v7.pdf

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua 

Jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME”
15 oct

Jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME”

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) en col·laboració amb l’EU-OSHA i la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (RESST) organitza el pròxim dia 21 d’octubre la jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME” amb l’objectiu d’informar i dirigir l’atenció d’empreses i població treballadora sobre l’evolució dels factors de riscos relacionats amb l’aparició dels trastorns musculoesquelètics (TME) i la necessitat d’adaptar la gestió preventiva davant aquests canvis.

Aquesta Jornada virtual es realitza en el marc de la Setmana Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball 2021 per a donar suport a la campanya europea “Treballs saludables: relaxem les càrregues”. En el segon any d’aquesta campanya s’abasta la problemàtica de l’aparició dels TME cap a altres aspectes com són ara els factors organitzatius i psicosocials que guarden relació amb la transformació del món del treball que va succeint.

Per a més informació i inscripció:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-trabajos-saludables-relajemos-las-cargas

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents
04 oct

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents

“Les i els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Com cada any, el 5 d’octubre se celebra el Dia Mundial dels Docents commemorant, una vegada més, l’aniversari de la subscripció de la Recomanació de l’OIT i la UNESCO relativa a la Situació del Personal Docent (1966), que va establir criteris de referència quant als seus drets i responsabilitats, normes per a la seva formació i les condicions d’ensenyament aprenentatge, entre altres pautes.

Però la celebració d’aquest 5 d’octubre és, sens dubte, diferent a les anteriors.

Fa ja un any i mig que va començar la pandèmia COVID-19, i durant aquest temps els docents han hagut de reinventar-se per a continuar donant una formació de qualitat i ara, més que mai, adaptada als temps.

És important reflexionar sobre el treball del docent durant aquesta pandèmia i també sobre com ha afectat aquesta situació a la seva salut.

Hem de tenir en compte, amb la imposició en alguns moments de l’educació a distància i la situació, com a poc, complexa dins de les aules, així com a nivell social, que aquest col·lectiu ha vist incrementada la seva vulnerabilitat als riscos de contreure malalties relacionades amb el seu treball.

Factors com l’aïllament, la possibilitat de contreure la infecció per coronavirus, la pressió per mantenir un ensenyament de qualitat o la inestabilitat i incertesa sobre l’evolució de la pandèmia han posat a prova la capacitat de resistència de les nostres professores i professors.

En el Departament de Prevenció d’Activa Mútua, des del primer moment hem estat fent costat a aquest col·lectiu, aportant informació actualitzada sobre pràctiques preventives enfront del covid-19 en l’àmbit laboral, normes d’actuació davant l’aparició de casos en centres educatius, pautes de ventilació a les aules, etc.

El tema triat per a aquest any 2021 és: “Els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Tal com escriu Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides en relació amb el “Informe de Polítiques sobre l’Educació i el Covid-19” L’educació és la clau per al desenvolupament personal i el futur de les societats.

Efectivament, és moment de mirar al futur i la millor manera de fer-lo és treballant per una salut de qualitat, premissa amb la qual Activa Mútua està compromesa i en la qual la prevenció juga un paper fonamental.

Nelson Mandela deia que l’educació és l’arma més poderosa que es pot usar per a canviar el món. Treballem per una prevenció eficaç que garanteixi la salut dels i les docents perquè puguin afrontar aquesta honorable tasca.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

29 de setembre, Dia mundial del cor
27 set

29 de setembre, Dia mundial del cor

Pensa en el teu cor

L’infart continua posicionant-se com una de les primeres causes d’accidents de treball mortals (*), igual que les malalties del cor tornen a ser la principal causa de mort en tot el planeta.

A més, la pandèmia mundial de la COVID-19 ha deixat palesa que les persones amb malalties cardiovasculars són especialment vulnerables a desenvolupar complicacions si es contagien del virus SARS-CoV-2.

Per tot això, un any més des d’Activa Mútua ens unim aquest 29 de setembre a la celebració del Dia Mundial del Cor, per a donar visibilitat a les malalties cardiovasculars i promoure mesures preventives que ajudin a reduir el seu impacte en el món laboral en particular i en la societat en general.

Volem que PENSIS en el teu COR per a alimentar-se bé i beure amb moderació, augmentar el nivell d’activitat física i dir NO al tabac”.

Amb aquest missatge la Societat Espanyola de Cardiologia i la Fundació Espanyola del Cor ens animen a portar un estil de vida saludable per a combatre els múltiples factors que originen les patologies cardiovasculars, com són la diabetis, l’obesitat, la pressió arterial alta o el tabaquisme.

Després d’un període de vacances setembre ens brinda l’oportunitat de reprendre aquells propòsits de principis d’any que s’han quedat pel camí i introduir nous reptes. És el moment idoni per a pensar en el teu cor i iniciar una transformació de vida.

Qualsevol procés de canvi sempre serà més fàcil si s’està secundat i acompanyat. I en aquest sentit només fa falta parar esment per a comprovar que una gran part de la societat està conscienciada i bolcada a portar una vida sana i saludable.

Fins i tot els llocs de treball s’han convertit en motor i còmplice d’aquest estil de vida. Prova d’aquest fet és que cada vegada són més les empreses que inverteixen en promoció d’hàbits saludables, conscients que aquest tipus d’iniciatives milloren l’ambient laboral, la motivació, el compromís i la productivitat, reduint, al seu torn, l’absentisme per malalties.

Recomanacions preventives per a portar un estil de vida saludable:

 1. Alimentació i beguda:
 • Incorporar 5 porcions de fruita i verdura al dia.
 • Evitar el consum de begudes ensucrades i l’alcohol.
 • Limitar la ingesta d’aliments processats.
 • Reduir la quantitat de sal.
 • Disposar en el lloc de treball de màquines expenedores de begudes i aliments sans i saludables.
 • Habilitar en l’empresa menjadors amb menús equilibrats.
 • Habilitar zones de descans perquè la plantilla pugui emportar-se de casa menjar sa.
 1. Activitat física:
 • Practicar activitat física moderada o intensa com a mínim 30 minuts 5 dies a la setmana.
 • Utilitzar les escales com alternativa a l’ascensor.
 • Anar i tornar a la feina caminant o amb bicicleta.
 • Permetre pauses per a aixecar-se i realitzar estiraments a l’inici, durant i en finalitzar la jornada laboral.
 1. NO al tabac:
 • Deixar de fumar redueix significativament el risc de malaltia cardiovascular.
 • S’evita, també, el risc que es crea per a les persones fumadores passives.
 • Promoure en l’empresa programes d’ajuda i acompanyament per a abandonar l’hàbit del tabac.
 1. Promoció de la salut
 • Acudir a las revisions mèdiques corresponents.
 • Controlar el colesterol i la hipertensió.
 • Controlar el pes.
 • Realitzar la vigilància de la salut.
 • Establir programes en les empreses de detecció precoç de malalties i riscos cardiovasculars.
 • Recordar que aquesta malaltia fa especialment vulnerables a les persones enfront de la COVID-19. Per això és important continuar aplicant en tots els àmbits les mesures sanitàries de rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica, ús de màscara seguint les recomanacions sanitàries del moment i mantenir distanciament físic interpersonal d’almenys 1,5 metres.

(*) Avanç estadístic de gener a juny de 2021 del Ministeri de Treball i Economia Social.

Sóc contacte estret?
28 jul

Sóc contacte estret?

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania l’eina digital Sóc contacte estret que permet avaluar mitjançant un senzill qüestionari si una persona és contacte estret de casos positius de COVID-19.

En menys d’un minut, l’usuari contesta unes preguntes que serveixen per identificar el grau de contacte. A partir dels resultats s’obtenen recomanacions sobre com actuar i els procediments que cal seguir en cada cas.

Es consideren contactes estrets a aquelles persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, i sense protecció (mascareta), comptant des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.

Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.

Més informació:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/

Si vol saber si és un contacte estret d’una persona que ha donat positiu de COVID-19 mitjançant l’eina Sóc contacte estret, segueixi aquest enllaç:

https://contacteestret.catsalut.gencat.cat/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua