Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: PRL

Activa Mútua finalista en la II Edició dels premis Prevencionar Espanya 2018 per la serva destacada labor en la promoció i concienciació de la seguretat viària laboral
09 oct

Activa Mútua finalista en la II Edició dels premis Prevencionar Espanya 2018 per la serva destacada labor en la promoció i concienciació de la seguretat viària laboral

Divendres passat, 5 d’octubre, es va celebrar en la Fundació Ramon Areces de Madrid la II Edició dels Premis Prevencionar Espanya 2018.

Aquest acte va congregar a més de 400 persones, entre els quals es trobaven els finalistes i un bon nombre de convidats coneguts en representació del món empresarial i de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. En aquesta gala es van donar a conèixer els guanyadors, en cadascuna de les diferents categories, de les 367 candidatures presentades en aquesta edició, superant totes les expectatives de l’organització i confirmant, així, l’interès de la societat espanyola per la cultura de seguretat i salut.

Aquests premis van nàixer l’any 2016, i es convoquen bianualment, amb la finalitat de col·laborar en la millora de la cultura preventiva en l’àmbit espanyol, reconeixent i premiant a aquelles persones, associacions, empreses, entitats, etc., que realitzen una labor destacable en el camp de la prevenció de riscos laborals, la seguretat i salut en el treball i la promoció de la salut en els entorns de treball.

El reconeixement d’aquests premis consisteix a destacar públicament les iniciatives, accions i obres (individuals, col·lectives, professionals, institucionals, empresarials, etc.) que, segons el parer del Jurado, un prestigiós grup de 16 experts la qualitat professional dels quals, independència i contrastada experiència en diferents especialitats, asseguren la pluralitat de criteris necessària per a assegurar el rigor de la fallada.

A través d’aquests premis es vol conscienciar a la societat i donar exemple i extensió de les bones pràctiques realitzades, amb la finalitat que el seu exemple pugui ser útil en altres empreses, organismes, etc.

Reconeixement que recau en Activa Mútua com a finalista juntament amb altres empreses i entitats de gran envergadura com SanofiEnagasHenkel Ibèrica, NaturgyPrevensis, Mútua Asepeyo o Egarsat MCSS, que han competit, en aquesta edició, en la categoria de promoció de la Seguretat viària, mostrant la seva incessant labor de la promoció i conscienciació de la cultura preventiva vial.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals
27 set

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals

Durant les últimes dècades, el turisme ha crescut i s’ha diversificat de manera constant. S’ha convertit així en un dels sectors més importants i de major creixement, del qual es beneficien els països de tot el món, especialment el nostre país.

Es calcula que aquest sector representa el 10 per cent del producte interior brut (PIB) mundial, empra al voltant del 10 per cent dels treballadors del planeta, i continuarà creixent en una mitjana anual del 3,3 per cent.

Les activitats que es realitzen en el sector, pròpies o alienes però vinculades a aquest, són molt variades i poden afectar tant a empresaris i treballadors de grans i petites empreses.

És recomanable que tots els implicats apliquin els criteris de prevenció de riscos laborals tot i que no es disposen de personal al seu càrrec.

Els clients (turistes) valoren cada vegada més comptar amb serveis i empreses que ofereixin no només seguretat, per a la seva integritat física, sinó també confiança i imatge pel que fa a la seva legalitat, responsabilitat corporativa social, etc.

Per aquest motiu des del departament de prevenció de riscos laborals d’ACTIVA MÚTUA, volem aprofitar el dia mundial del turisme, que enguany porta amb si el lema “El Turisme i la transformació digital”, per conscienciar els nostres mutualistes dels riscos derivats de la utilització de pantalles de visualització de dades (mòbils, tablets, ordinadors, etc.), pel simple fet de ser usuaris dels mateixos o per les condicions, entorns o llocs on s’utilitzen, en la recerca d’oferir serveis atractius, al afany de capturar imatges, publicitar, etc. posant en moltes ocasions la seva vida en perill.

Recordem que la prevenció de riscos laborals té beneficis per a la salut del treballador / a, així com, beneficis socials (qualitat de vida a treballadors / es, famílies, entorn laboral) i econòmics (empresa i sistema social), donant una imatge corporativa de salut, sostenibilitat i compromís amb la societat.

ACTIVA MÚTUA ofereix assessorament a tots els nostres mutualistes mitjançant jornades específiques dels riscos més freqüents que castiguen a aquest sector i posant a la seva disposició documentació tècnica.

 
Per a més informació, podeu consultar a la seva delegació més propera o enviar un correu electrònic a prevencion@activamutua.es

 

Jordi Guart
Tècnic Departament de Prevenció de Riscos Laborals – Activa Mútua

Setmana Europea de la Mobilitat 2018 ‘ Combina i mou-te! ‘
18 set

Setmana Europea de la Mobilitat 2018 ‘ Combina i mou-te! ‘

Des de l’any 2002, se celebra la “Setmana Europea de la mobilitat” en els dies compresos entre el 26 i el 22 de Setembre. Aquesta iniciativa pretén conscienciar a les persones sobre el necessari que resulta canviar certs hàbits en l’ús dels vehicles de combustió, ja que aquests suposen un percentatge molt elevat de la producció dels Gasos d’Efecte Hivernacle, responsables del canvi climàtic. L’èxit d’aquesta proposta està sent cada vegada major, de tal manera que l’any 2017 van participar un total de 2.526 ciutats de 50 països de tot el món. I d’ells, Espanya és el país Europeu que més ciutats té participant en aquesta edició, 467 en total.

El lema d’enguany és Combina i mou-te!, ja que es pretén conscienciar a les persones sobre el correcte ús dels mitjans de transport que hi ha en la ciutat. Centrar-se en les zones urbanes ve determinat perquè el 40% de totes les emissions de CO₂ del transport per carretera es produeixen en les ciutats, on es concentren més vehicles, hi ha més embossos i, a més, existeix major probabilitat d’accidentar-se i major soroll acústic, com a principals factors que perjudiquen el medi ambient i, on més persones es veuen afectades.

Els objectius principals d’aquesta setmana de mobilitat es podrien definir en dues:

1. Eliminar els cotxes que utilitzen el combustible convencional per a l’any 2050
2. Tenir la logística urbana sense emissions, en els centres urbans principals, per a l’any 2030.

Tot això s’està promovent amb el concepte de Mobilitat com a servei (*Movility as a *Service, a partir d’ara *MaaS). Aquest concepte es tradueix a realitzar una integració de tots els tipus de mobilitat existents en la zona urbana. Aquesta integració hauria de contemplar el transport amb metro, autobús, bicicleta, patins elèctrics, cotxes elèctrics, etc., fins i tot el fet de caminar per a acabar els últims trams d’aquest, en un únic servei de mobilitat al que s’hauria de poder accedir a demanda, estant tot açò contemplat en una única plataforma o aplicació i, amb un únic sistema de pagament, contemplant-se com a ideal que aquest pagament sigui també únic.

 

Des d’Activa Mútua, animem a tots a participar en les diferents activitats que es plantegen en tots els municipis, ja que redunda en una vida saludable, millorem el medi ambient i ens beneficiem tots.
Ànim, participa, combina i mou-te!

 

Més informació en el següent enllaç

Carlos Gutiérrez Ibarra
Tècnic del Departament Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

La prevenció de riscos laborals en el sector de la contrucció
04 set

La prevenció de riscos laborals en el sector de la contrucció

Els índexs de sinistralitat laboral situen el sector de la construcció en una de les primeres posicions d’accidentalitat respecte a altres activitats. És evident que són molts els factors que poden aclarir aquesta situació, però fent una lectura més detallada, des del punt de vista de la seguretat, hi ha certs aspectes que hem de tenir en compte com a punt de partida:

 • Es tracta d’una activitat de risc. Els seus treballs estan associats a perills que poden comportar accidents variats, greus i fins i tot mortals: caigudes a diferent nivell, sepultamientos entre terra o runa, cops i xocs, caiguda de materials per desplom, talls, cops, sobreesforços, ús de substàncies nocives, projeccions de partícules, soroll, vibracions, etc.
 • Per la complexitat de les tasques, presenta dues fases diferenciades (projecte i execució), les quals exigeixen organització i planificació.
 • Coordinació d’activitats. Els treballs són realitzats per diversitat d’empreses i treballadors que comparteixen el mateix espai de treball.
 • Subcontractació causada per la concurrència de factors externs com a mode d’organització productiva.
 • Temporalitat de l’activitat i per tant, contractes de caràcter eventual o per obra i servei.

Els treballadors de la construcció tenen una probabilitat major de patir lesions que els treballadors d’altres sectors. Aquests accidents tenen un elevat cost per a l’empresa i el treballador. Hi ha evidència que en aquest sector el 80% d’accidents tenen la seva causa en errors d’organització i planificació, i que el 20% restant es deu a errors d’actuació.

Una de les raons que podria explicar aquestes dades seria una falta d’integració de les polítiques de prevenció en tots els nivells del sector. En altres paraules, la manca d’una cultura preventiva.

Des de l’àmbit de la prevenció i per a assegurar una correcta gestió i integració de la mateixa, cada empresari ha de tenir en compte les següents mesures:

 • Disposar d’un pla de prevenció que defineixi les responsabilitats i l’estructura preventiva de l’empresa, a més de l’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
 • Serà responsable d’assegurar la formació dels seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. Serà necessària la col·laboració entre les diferents empreses presents en l’obra per poder transmetre eficaçment la informació que sigui precisa per definir la formació adequada per als treballadors.
 • Integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d’activitats desenvolupades. En concret, prestarà especial atenció a la consulta i participació dels treballadors, execució d’activitats perilloses, manteniment i revisió d’instal·lacions i equips, adquisició de productes i contractació de personal.
 • Disposar de suficients recursos humans amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals i utilitzar-los en l’obra per al desenvolupament de l’activitat.
 • La coordinació de les actuacions de seguretat i salut en una obra de construcció implica la necessitat que cada empresa disposi d’una persona amb formació adequada encarregada de gestionar aquesta important tasca.

Des del moment en què es decideix iniciar una obra o activitat emmarcada en l’àmbit de la normativa de la construcció, la prevenció de riscos laborals ha d’estar present, resultant per tant un factor clau la integració de la mateixa des del projecte (si la obra disposa d’aquest document) mitjançant la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, o des d’un document específic de gestió preventiva, fonamentat en procediments (per a obres menors que no tinguin projecte) fins a l’última etapa de execució de l’obra, sent indispensable que totes les persones implicades tinguin informació sobre els riscos i les mesures a aplicar en cada cas.

Eloi Rull

Tècnic PRL Activa Mútua

Activa Mútua tramita més de 6.000 sol·licituds de “bonus” i verifica una major conscienciació de les empreses per la prevenció dels riscos laborals
25 jun

Activa Mútua tramita més de 6.000 sol·licituds de “bonus” i verifica una major conscienciació de les empreses per la prevenció dels riscos laborals

Aquest notable increment ha estat per les facilitats del Ministeri i l’operatiu de la mútua per donar resposta a la ingent campanya.

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, ha tramitat enguany més de 6.000 sol·licituds relacionades amb la campanya del “bonus”.

La dada és un “èxit total”, ressalta Eduard Llopis, director de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació/Cotització d’Activa Mútua, més si es compara amb les 490 instàncies que va gestionar l’entitat el passat any.

Del 15 d’abril al 31 de maig passats, les empreses que es van distingir per una contribució eficaç en la reducció de la sinistralitat laboral, van tenir la possibilitat de beneficiar-se amb un sistema d’incentius que redueixen les seves cotitzacions professionals, el “bonus”. Unes ajudes que es desprenen del Reial decret 231/2017 amb el qual disminuir i prevenir l’accidentalitat, agilitzar i simplificar el procés de sol·licitud de les mateixes.

L’important augment de peticions d’enguany, segons Llopis, ha estat relacionat amb aquestes facilitats ofertes a les empreses per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Una circumstància que sens dubte, ha influït en una major conscienciació de les empreses a l’hora d’adscriure’s a aquestes ajudes i aprofundir en les estratègies de prevenció de riscos laborals.

També ha repercutit l’operatiu dissenyat per Activa Mútua per agilitzar les sol·licituds provinents de les empreses. L’entitat ha informat a les mateixes sobre la seva existència, ha tramitat i enviat la documentació al Ministeri. El procediment d’Activa Mútua –descriu Llopis- ha consistit en la impartició de formació bàsica interna sobre el “bonus” al personal (delegats, tècnics de gestió, personal de delegacions). A més de formació específica a més de 40 professionals de tot el territori per agilitar i fer front al bum que s’esperava. D’altra banda, la realització de més de 25 jornades externes destinades als mutualistes i impartides per professionals de la mútua, incloses dues webinars.

Així com l”enorme” esforç per posar a disposició la nova oficina virtual d’Activa Mútua (“Servimutua”) amb la qual els mutualistes també han tramitat online les seves sol·licituds. De fet, pràcticament el 50% de les sol·licituds s’han resolt a través d’aquest nou portal. Una eina que ha estat “molt bé valorada pels nostres usuaris mutualistes i autoritzats RED”, ressalta el director de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació/Cotització. Tot aquest coneixement, també s’ha materialitzat amb dos cursos avalats per la Universitat Corporativa Activa Mútua (UCAM).

Activa Mútua es dota amb un simulador de conducció d’alta immersió per reduir els accidents de trànsit
07 mai

Activa Mútua es dota amb un simulador de conducció d’alta immersió per reduir els accidents de trànsit

Aquests incidents tenen un alt impacte en la sinistralitat laboral, més d’un 30%.

Activa Mútua ha adquirit un simulador de conducció “Simescat Ambar” de la companyia Simumak, distribuït per Tecnotrom, amb el qual es pretén reduir l’elevat percentatge que avui dia representen els accidents de trànsit mortals en la sinistralitat laboral, en concret, més d’un 30 per cent.

 “Un de cada tres accidents laborals mortals és de tràfic ja siguin in itinere o en missió i un de cada 10 accidents lleus també està relacionat amb la conducció”, alerta Ceferino Fernández, director de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals i Serveis Generals d’Activa Mútua.

A la llum d’aquestes dades, Activa Mútua ha decidit aprofundir en l’assumpte i contribuir a reduir aquest estigma a les empreses, bàsicament amb la celebració de campanyes i jornades de sensibilització que se sustentaran en aquest aparell, capaç de simular qualsevol tipus d’escenari i situació de conducció.

Aquests esdeveniments també comptaran amb la presència d’autoritats en matèria de seguretat vial.

Activa Mútua també emprarà aquest dispositiu en el seu servei de prevenció propi que comanda Robert Asensi i ho enfocarà cap a tot aquell professional de l’entitat que requereix de la conducció per a l’acompliment de les seves tasques. Per tant, segons subratlla Fernández, “aquesta actuació se circumscriurà també dins de la política de responsabilitat social corporativa (RSC) i la preocupació de la mútua pel benestar de la seva plantilla”. El simulador viatjarà per les delegacions d’Activa Mútua per complir amb aquesta comesa.

“Soft” i “hard”

El programari del simulador de conducció permet diferents escenaris: urbà, interurbà (pavimentat o no), autopista, port de muntanya, pistes de proves… i varietat de punts d’inici i entorns específics dins de cada entorn seleccionat.

També és possible conduir sota condicions climatològiques diferents amb intensitat modificable: sol, pluja, ennuvolat, boira, tempesta. O durant diferents fases del dia: alba, migdia, vespre o de nit.

 • És possible regular la intensitat del tràfic rodat i la presència de vianants.
 • Permet emular la conducció sota els efectes de l’alcohol.
 • En finalitzar el trajecte s’indica el nombre d’infraccions i encerts.
 • Les sessions poden ser emmagatzemades al núvol per si es desitja comprovar la progressió.

Quant al seu equipament, el dispositiu ofereix un lloc de conducció regulable i cinturó de seguretat amb sistema de bloqueig. Els seus controls i comandaments són els originals emprats en l’automoció: clau d’engegada amb 4 posicions, fre de mà de palanca, volant amb palanques de llums i eixugaparabrises, clàxon, pedals i llums d’emergència. El so és 2.0 amb sortida per a auriculars. S’equipa amb tres pantalles de 24” amb angle de visió de 135 graus. La palanca de canvis manual és de 5 velocitats i també es permet la conducció amb transmissió automàtica. 

28 abril 2018 – Generació segura i saludable
26 abr

28 abril 2018 – Generació segura i saludable

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que se celebra anualment el 28 d’abril promou la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals a tot el món.

Es tracta d’una campanya de sensibilització destinada a centrar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema de la sinistralitat laboral i sobre com la creació i la promoció d’una cultura de la Seguretat, la Salut i, des de ja un temps podem afegir, també , una cultura del Benestar, pot ajudar a reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.

Aquest any, el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball està dedicat a millorar la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores joves.

Fins a 24 anys d’edat hi ha 541 milions de persones treballadores. Representen més del 15% de la població activa mundial i pateixen fins a un 40% més de lesions ocupacionals no mortals que els treballadors adults de més de 25 anys.

La seva etapa de desenvolupament físic i psicològic, la manca d’experiència laboral i de capacitació, la limitada consciència dels perills relacionats amb el treball i la manca de poder de negociació són alguns dels factors que poden augmentar la vulnerabilitat de les persones joves als riscos laborals.

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball 2018 pren com a marc l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que conté 17 objectius i busca accelerar l’acció per assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible 8, la finalitat del qual és promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

De les diferents Metes que engloben l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8, tres d’elles fan menció a les persones treballadores joves i en particular, enguany, es pretén incidir en la Meta 8.8:

 • Meta 8.5: D’aquí a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.
 • Meta 8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors i les treballadores.
 • Meta 8.b: D’aquí a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació de les persones joves.

Amb el lema “Generació segura i saludable” el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball destaca la vital importància d’abordar aquests desafiaments i de promoure una cultura de prevenció en matèria de seguretat, salut i benestar en el treball en benefici de la propera generació de la força laboral de tot el món.

 

maite

Maite Fernández
Tècnica Departament de PRL

 

Activa Mútua lliura el segon accèssit del V Concurs Fotogràfic
12 gen

Activa Mútua lliura el segon accèssit del V Concurs Fotogràfic

El passat dimecres dia 10 de gener es va fer l’acte d’entrega del lliurament del segon accèssit del V Concurs fotogràfic promogut pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals de Activa Mútua, a l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre (Tarragona).

La guanyadora de la fotografia guardonada es Olga Matías Piñol del Hospital Comarcal de Mora d’Ebre (HCME) del Grup Sagessa.

El títol de la fotografia “Farmàcia en contra dels fàrmacs perillosos” fa menció i s’ajusta a la política de treball d’aquest grup de persones que vetllen per una acurada i correcta manera de treballar en aquest departament dintre de l’hospital de Móra d’Ebre.

IMG_6488

El lliurament es va fer a l’equip de farmàcia de l’hospital format per la guanyadora Olga Matías Piñol (tècnic de farmàcia suplent de l’hospital comarcal de Móra d’Ebre), Noèlia Anadón Chortó (tècnic de farmàcia de l’hospital comarcal de Móra d’Ebre), Isis Pérez Cervera ( tècnic de farmàcia suplent de l’hospital comarcal de Móra d’Ebre), Francesc Pàez Vives (cap del servei de farmàcia de l’HCME), Rebeca Recha Sancho (farmacèutica adjunta del servei de farmàcia de l’HCME), Rosa Maria Montaña Raduà (tècnic de farmàcia de l’HCME), Pere Descarrega Mota (administratiu del servei de farmàcia de l’HCME) i Ariadna Arbós Gallego (tècnic de comunicació de l’HCME).

També van estar presents Joan Galbany Padrós (director de l’HCME) i en representació d’Activa Mútua Sílvia Ruiz Adam (coordinadora àrea PRL Activa Mutua Tarragona) i Anna Rams Llop (Directora de la delegació Activa Mutua de Móra d’Ebre).

Trastorns del son i treball. Mesures preventives.
29 nov

Trastorns del son i treball. Mesures preventives.

Els trastorns del son són patologies amb elevada prevalença en la població general. Hi són presents com a agent causal o com agreujants, en molts accidents laborals, especialment en aquells que impliquen conducció de vehicles, maquinària perillosa o activitat de risc. El somni suposa un greu problema per realitzar treballs que, per les seves característiques, una manca d’atenció pugui comportar riscos per al propi treballador o per a altres persones del seu entorn.

La somnolència pot tenir com a causa la síndrome d’apnees obstructives durant el son (SAOS) que té per característica que durant el son es produeixen episodis repetitius d’obstrucció de les vies aèries superiors.

A més no dormir bé suposa alteracions físiques, psicològiques i emocionals que van més enllà del cansament. En aquest sentit hi ha estudis que relacionen la falta de son amb un increment del risc de malalties cardiovasculars i amb una major predisposició de patir patologies com la diabetis i l’obesitat. Encara que l’evidència científica no està prou clara, el somni és important per a molts processos fisiològics, que estarien darrere de l’augment de determinats problemes de salut.

No dormir bé no només provoca cansament i fatiga al dia següent, sinó que pot estar darrere de problemes de salut més greus.

Pel que es considera de vital importància la detecció primerenca dels trastorns del son mitjançant el sistema general de Salut o bé en l’àmbit laboral mitjançant la Vigilància de la salut.

Cal unificar criteris de valoració d’aptitud laboral en els treballadors que pateixen aquestes patologies, per evitar tant discriminacions interindividuals, si la valoració és molt restrictiva; com augment del risc d’accidentalitat laboral si no es té en compte el risc afegit que suposen les patologies del son.

La inclusió habitual en Vigilància de la salut de senzills test de detecció i la derivació primerenca a l’especialista dels treballadors amb hipersomnolència permetrà el desenvolupament d’una prevenció eficaç dels danys associats als trastorns del son.
El treball coordinat entre especialistes en medicina del treball, tècnics en prevenció de riscos laborals i especialitats mèdiques implicades en trastorns del son permetrà una millor gestió de la patologia i per tant del risc derivat, així com una reducció de costos sociolaborals i cost personal del treballador afectat.

Activa Mútua disposa d’una Unitat del Son, especialitzada en la realització d’estudis del son mitjançant el polisomnógrafo. Aquest es porta a terme mitjançant un ingrés durant una nit a la clínica d’Activa Mútua a Tarragona per monitorització de diversos paràmetres que formen part de l’estudi que realitza l’especialista mèdic.

L’equip no provoca cap tipus de molèsties ni dolors al pacient, ja que tot l’equipament està pensat perquè se senti el més còmode possible.

Amb el conjunt de la informació registrada i la informació mèdica aportada es realitza l’estudi per determinar la possible alteració del son, i en una cita posterior específica s’informa dels resultats i dels possibles tractaments en cas de ser necessari.

Com accedir al servei?

 1. Mitjançant el qüestionari de somnolència diürna Test d'(Epworth) pot disposar informació si és persona susceptible de patir trastorns del son.
 2. Vigilància de la Salut o Metge de família recomanen realitzar l’estudi.
 3. Concertar visita amb la Unitat del Son d’Activa Mútua, i si aquesta ho considera necessari, se li proposarà la realització de l’estudi de polisomnografia, explicant-li en què consisteix i que es persegueix amb el mateix.
 4. Quan es disposi del resultat de l’estudi s’informarà al pacient sobre els resultats i els possibles tractaments o seguiments a realitzar.

pDSC_4565

Montse Pàmies Barberà
Cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Treballs saludables en cada edat
24 oct

Treballs saludables en cada edat

Sota el lema “Treballs Saludables en cada Edat” la Campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2016-2017, mostra clarament una preocupació que turmenta a la societat espanyola, i fins i tot a l’europea, i és ni més ni menys en donar resposta immediata a Com aconseguir la sostenibilitat de la població laboral?

Salut López Sánchez, Tècnica de Prevenció del Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua, ens analitza totes les dades sobre la sostenibilitat de la població laboral en el següent informe.

En el cor de la salut
29 set

En el cor de la salut

El 29 de setembre es celebra el Dia Mundial del Cor i aquest any, sota el lema “En el cor de la salut”, pretén posar l’accent en la importància d’incidir en els factors de risc per a la prevenció del desenvolupament de malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mortalitat al món.

De quins factors de risc estem parlant?

El nivell alt de colesterol, la hipertensió, la diabetis, l’obesitat, el tabaquisme i l’estrès, són determinants en el desenvolupament de les malalties cardiovasculars.

Així que portar una dieta saludable, fer exercici físic, no fumar i evitar l’estrès són les armes més eficaces amb les quals podem prevenir i combatre aquest tipus de malalties.

Viure d’acord a uns hàbits saludables és una decisió personal, que en molts casos comportarà un canvi d’actitud i de conductes. És veritat que hi ha aspectes externs que poden influir en aquesta decisió, com són les creences de les persones amb les quals interactuem, el temps disponible o els entorns en els quals ens relacionem. En aquest últim aspecte, hem de destacar i reconèixer que cada vegada són més els entorns que faciliten el poder triar portar un estil de vida saludable,  posant a disposició aliments frescos i naturals, habilitant espais per realitzar activitat física i promovent una vida lliure de fum de tabac.

Si tenim en compte que en el lloc de treball hi passem un terç del nostre temps, per què no integrar aquestes mesures en l’entorn laboral, també?

De fet, el lloc de treball està reconegut internacionalment com un context adequat per a la promoció de la salut.

Aquelles organitzacions que aposten per integrar en la seva política d’empresa hàbits saludables com el règim alimentari o l’activitat física, estan generant, tant a nivell de treballadors i treballadores com a nivell d’empresa, algun dels següents beneficis:

 • Millora de la salut del personal.
 • Augment de la moral i la productivitat de la plantilla.
 • Millora de la imatge interna i externa d’empresa.
 • Reducció de la rotació i l’absentisme.
 • Reducció dels costos directes associats a l’assistència sanitària.
 • Reducció de la sinistralitat laboral.

El simple fet d’ocupar-se de la dieta i l’activitat física en el lloc de treball obre la possibilitat de millorar algun d’aquests aspectes, però no és garantia d’èxit.

Si realment volem que els programes de promoció de la salut en el lloc de treball siguin efectius i rendeixin resultats, és important que l’empresa consideri les seves raons i motivacions per dur-los a terme. D’aquesta manera, es podrà comprometre adequadament en la seva implantació, que haurà de tenir en compte els següents factors:

 • Comptar amb el suport de la Direcció.
 • Adoptar un enfocament basat en múltiples parts interessades.
 • Vincular els programes als objectius empresarials.
 • Establir metes i objectius clars i mesurables.
 • Instaurar vies de comunicació efectiva.
 • Crear entorns adients.

Ja siguis treballador, treballadora o empresa, t’animem a provar aquesta saludable opció de vida i comprovaràs que la teva dedicació es veurà ràpidament recompensada: gaudiràs d’uns nous i exquisits sabors en la teva dieta; sentiràs la satisfacció que dóna el dedicar-te una mica de temps a tu mateix amb la pràctica de l’esport; aprendràs a valorar allò que realment té importància i el que realment és urgent, evitant, així, situacions negatives d’estrès; millorarà notablement la teva autoestima, el teu estat d’ànim i el teu humor, facilitant les teves relacions personals i laborals.

Viuràs, en definitiva, en el cor de la salut.

Maite Fernández.

Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mutua

pDSC_5438

 

Canvi de denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
28 set

Canvi de denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

El passat 8 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 703/2017, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i es modifica el Reial Decret 424/2016 , de 11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i Deroga el Reial Decret 343/2012 pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Es crea la Direcció General d’Estadística i Anàlisi Sociolaboral i s’adscriuen directament a la Secretaria d’Estat d’Ocupació les dues subdireccions generals responsables de la gestió, verificació i certificació del Fons Social Europeu.

Cal destacar com a novetat important en l’àmbit de seguretat i salut, la denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, que passa a cridar-se Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina, ampliant així les diferents actuacions que desenvolupa dit òrgan en el marc de la promoció de la salut en el treball.

Per a més informació clica en el següent enllaç

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua