Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: PRL

Treballar per a un futur més prometedor
23 abr

Treballar per a un futur més prometedor

Com cada any, a finals del mes d’abril se celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, promogut per la Organització Internacional del Treball (OIT). Aquest any ha orientat la seva acció cap al futur, plantejant què ens espera els pròxims anys en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball.

“Treballar per a un futur més prometedor” és el lema del 2019. Actualment, es crea ocupació amb comptagotes i es diversifica el treball cap a nous sectors, fet que implica especialitzacions innovadores i nous riscos laborals que cal combatre per tal que la pèrdua de salut no sigui un fet habitual a la nostra feina. La constatació de la presència amb cada cop més freqüència de riscos psicosocials en l’àmbit laboral és un escenari a què cal donar resposta ràpida i precisa des de tots els sectors. Recordem que, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), es defineix la salut com “un estat de benestar complet físic, mental i social, i no tan sols l’absència de malaltia o condició patològica.

Els personal i les empreses han d’adaptar-se contínuament a canvis: a les noves tecnologies, al canvi climàtic, a la nova organització laboral, a l’evolució demogràfica, etc. Primordialment és la nostra pròpia actitud en l’activitat que realitzem diàriament allò que ens ha de garantir un benestar físic, mental i social.

En l’àmbit empresarial, la seguretat i la salut en el treball s’han de considerar un objectiu estratègic integrat a la missió i política d’entitat, de manera que la prevenció de riscos laborals tingui la mateixa importància que la qualitat, la satisfacció del client, la productivitat, el creixement, la rendibilitat, etc. Unes bones polítiques en matèria preventiva redunden en un augment de la salut, la satisfacció i la qualitat de la feina realitzada pel personal, i així hi guanyen totes les parts: empresa, client i treballador/a.

La precarietat laboral és una de les grans enemigues de la seguretat i la salut. Un treball és precari per diversos motius: salari, condicions laborals, temporalitat, etc., cosa que desemboca en l’exposició a unes condicions de treball inadequades que condueixen amb el temps a una pèrdua de salut. Així, el personal és més vulnerable, doncs hi ha menys formació i/o especialització i capacitació; s’origina un augment de l’exposició al risc psicosocial per la incertesa en el futur, entre altres causes.

La millora de les condicions laborals (en seguretat i salut) no només és important per protegir la salut del personal, sinó també per a garantir l’èxit i la sostenibilitat de les empreses i la prosperitat de les economies a mitjà o llarg termini. L’impacte de la salut del personal sobre la seva pròpia qualitat de vida, la de la seva família i la de la comunitat constitueix el valor principal i la justificació social més transcendent per al desenvolupament de les estratègies que en possibilitin la promoció i la protecció.

El benestar laboral només es pot aconseguir amb una veritable implicació i compromís de tots. Cal un enfocament integrat que promogui una cultura de prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball, en benefici de la pròxima generació de força laboral de tot el món, i respondre així a la demanda d’una societat cada vegada més sensibilitzada i exigent amb la seguretat i la salut en el treball com a part fonamental del benestar social.

Aquest “Futur prometedor” entén com actuació prioritària fomentar i vetllar per la seguretat i la salut laborals de les persones i empreses, establint polítiques públiques, convenis internacionals, jornades mundials, etc. Aquestes mesures són la base de la seguretat i de la salut en el treball, per un triple motiu: primer, indiquen o fan notar que existeix un problema sense resoldre; segon, estableixen les accions que s’han d’adoptar, i per últim fan visible l’interès que suscita la problemàtica a la societat, que en el cas de la seguretat i la salut és màxim degut que afecta la salut de tots els treballadors i treballadores perquè desgraciadament ningú està exempt de l’exposició a riscos laborals.

Feliç Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral! Espero que l’any que ve puguem celebrar-lo amb la notícia que el nombre d’accidents laborals i de malalties professionals declarades ha disminuït considerablement, aquest és el “Futur prometedor” que tots els treballadors i treballadores volem i hem d’aconseguir.

Construïm doncs nosaltres mateixos aquest futur prometedor mitjançant la nostra actitud i aplicant unes recomanacions per a fer del nostre lloc de treball un indret més segur, sense detriment de la nostra integritat física i mental. Són recomanacions que depenen del treballador, però cal no oblidar que l’empresari ha  d’establir i posar a disposició del personal aquestes  mesures degut que, com indica la pròpia Llei de Prevenció, és el principal responsable de garantir les condicions de seguretat i salut a la seva empresa.

1.       Avalueu els riscos del vostre lloc de treball

Cal que conegueu el resultat de l’avaluació de riscos del vostre lloc i ubicació de treball, donat que indica els principal problemes que us podeu trobar en el dia a dia de la vostra activitat.

2.       Mesures de control

Una vegada us hagueu informat dels riscos, vigileu que les mesures de control s’adoptin i es mantinguin. Assessoreu-vos si en teniu dubtes.

3.       Aprofiteu els mitjans que us dona l’empresa per a treballar amb seguretat

Utilitzeu correctament els mitjans que l’empresa posa a la vostra disposició per a desenvolupar la feina amb seguretat: equips de protecció individual, proteccions col·lectives, dispositius de seguretat de màquines i eines, etc.

4.       Formació/ Autorització

No realitzeu feines noves si no heu estat prèviament formats sobre els riscos potencials que comporten i les mesures necessàries per a eliminar-los completament o minimitzar-los; a més, necessiteu autorització dins el termini i en la forma escaient.

5.       Fitxa de seguretat

Quan manipuleu productes químics feu-ho segons les indicacions de la fitxa de seguretat. Si no en manipuleu però hi esteu exposats, sol·liciteu igualment la fitxa.

6.       Equips de protecció individual

Conserveu i cuideu els equips de protecció individual segons les recomanacions del fabricant.

7.       Reconeixement mèdic

Realitzeu l’examen periòdic de salut, és una bona manera de detectar alteracions amb antelació.

8.       Senyalitzacions

Respecteu i ajudeu a conservar la senyalització de seguretat.

9.       Procediments de treball

Informeu-vos sobre tots els procediments de treball i compliu-los. Si inclouen mesures de seguretat, seguiu-les rigorosament.

10.   Ordre i neteja

Mantingueu l’ordre i la neteja al vostre lloc de treball i al voltant, molts accidents es produeixen com a conseqüència de no fer-ho. A més, donareu una imatge professional i organitzada.

11.   Informeu

Informeu de qualsevol situació que pugui desencadenar un accident al vostre superior immediat.

12.   Mitjans d’extinció

Col·laboreu a mantenir accessibles els mitjans d’extinció d’incendis i aprengueu a utilitzar-los correctament, potser algun dia els necessitareu.

13.   Condicions de seguretat

Col·laboreu a mantenir les condicions de seguretat, és la vostra obligació i la dels vostres companys.

Segur que aquesta llista podria ser més àmplia,  per això us convido a afegir-hi més recomanacions o consells.

 

Rodrigo Pérez Álvarez – Tècnic PRL Activa Mutua

 

Activa Mútua premia a ASESA al guanyador del concurs de fotografia
12 abr

Activa Mútua premia a ASESA al guanyador del concurs de fotografia

La iniciativa referma la prevenció dels riscos laborals entre els seus mutualistes

Activa Mútua acaba de lliurar el premi al guanyador de la sisena edició del concurs de fotografia que sensibilitza davant els valors per a la Prevenció dels Riscos Laborals (PRL) entre les seves empreses mutualistes.

El vencedor ha estat Jordi Rión Vallès, supervisor mecànic a la part de estàtics de la companyia Asfaltos Españoles (Asesa), situada a Tarragona, s’especialitza en la producció de betum asfàltic a partir de la refinació de petroli. La fotografia de Jordi Rión portava per títol: “Provant sistemes contra incendis”.

L’acte de lliurament del guardó va ser prologat per la directora general d’Asesa, Montse Vallverdú, i per Jordi Goñi, responsable de Personal i Organització d’aquesta companyia. Va ser concedit per Joan Tuà, director de la Delegació Territorial d’Activa Mútua, acompanyat de Silvia Ruiz, coordinadora de Prevenció en la Territorial de Tarragona i la tècnica de Gestió, Tere Ruana.

Montse Vallverdú va agrair el reconeixement concedit per Activa Mútua a un treballador de la seva companyia, va exalçar una iniciativa que promou la PRL i va animar els empleats de la seva empresa a seguir participant en edicions futures d’aquesta campanya en un entorn com Asesa «que ofereix moltes possibilitats per a la captació d’imatges relacionades amb la seguretat laboral ».

Joan Tuà va ressaltar el fet que el concurs de fotografia d’Activa Mútua s’ha consolidat com una plataforma de sensibilització per a la PRL entre les seves empreses mutualistes i que a més potencia l’apartat artístic. Va ressaltar el fet que, per segon any consecutiu, ha estat premiat un treballador d’Asesa, un concurs en el qual es seleccionen únicament les imatges de manera anònima, sense vinculació amb l’autor ni la seva empresa.

053-JORDI RION MIRALLES

El guardonat Jordi Rión va participar amb anterioritat en altres edicions d’aquest concurs i finalment, una de les seves fotografies ha aconseguit el més alt parangó. Una instantània que reflecteix «un moment privilegiat i de bella factura» com és l’aparició d’un arc de Sant Martí durant l’ocupació d’uns sortidors d’aigua. Rión es va mostrar «molt satisfet i orgullós» i va ressaltar que la PRL «és un dels capítols més importants de la fàbriques, ja que permet tornar a casa amb totes les garanties i aplicar un exhaustiu control en les operacions». En aquest sentit, va distingir el «important esforç» realitzat per Asesa en aquest àmbit i «de manera constant».

Síndrome del túnel carpià: com prevenir-lo.
18 mar

Síndrome del túnel carpià: com prevenir-lo.

Jornades de treball en què es realitzen moviments repetitius de canell i dits, prensió amb la mà, postures forçades, com les que duen a terme cambrers, cuiners, cambreres de pisos, etc. s’associen a l’aparició de la síndrome del túnel carpià.

Encara que és un problema comú no tots coneixem les pautes recomanades per evitar la seva aparició.

Què és la síndrome del túnel carpià?

El túnel carpià és un reduït i rígid canal que es troba a la cara anterior del canell, entre els ossos d’aquesta i el lligament anul·lar del carp.
Per aquest conducte discorren tendons flexors dels dits i el nervi mitjà. Quan aquests tendons s’inflamen, o apareix líquid, de vegades també per altres causes com microtraumatismes, artritis, infeccions, etc., aquest espai disminueix produint una compressió del nervi.
En l’àmbit laboral s’associa amb activitats en què es realitzen moviments repetitius, sent més comuna en dones i augmentant les possibilitats de patir-a partir dels 55 anys.

Quins símptomes presenta?

La simptomatologia que habitualment acompanya aquesta patologia s’inicia amb l’aparició de entumiment i formigueig de la mà, especialment durant la nit, afectant principalment al primer, segon, tercer i quart dits, aquest últim només en part. Aquest dolor, de vegades, pot irradiar-per l’avantbraç. És una de les neuropaties per compressió més comú i encara que sol aparèixer en la mà dominant, pot afectar totes dues.
Per evitar la sensació de dolor, rampa o formigueig, és habitual que les persones que el pateixen agitin la mà de forma similar al moviment que es realitza per baixar el mercuri del termòmetre, serà considerat com a signe de Flick.

Com es tracta?

És recomanable el tractament mèdic a l’aparèixer els primers símptomes evitant així danys permanents sobre el nervi. Habitualment es basa en fisioteràpia, medicació i ús de fèrula dorsal nocturna, arribant en els casos més greus a l’ús de la cirurgia.
Si no es tracta de forma adequada evolucionarà apareixent debilitat, que s’acompanyarà de dificultat a l’hora de manejar estris i atròfia muscular.

Quines pautes podem dur a terme per prevenir-lo?

 • És recomanable redissenyar les eines que es facin servir habitualment durant la jornada laboral per permetre posicions més còmodes i menys lesives.
 • Evitar postures forçades durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Descansar la nina entre les activitats que provoquin dolor, formigueig o entumiment.
 • Canviar de posició, alternar amb una altra activitat.
 • Fer aplicacions de fred durant 10 minuts al canell després de realitzar moviments repetitius.
 • Realitzar estiraments freqüents dels músculs de l’avantbraç, per exemple, ajuntant els palmells de les mans, en “posició de resar” a l’altura del pit, elevant els colzes fins a notar la tensió i mantenint la posició durant 15 segons.
 • Ús de fèrula nocturna per evitar el moviment del canell reduint la pressió sobre el nervi per postures inadequades durant el son. Si no es fa servir fèrula, evitar dormir amb el canell sota el cap o doblegada, és important que no hi hagi pressió sobre aquesta.
 • Subjectar els objectes amb tota la mà, no només amb els dits.
 • Canviar de mà cada poc temps quan es realitzin moviments repetitius que provoquin sobrecàrrega i inflamació del túnel carpià.
 • Controlar el sobrepès.
 • Evitar recolzar-se sobre el canell o sobre el taló de la mà.

Com va escriure Baltasar Gracián, jesuïta i escriptor del Segle d’Or: “Per a la persona prudent és més fàcil prevenir que remeiar”

A Activa Muta realitzem jornades de sensibilització per prevenir l’aparició de trastorns musculoesquelètics, en què abordem de forma pràctica les pautes adequades per evitar l’aparició diferents patologies entre les quals es troba la síndrome del túnel carpià.

Javier Vega Molpeceres – Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Els Trastorns del son i el Treball
15 mar

Els Trastorns del son i el Treball

Els trastorns del son són patologies amb elevada prevalença en la població general. Estan presents com a agent causal o com a agreujants, en molts accidents laborals, especialment en aquells que impliquen conducció de vehicles, maquinària perillosa o activitat de risc. El son suposa un greu problema per realitzar treballs que, per les seves característiques, una falta d’atenció pugui comportar riscos per al propi treballador o per a altres persones del seu entorn.

La somnolència pot tenir com a causa la síndrome d’apnees obstructives durant el son (SAOS) que té per característica que durant el son es produeixen episodis repetitius d’obstrucció de les vies aèries superiors.

A més no dormir bé suposa alteracions físiques, psicològiques i emocionals que van més enllà del cansament. En aquest sentit existeixen estudis que relacionen la falta de son amb un increment del risc de malalties cardiovasculars i amb una major predisposició de sofrir patologies com la diabetis i l’obesitat. Encara que l’evidència científica no està suficientment clara, el son és important per a molts processos fisiològics, que estarien darrere de l’augment de determinats problemes de salut.

No dormir bé no solament provoca cansament i fatiga l’endemà, sinó que pot estar darrere de problemes de salut més greus.

Pel que es considera de vital importància la detecció primerenca dels trastorns del son mitjançant el sistema general de Salut o bé en l’àmbit laboral mitjançant la Vigilància de la salut.

És necessari unificar criteris de valoració d’aptitud laboral en els treballadors que sofreixen aquestes patologies, per evitar tant discriminacions interindividuals, si la valoració és molt restrictiva; com a augment del risc d’accidentalitat laboral si no es té en compte el risc afegit que suposen les patologies del son.

La inclusió habitual en Vigilància de la salut de senzills test de detecció i la derivació primerenca a l’especialista dels treballadors amb hipersomnolència permetrà el desenvolupament d’una prevenció eficaç dels danys associats als trastorns del son.

El treball coordinat entre especialistes en medicina del treball, tècnics en prevenció de riscos laborals i especialitats mèdiques implicades en trastorns del son permetrà una millor gestió de la patologia i per tant del risc derivat, així com una reducció de costos soci-laborals i cost personal del treballador afectat.

 

Montse Pàmies – Cap Departament Riscos Laborals Activa Mútua

Dia internacional de la dona
08 mar

Dia internacional de la dona

Avui 8 d’març se celebra el dia internacional de la dona, sota el lema: “Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi”.

La innovació i la tecnologia obren grans ponts cap a aconseguir la igualtat de gènere. Aquest any, totes les mirades estan posades en com pot la innovació i el desenvolupament tecnològic aconseguir aquest gran repte. Per a això, s’ha de fomentar la inversió en sistemes socials més inclusius, sensibles al gènere, és a dir que se centri en les seves necessitats i s’adapti a les seves possibilitats i construir serveis eficients i infraestructures sostenibles que donin resposta a les necessitats de dones, facilitant així l’eliminació de barreres estructurals.
La innovació social i laboral en el procés d’apoderament de la dona als països en desenvolupament es converteix en un efecte multiplicador de creixement econòmic.

Segons l’informe de la Comissió Europea She Figures 2015, en la major part dels països europeus les dones representen menys del 45% de la comunitat científica. I segons l’estadística sobre activitats d’I + D de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a Espanya les dones només representaven el 2016 el 40,4% del total de l’ocupació en recerca i desenvolupament, i un 39,1% del total del personal investigador. A Espanya, en el curs 2016-2017 la major part de l’alumnat universitari de Grau eren dones (54,67%), però en passar a estudis de doctorat disminueix en 49,67%. La seva taxa d’ocupació a l’ingressar en el mercat de treball és menor que la dels homes.

La presència de dones en universitats i centres de recerca, plantilles de personal i equips investigadors en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació s’han anat incrementant en els últims anys, però encara lluny de ser igualitària. La presència de dones a la universitat és ja més gran que la dels homes, i no només a Espanya sinó en general a tot el món. Però al llarg de les seves carreres professionals, les dones abandonen les seves carreres acadèmiques, i com més alt el nivell dels llocs de treball i responsabilitats menor és la presència de dones.

L’estadística de resultats de l’alumnat universitari, elaborada per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment Universitari del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, mostra que les dones en general obtenen millors resultats en el seu pas per la universitat que els homes: millors taxes de rendiment , èxit i avaluació, notes mitjanes i taxes d’idoneïtat i graduació. No obstant això, es produeix una concentració important d’estudiants dones en les carreres d’arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, i ciències de la salut, mentre que la seva presència és molt menor en les enginyeries.
Aquestes dades ens permeten verificar que les dones encara estan insuficientment representades en els camps de la ciència i tecnologia. Aquesta manca d’influència, impedeix l’aportació d’idees i experiències, des d’un punt de vista de la dona, impedint així l’impuls de crear dissenys i processos adaptats a les seves necessitats i capacitats.

Un punt de partida per solucionar aquest problema, ha estat crear, al nostre país l’any passat, un Observatori ‘Dones, Ciència i Innovació’ (OMCI) per a la Igualtat de Gènere. Serà decisiu per combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat d’oportunitats i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de la vida científica i universitària.

Afortunadament, les innovacions socials encaminades a un impuls de la dona en el món laboral són un fet, encara que queda molt camí per recórrer. La creació de col·laboracions entre diversos agents avança en el món empresarial. Cada vegada més grans corporacions dediquen part del seu temps a cooperar amb diferents empreses i organitzacions socials per generar un valor compartit.

“El paper de les empreses és fonamental per al progrés econòmic i social de la dona”.

Algunes grans empreses espanyoles han dissenyat i posat en pràctica projectes socials per a la contribució de l’apoderament femení, en les quals ofereixen oportunitats a dones, capacitant, per facilitar la inserció laboral.
Activa Mútua vol conscienciar els seus mutualistes de la necessitat de contribuir a aquest canvi, perquè cap dona es quedi enrere, aconseguint així, en un futur pròxim la igualtat de gènere en el món laboral.

Més informació en el següent enllaç

 

Salut López Sánchez. Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Treballador autònom i CAE
28 feb

Treballador autònom i CAE

Actualment existeixen moltes diferències pel que fa al plantejament de la normativa que regula la prevenció de riscos laborals entre treballadors per compte propi i compte d’altri. Sempre que considerem el tema del treballador autònom i la prevenció de riscos laborals, en primer lloc hem de tenir en compte que si aquest no té treballadors al seu càrrec, no comparteix centre de treball i no realitza treballs en un centre titularitat d’una altra empresa, no existiran responsabilitats ni obligacions en aquest sentit.

Ara bé, si alguna de les condicions anteriors no es compleix, llavors el panorama canvia considerablement, i el treballador autònom ha de complir els deures de cooperació, informació i instrucció referents a coordinació d’activitats empresarials (CAE), que preveu l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i desenvolupats pel Reial Decret 171/2004. En aquest sentit, destaquem el següent:

 • En el cas que hi hagi concurrència de treballs, on l’autònom comparteixi centre amb treballadors d’altres empreses, es preveu un deure de cooperaciónen l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i s’estableix un deure d’informació recíproca sobre els riscos específics de les activitats desenvolupades. El treballador autònom ha d’informar sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupi, així com de les situacions d’emergència susceptibles d’afectar els altres treballadors presents al centre de treball. Per la seva banda, l’autònom també tindrà dret a rebre tota aquesta informació dels altres empresaris concurrents en el centre, i que per tant, poden afectar a ell pel fet que comparteixen el mateix espai de treball.
 • En el cas de realitzar treballs en un centre titularitat d’una altra empresa, és a dir, aquell que contracta o subcontracta amb altres la realització d’obres o serveis diferents a la seva pròpia activitat ia les seves instal·lacions, l’empresari titular té l’obligació d’informar a les empreses i als treballadors autònoms concurrents sobre els riscos propis de les instal·lacions que puguin afectar les activitats per ells desenvolupades, així com de les mesures preventives i d’emergència.
  El treballador autònom, per la seva banda, haurà de tenir en compte tota aquesta informació rebuda i complir les instruccions donades per empresari titular, a més d’informar sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupi com a conseqüència de la seva activitat.
 • En el cas de realitzar treballs en el centre d’un empresari principal, és a dir, aquell que contracta o subcontracta amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat, serà aquest el que vigili el compliment de la normativa de prevenció per part de l’autònom, i en el cas de facilitar-li la maquinària, els equips o els productes necessaris per a la seva feina, també ha de garantir que aquests compleixin les exigències legals de prevenció. A més de totes les obligacions recollides en el punt anterior, l’empresari principal també ha de sol·licitar al treballador autònom l’avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva, certificat de formació i informació en prl i certificat d’aptitud mèdica. Per obtenir tota aquesta documentació, l’autònom haurà de contactar amb un servei de prevenció aliè.

En definitiva, de l’única manera que l’autònom podria tenir responsabilitats i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals seria a través de la coordinació d’activitats empresarials que es derivi de la seva activitat.

En el cas que l’autònom contracti a treballadors per compte d’altri, a partir d’aquest moment tindrà la consideració d’empresari com a tal, i per tant, la plenitud d’obligacions, drets i responsabilitats que es deriven de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Eloi Rull, Tècnic Departament PRL Activa Mútua

Junts contra el càncer. 4 de febrer, celebració del Dia Mundial contra el Càncer
04 feb

Junts contra el càncer. 4 de febrer, celebració del Dia Mundial contra el Càncer

Actualment el càncer és la segona causa de mort al món, seguida de les morts causades per malalties cardiovasculars. Durant l’any 2018 9,6 milions de morts van ser causades per càncer i el nombre de nous casos ha augmentat en 18,1 milions, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

D’acord amb diferents publicacions després d’anàlisis dutes a terme sobre la base de dades GLOBOCAN 2018,  Global Cancer Observatory (Observatori Mundial del Càncer), es conclou, com a dada important, la gran diversitat geogràfica en l’aparició del càncer i les variacions en la magnitud i el perfil de la malaltia en les diferents regions del món. Les dades indiquen que un de cada cinc homes i una de cada sis dones al món desenvolupen càncer al llarg de la seva vida, i que un de cada 8 homes i una de cada 11 dones mor a causa de la malaltia.

Els càncers de pulmó, mama i colorectal són els tres principals tipus en termes d’incidència.

El càncer és un procés de creixement i disseminació incontrolats de cèl·lules. Pot aparèixer pràcticament en qualsevol lloc del cos. El tumor acostuma a envair el teixit del voltant i pot provocar metàstasi en punts distants de l’organisme. Aquest creixement incontrolat de cèl·lules és resultat d’una interacció entre factors genètics de la persona i agents externs, denominats «agents carcinògens», que poden ser d’origen físic (radiacions ultraviolades o ionitzants), químic (com amiant, components del fum del tabac, l’aire que respirem, aflatoxines presents en aliments, arsènic, etc.) i biològic (virus, bactèries o paràsits).

Atenent a factors de risc del desenvolupament d’aquest tipus de malaltia, tenen principal rellevància els mals hàbits saludables (consum de tabac i alcohol, mala alimentació i inactivitat física) i l’envelliment, així com el desenvolupament social i econòmic.

Cal destacar la importància de la presència o exposició d’agents carcinògens en l’àmbit laboral com un dels principals agents de risc de desenvolupament d’aquesta malaltia.

Malgrat tot, el 30 i el 50% dels càncers es poden evitar. Per això, cal reduir els factors de risc i aplicar estratègies preventives en tots els àmbits (individual, laboral, social):

De caràcter individual:

 • No fumar.
 • No permetre que fumin a casa teva.
 • Mantenir un pes corporal saludable.
 • Realitzar exercici físic de manera regular. Limitar el temps que passes assegut al llarg del dia.
 • Seguir una dieta saludable, en la qual no faltin cereals, llegums, verdures i fruites. Limitar els menjars amb moltes calories (amb molt de greix o sucre) i begudes ensucrades. Evitar la carn processada (la que no és fresca), limitar la carn vermella i controlar el consum de sal.
 • Limitar el consum d’alcohol.
 • Evitar exposicions exagerades al sol, especialment els nens. Utilitzar protecció solar. No anar al solàrium.

De caràcter laboral:

 • Eliminar o controlar els riscos professionals o laborals aplicant les mesures de seguretat oportunes a cada procés.
 • No permetre que fumin al teu lloc de treball.
 • Reduir l’exposició a la radiació ionitzant.Utilitzar en els processos industrials matèria primera, amb menor risc per a la salut.
 • De caràcter sociosanitari:
 • Planificar programes de vacunació, per exemple, contra els papil·lomavirus humans i contra el virus de l’hepatitis B.
 • Planificar programes de detecció precoç de diferents tipus de càncer.
 • Invertir en programes d’investigació contra el càncer.
 • Sensibilitzar la població amb campanyes o altres mitjans de difusió.

La prevenció abasta la detecció precoç de la malaltia i el tractament dels pacients. Si es detecten a temps i es tracten adequadament (cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia), les possibilitats de recuperació per a molts tipus de càncer són excel·lents.

Activa Mútua, aprofitant la celebració d’aquest Dia Mundial contra el Càncer, vol conscienciar tots els nostres mutualistes sobre la importància d’aplicar aquestes mesures preventives per evitar l’aparició d’aquesta malaltia, especialment en l’àmbit laboral. Per això presentem la Guia sobre agents cancerígens i mutagènics en l’àmbit laboral, amb la intenció d’oferir tant al treballador com a l’empresari un més bon coneixement i una millor consciència d’aquest risc amb la finalitat d’establir mesures adequades per evitar-ne o minimitzar-ne l’exposició.

 

Salud López

Coordinadora del Departament de PRL d’Activa Mútua

Comença l’Any amb bon peu! Protecció de peus: calçat de seguretat
11 gen

Comença l’Any amb bon peu! Protecció de peus: calçat de seguretat

Com saber triar bé aquest EPI?

Els peus compleixen dues funcions bàsiques molt importants: són el nostre principal mitjà de mobilització i ajuden a suportar el nostre cos. És important que reconeguem i controlem els perills potencials que podria tenir un impacte negatiu sobre ells.

El calçat utilitzat en l’exercici d’una activitat laboral, destinat a protegir davant de determinats riscos, es considera equip de protecció individual segons el Reial Decret 1407/1992.

Es distingeixen 3 tipus de calçat, com REQUISITS BÀSICS:

 • Calçat de seguretat (tipus SB): calçat que garanteix protecció contra l’impacte i la compressió en la part davantera del peu de, almenys, 200 J i 15 kN respectivament.
 • Calçat de protecció (tipus PB): calçat que garanteix protecció contra l’impacte i la compressió en la part davantera del peu de, almenys, 100 J i 10 kN respectivament.
 • Calçat de treball (tipus OB): No garanteix protecció contra l’impacte i la compressió en la part davantera del peu.

Tanmateix, depenent del material de fabricació, poden ser:

 • Classificació I: calçat fabricat amb material que no sigui cautxú o polimèric.
 • Classificació II: calçat tot de cautxú o tot polimèric.

I com REQUISITS ADDICIONALS, el calçat pot presentar o tenir resistència a la perforació (P), conductor (C), antiestàtic (A), aïllant elèctric (I) que podrà ser de Classe 00 o Classe 0, aïllant a la calor (HI) , aïllant al fred (CI), absorció d’energia en el taló (e), resistent a l’aigua (WR), protecció del metatars (M), protecció del turmell (AN), penetració i absorció d’aigua (WRU), resistència a l’ tall (CR), resistència a la calor per contacte (HRO) i resistència als hidrocarburs (FO) i resistent a productes químics.

La COMBINACIÓ de requisits bàsics i addicionals, permet classificar el calçat alternant les lletres S (calçat de seguretat), P (de protecció) o O (de treball) amb les xifres de l’1 al 5, per a les Classificacions I i II.

Tot calçat haurà de venir en el seu embalatge original amb:

 • Certificat CE expedit per un organisme de control.
 • Declaració de conformitat.
 • Fullet informatiu.

Cada peça del calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcada amb la següent informació:

 • Talla.
 • Marca del fabricant i Designació del tipus de fabricant.
 • Data de fabricació.
 • Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.
 • El (els) símbol (s) corresponent / s a ​​la protecció oferta o la categoria corresponent.

La vida útil del calçat professional està relacionada amb l’ús i el seu manteniment. Però hem de canviar-lo en els següents casos:

 • Quan hi hagi esquerdes o alteracions de muntatge en l’estructura del calçat. Quan es presentin ruptures d’arreu component del calçat.
 • Quan hi hagi trencament o deformació de la puntera o plantilla.

 

Signat. Jorge Orpez Salas – Tècnic P.R.L. ACTIVA MÚTUA

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
03 des

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Empoderar les PERSONES AMB DISCAPACITAT I GARANTIR LA INTEGRACIÓ I IGUALTAT

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, un dia important per recordar al món que hem de ser sensibles i posar-nos al lloc de l’altre. No tothom té les mateixes capacitats, no tots som iguals, la diversitat existeix i hem de preparar-nos per conviure amb aquesta diversitat.

Analitzant les dades que ens facilita l’Organització de Nacions Unides (ONU):

 • Població mundial: Set mil milions de persones.
 • Més de mil milions pateixen algun tipus de discapacitat (una de cada set).
 • Més de cent milions de discapacitats són nens.
 • Els nens amb discapacitat tenen quatre vegades més possibilitats de ser víctimes d’algun tipus de violència.
 • El 80% de les persones amb discapacitat viu als països en desenvolupament.
 • El 50% de les persones amb discapacitat no té accés a la sanitat.
  160 països han signat la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Ens crida l’atenció, en primer lloc, el punt en el qual ens diu que els nens amb discapacitat tenen quatre vegades més possibilitats de ser víctimes d’algun tipus de violència, això ens ha de fer pensar i pensar molt. D’aquí la importància de l’educació. Educar com a eina per conscienciar i inculcar els drets d’aquestes persones per evitar situacions de violència entre els nens i això portar-lo a la vida adulta.

A més veiem que el 80% de les persones amb discapacitat viu als països en desenvolupament i un 50% no té accés a la sanitat.

Les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat són molt menors, situació preocupant per a països en vies de desenvolupament. Hem d’aconseguir la total integració de les persones amb discapacitat, partint de la igualtat d’oportunitats des de l’educació, la sanitat i la integració al món laboral.

No oblidem les dificultats a què s’enfronten en el dia a dia, per la manca d’infraestructures adaptades a les ciutats, la dificultat de comunicació en entitats, tant públiques com privades, etc.

Siguem doncs conscients d’aquestes dificultats i com comentàvem a l’inici, siguem sensibles i posem-nos en la pell de l’altre, només d’aquesta manera, serem capaços d’ajudar a la integració de les persones amb discapacitat i col·laborarem en la igualtat d’oportunitats.

El lema d’aquest any se centra en l’empoderament de les persones amb discapacitats per assegurar un desenvolupament sostenible, inclusiu i igualitari. L’accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat són drets fonamentals reconeguts. Drets essencials perquè aquestes persones puguin portar una vida independent i participar de manera activa, contribuint al desenvolupament de la societat.

Activa Mútua, conscient i sensible a aquesta diversitat, dóna suport a la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat, i assumeix que encara queda molt per fer.

Projectes com el de la readaptació professional de treballadors amb discapacitat, la prevenció de riscos laborals inclusiva, estudis per eliminar estigmes en relació a la discapacitat, el foment de l’accessibilitat universal i un llarg etc. han estat una gran aposta en la participació per a la millora de la qualitat de vida personal i laboral d’aquestes persones.

Tot això s’ha aconseguit amb l’impuls i l’aliança d’un interlocutor clau, que coneix les veritables necessitats i expectatives d’aquest col·lectiu, així com els seus drets: el moviment associatiu, amb qui mantenim un diàleg continu.

Per tant, en aquest dia especialment, a Activa Mútua ens solidaritzem amb aquest col·lectiu tan important per a nosaltres, treballant de forma conjunta i contínua al llarg de l’any, de manera que proposem 360 dies per col·laborar i 1 dia especial per sensibilitzar a totes aquelles persones que encara no han percebut la part positiva d’aquesta col·laboració.

Definitivament, el dia 3 de desembre, és un dia per pensar … no ho deixem només en aquest dia.

Elia Pravia Alonso, Tècnica en PRL.

El tabac i les malalties professionals
19 nov

El tabac i les malalties professionals

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’EPOC, que se celebrarà el pròxim 21 de novembre, des del Departament de Prevenció de riscos laborals es pretén conscienciar especialment aquesta patologia destacant que no és una sola malaltia, sinó un concepte general que designa diverses malalties pulmonars cròniques que limiten el flux d’aire en els pulmons. Els símptomes més comuns són la dispnea, o “falta d’alè”, una excessiva producció d’esputo i una tos crònica. No obstant això, l’EPOC no és només la “tos del fumador”, sinó una malaltia pulmonar potencialment mortal que condueix de forma progressiva a la mort.

Segons estimacions recents de l’OMS (2004), actualment uns 64 milions de persones pateixen una EPOC, i 3 milions de persones van morir. L’OMS vaticina que l’EPOC s’haurà convertit en la quarta causa de mort a tot el món en 2030.

Com a primer pas, davant aquest reconeixement i prevenció de la situació, s’han identificat els agents cancerígens presents en l’àmbit laboral, l’exposició del qual causa als treballadors/es durant la seva jornada i vida laboral, un efecte nociu en la seva salut. Aquesta identificació permet establir mecanismes d’avaluació, eliminació i control, en cada cas particular, per a detectar precoçment possibles malalties professionals i així prevenir els seus efectes.

Encara que a simple vista, resulti senzill, l’esbrinament i determinació, d’una banda de la capacitat cancerígena d’agents físics, químics i biològics presents en el treball; i per una altra de les causes de l’aparició de malalties professionals per exposició a aquests productes, en realitat és un procés complex, el debat del qual i contradiccions en diverses recerques, ens porten avui dia, a tenir en compte possibles factors extralaborals per a obtenir una conclusió més evident que ens permeti promoure i establir polítiques i estratègies més precises, integrades no solament en l’àmbit laboral, sinó social.

En aquest sentit, les recerques dutes a terme per diferents organismes nacionals i internacionals de la salut, determinen l’existència de factors de risc no ocupacional, relacionats amb hàbits no saludables de la persona, entre altres, que ajuda en molts casos a desencadenar i agreujar l’aparició de malalties professionals.

Cal centrar la nostra atenció en la influència del tabac dins de l’àmbit laboral com potenciador d’aparició de molts càncers ocupacionals i altres malalties derivades del treball; ull, no solament per al fumador actiu, sinó també per al fumador passiu.

D’altra banda, l’exposició en altes dosis a agents químics irritants com l’àcid hidroclòric, diòxid de sofre o amoníac, indueixen i aguditzen l’aparició de malalties pulmonars obstructives cròniques (*EPOC), en concret l’asma ocupacional en un 10% dels treballadors exposats. Aquest percentatge es veu incrementat si coexisteix amb altres factors com a presència de rinitis, al·lèrgies, conjuntivitis i consum de tabac.

Concloent, l’aparició i desenvolupament d’aquest tipus de malalties professionals, on el consum de tabac assumeix un paper protagonista, no solament té un impacte negatiu per a la salut del treballador/a, sinó també implica un elevat impacte socioeconòmic generat per les incapacitats a llarg termini i costos derivats de tractaments mèdics i tràmits legals que tot aquest procés comporta.

Conseqüència d’aquest impacte socioeconòmic, existeixen sentències fermes publicades recentment on els jutges ja han començat a tenir en compte l’evidència científica en fixar indemnitzacions derivades d’incapacitats permanents. Destacar l’actuació d’un jutge de Vitòria que ha reduït a la meitat la indemnització concedida a la vídua d’un treballador fumador que havia mort d’un càncer de pulmó després d’haver treballat durant anys exposat a inhalació de fibres d’amiant, en considerar concurrència de culpes entre el treballador per fumar i l’empresa per no establir mesures adequades per a haver evitat l’exposició al risc.

Presentada la demanda de danys i perjudicis, la família reclamava 143.038,81 euros. I finalment el Jutjat social número 3 de Vitòria «accepta la minoració de la indemnització per la concurrència de culpes entre l’empresa infractora i el treballador amb hàbit tabàquic, donat l’efecte sinèrgic d’ambdues en l’adenocarcinoma pulmonar». La indemnització ha sigut el 45% de la quantitat reclamada.

El jutge va tenir en compte l’evidència científica que es mostra en el gràfic següent:

GRAFICO

Font: Prevencion Integral & ORP

Són raons suficients per deixar de fumar. Mai és tard!

                                                                                                                                             Salud López Sánchez

                                                                  Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2018
22 oct

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball 2018

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) vela perquè a Europa hi hagi entorns de treball segurs i saludables, és per això que coincidint amb la setmana 43 del calendari, se celebra la Setmana Europea per a la seguretat i salut en el treball, on es realitzen múltiples actes en tota Europa.

Enguany se centra en la campanya bianual “Alerta enfront de Substàncies Perilloses”, que té com a principal objectiu sensibilitzar sobre els riscos que representen les substàncies perilloses en el lloc de treball i la promoció de la cultura preventiva. La campanya té els següents objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de la gestió de substàncies perilloses en els llocs de treball d’Europa.
 • Promoure l’avaluació, substitució i eliminació dels riscos per substàncies perilloses.
 • Sensibilitzar sobre els riscos associats a l’exposició de substàncies cancerígenes en el treball.
 • Identificar grups de treballadors amb necessitats especials i elevats nivells de risc.
 • Fomentar el coneixement dels canvis normatius i del marc legislatiu actual.

A més des de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball s’anima a participar en totes les persones o organitzacions interessades, tant en l’àmbit europeu com a nacional. La manera de participar pot ser difonent i publicant materials de la campanya per a promoure la sensibilització, organitzant cursos i tallers, compartint bones pràctiques preventives per al tractament de substàncies perilloses, participant en els diferents esdeveniments que s’organitzen durant la celebració de la Setmana Europea.

Les substàncies perilloses són un dels principals problemes per a la Seguretat i Salut dels treballadors.

Siguem conscients del problema i tractem de posar solució a tots els nivells de l’empresa.

Per a més informació sobre la Campanya, accediu al següent enllaç

 

????????????????

Elia Pravia Alonso.
Tècnica PRL Activa Mútua.

“Renta’t les mans”. Dia Mundial del Rentat de mans
15 oct

“Renta’t les mans”. Dia Mundial del Rentat de mans

Des de l’any 2008 se celebra cada 15 d’octubre el Dia Mundial del Rentat de Mans. Aquesta idea sorgeix a partir d’una iniciativa de l’Organització Panamericana de la Salut / Organització Mundial de la Salut (OPS- OMS) per tal d’inculcar als nens el senzill hàbit de rentés les mans amb sabó.

Un aspecte clau és convertir els nens en ambaixadors del rentat de mans en tots els països. Fer partícips als nens d’aquestes activitats pot suposar un autèntic motor de canvi per imposar de manera absoluta aquesta pràctica a nivell mundial.

Un gest tan simple com rentar-se les mans, amb aigua i sabó, pot ser clau per a la supervivència de milions de persones. El rentat de mans amb sabó trenca la cadena de transmissió de malalties. Es calcula que cada any moren 840.000 persones, sobretot en països en vies de desenvolupament, que moren per malalties que es podrien evitar amb el simple gest de rentar-se les mans amb sabó.

Diferents estudis mèdics han confirmat que rentar-se les mans amb sabó és una manera efectiva i econòmic de prevenir malalties diarreiques i pneumònies. Incorporar la pràctica del rentat de mans amb sabó en totes les llars del món podria salvar més vides que qualsevol intervenció mèdica.

Des de l’àmbit laboral, té la mateixa importància i repercussió, ja que conscienciar-se en el treball d’aquest bon hàbit suposaria la prevenció de milers de baixes laborals i aparició de malalties professionals per exposició a agents químics per via dèrmica o parenteral.

 • Quan s’han de rentar les mans? 

Cada vegada que sigui necessari.

 • Abans durant i després de preparar aliments.
 • Abans de dinar i / o beure. Abans i després d’atendre a algú que estigui malalt.
 • Abans i després de curar ferida o talls.
 • Després d’anar al bany.
 • Després d’un viatge.
 • Abans i després de manipular agents químics en el treball.
 • Després de sonar, tossir o esternudar.
 • Després de tocar animals, aliments o excrements d’animals.
 • Després de tocar escombraries.

Ens hem de rentar les mans per la nostra salut. Totes les coses que toquem, encara que semblin netes poden estar brutes i traspassar-bacteri o gèrmens.

 • Com rentar-se les mans?

Comolavarlaselasmanos

Font: Organització Mundial de la Salut (OMS)

Departament de Prevenció de Riscos Laborals