Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: PRL

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball
27 abr

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball”

Des de l’any 2003 l’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra cada 28 d’abril el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals a tot el món.

Es tracta d’ una campanya de sensibilització destinada a cridar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema i sobre com la generació i la promoció d’ una cultura de la seguretat i la salut pot ajudar a reduir el nombre de morts i accidents vinculats amb el treball.

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball“, es pretén posar el focus en la importància de la participació i el diàleg social, com a eines clau per a la creació d’una cultura positiva de seguretat i salut.

Segons dades de la Comissió Internacional de Medicina del Treball (CIMT), al voltant de 2,9 milions de treballadores i treballadors moren cada any a causa d’accidents i malalties professionals i almenys 402 milions de persones pateixen lesions professionals no mortals.

Tot i que no existeix una única definició de “Cultura de Seguretat i Salut en el Treball” es pot descriure com el que representa els valors, normes i pautes de conducta compartides i assumides de manera natural per una organització i que tots els seus membres tenen interioritzades en matèria de seguretat i salut.

És el que guia els comportaments habituals de les persones en aquesta matèria. Per suposat, la cultura és quelcom que cada organització assumeix inconscient i/o voluntàriament, però que precisa d’una política i d’un lideratge participatiu perquè pugui evolucionar de manera adequada a tenor dels interessos col·lectius existents.

En aquest sentit, la seguretat i salut en el treball (SST) hauria de ser considerada i comunicada clarament com un valor i integrar-se en tots els aspectes de les activitats de l’empresa.

El lideratge és el compromís altament visible amb la SST per part dels ocupadors i l’alta direcció, i és clau per desenvolupar una cultura positiva de SST. La percepció que tenen les persones treballadores de les actituds i comportaments del personal directiu en relació amb la SST asseurà la base del seu comportament en relació amb la seguretat i, per tant, dels resultats de l’ empresa en la matèria.

Per bé que les actituds positives en matèria de SST per part de l’ alta direcció són essencials per al desenvolupament d’ una cultura positiva de SST, és vital que es transmetin als treballadors subordinats perquè puguin percebre-les amb precisió. Per tant, la comunicació (en particular, el contacte freqüent i obert entre la direcció i treballadors i treballadores) té un paper important en el desenvolupament d’una cultura positiva de SST i en la consecució de bons resultats en aquest àmbit. Parker et al., 2006.

Des d’UMIVALE ACTIVA, com a mútua col·laboradora amb la seguretat social, col·laborem colze a colze amb les nostres empreses associades i persones treballadores per compte propi adherides mitjançant la realització de campanyes i altres actuacions dirigides a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals. Volem ajudar les nostres empreses a convertir-se en organitzacions segures i saludables, contribuint a fomentar en elles una cultura positiva de seguretat i salut en el treball. Per a això, hem creat el Programa Empresa Sana, a través del qual posem a la seva disposició una àmplia varietat d’eines i materials divulgatius per donar-los suport en el desenvolupament de campanyes de sensibilització i educació que contribueixin a la millora de la cultura preventiva en el si de les organitzacions.

Pots consultar els materials desenvolupats per UMIVALE ACTIVA en el següent enllaç: https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/gestion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales

Així mateix pots accedir a la resta d'actuacions que posem a disposició de les nostres empreses associades a l'apartat de Prevenció i Salut de la nostra web corporativa en els següents enllaços: https://umivale.es/prevencion-y-salud o a https://prevencion.activamutua.es/

Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals dUMIVALE ACTIVA

> Volver a la Newsletter

El 16 d’abril, dia mundial de la veu
15 abr

El 16 d’abril, dia mundial de la veu

El Dia Mundial de la Veu se celebra a tot el món el pròxim 16 d’abril, amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància de la cura de la veu i la detecció oportuna de les malalties que afecten les cordes vocals.

La veu és l’eina principal de treball de molts col·lectius de professionals, entre els quals són destacables, els dedicats a l’ensenyament, teleoperació, atenció al client, vendes, interpretació, cant, locució, entre molts altres. Any rere any, la prevalença de les patologies de la veu continua augmentant.

El 5% de la població espanyola sofreix d’algun trastorn de la veu que requereix la intervenció d’un especialista. La franja d’edat en què són més freqüents els trastorns de la veu se situa entre els 25 i 45 anys, i lleugerament superior en les dones respecte als homes.

No obstant això, són pocs els professionals que compten amb formació específica sobre prevenció de les alteracions vocals i tècniques per a l’ús professional de la veu, i fins i tot que tinguin consciència que tenen o poden tenir un trastorn de la veu, considerant-lo part de treball.

És important ressaltar que l’ús professional de la veu en aquests col·lectius, sense l’adequat entrenament, pot provocar dificultats en la seva veu i lesions persistents que afectin seriosament l’acompliment del seu treball.

A tall d’exemple, entre el 20% i el 80% de les persones treballadores docents presenten al llarg de la seva vida laboral trastorns de la veu a causa de l’esforç vocal mantingut, i constitueixen un 15,8% de les causes d’incapacitat temporal. La patologia de la veu més freqüent entre el professorat són els nòduls de cordes vocals. Aquesta lesió, causada pel mal ús i abús vocal, es va incorporar a Espanya per primera vegada en el quadre de malalties professionals, mitjançant la publicació del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre.

Per aquest motiu, resulta essencial dur a terme accions preventives dels trastorns de la veu en aquests col·lectius, basades en hàbits d’higiene vocal i tècniques vocals específiques per al seu ús professional, com el correcte maneig de la veu projectada.

A més a més, la detecció precoç i la reeducació d’aquestes alteracions per un logopeda especialitzat en l’àrea, serà crucial perquè el docent pugui reincorporar-se a la seva vida laboral el més aviat possible.

La formació necessària hauria de contribuir al fet que aquests professionals aprenguin a cuidar la seva veu adequadament i d’aquesta manera, prevenir els problemes vocals que tan negatives conseqüències ocasiona.

El contingut d’aquesta formació hauria d’abordar:

 • Interioritzar els aspectes generals de la complexa constitució de la veu,
 • Conèixer els trastorns relacionats amb l’ús de la veu més freqüents en aquestes professions.
 • Reconèixer els principals factors de risc,
 • Fer presents les recomanacions generals per a la cura de la veu, per a posar-les en pràctica i difondre-les
 • Aprendre les tècniques específiques per a aconseguir un bon ús professional de la veu, com ara tècniques de relaxació, control postural, respiratòries, d’emissió vocal, de ressonància, d’articulació i de modulació.

La nostra conclusió com a entitat mutual col·laboradora de la SS, que atén com a CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL aquestes afeccions vocals, és que es precisa de la connexió entre diferents disciplines per a abordar aquestes disfuncions, com són Els metges de família, logopedes, però també i sobretot els metges del treball i prevencionistes de les pròpies organitzacions.

De manera que totes aquestes disciplines visualitzin aquest problema invisible, fins i tot per als qui el pateixen.

Les claus són:

 • Detecció precoç de les alteracions vocals.
 • Conscienciació dels afectats.
 • Prevenció mitjançant avaluacions especifiques Entrenament i cures de la veu.
 • Tractament logopèdic primerenc.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Dia Mundial contra el Càncer
03 feb

Dia Mundial contra el Càncer

El 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer. La finalitat d’aquesta acció, promoguda pel Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC), la Unió Internacional contra el Càncer (UICC) i l’Organització Mundial de la salut, és promoure la conscienciació d’aquesta malaltia a la societat, avançant tant en el seu control com en la seva prevenció.

Des del passat any 2019 i fins al proper 2021 es manté una campanya situada sota un mateix lema: “Jo sóc i vaig a” com a forma de motivar qualsevol persona perquè actuï contra la malaltia, fomentant accions tant de manera individual com col·lectiva.

Actualment podem considerar el càncer com un dels problemes de salut més importants. Segons un informe editat per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), es preveu que el nombre de nous casos de càncer diagnosticats a Espanya durant aquest any 2020 arribarà als 277.394.

Però no tot són males notícies, el mateix informe reflecteix que de forma general, la mortalitat de càncer a Espanya ha experimentat un fort descens en les últimes dècades a causa de les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç i els avenços terapèutics, sense oblidar la disminució de la prevalença de l’tabaquisme en homes. No obstant això, existeixen també factors de risc que van en augment com és el cas de la contaminació i la seva incidència en el càncer de pulmó.

El càncer és la segona causa de mort, només per darrere de les patologies cardiovasculars i hem de tenir en compte que una part d’aquestes morts es deuen a l’anomenat càncer laboral.

Al nostre país la consideració d’un “càncer com a malaltia professional” es recull en el Quadre de Malalties Professionals, concretament al Grup 6 de l’Annex I: “Malalties causades per agents Carcinogènics” (malalties l’origen professional s’ha reconegut científicament) de Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

En aquest grup de malalties professionals ens trobem els següents 10 tipus de càncer:

Mesotelioma, Càncer Bronqui i Pulmó, Càncer de Pell, Càncer Hepàtic, Càncer de Bufeta, Leucèmies, Limfomes i mielomes, Càncer de Pròstata, Càncer Cavitat nasal, Càncer de Laringe (última inclusió desembre 2015).

Des Activa Mútua orientem als nostres mutualistes, a través d’un assessorament tècnic, per tal de fomentar la prevenció de riscos laborals enfront dels agents cancerígens, en l’àmbit laboral. Treballem també en el desenvolupament de recursos, campanyes de sensibilització i difusió de continguts en hàbits saludables, com a promoció de l’activitat i l’exercici físic, la bona alimentació o la conscienciació en una deshabituació de l’consum de tabac, alcohol i drogues.

És Important conèixer i tenir en compte les 12 formes de reduir el risc de càncer que apareixen en el Codi Europeu contra el Càncer:

1. No fumi. No consumeixi cap tipus de tabac.

2. Feu de casa una llar sense fum. Doni suport a les polítiques antitabac en el seu lloc de treball.

3. Mantingui un pes saludable.

4. Feu exercici cada dia. Limiti el temps que passa assegut.

5. Coma saludablement:

• Consumiu gran quantitat de cereals integrals, llegums, fruites i verdures.

• Límit els aliments hipercalòrics (rics en sucre o greix) i eviti les begudes ensucrades.

• Eviteu la carn processada; limiti el consum de carn vermella i d’aliments amb molta sal.

6. Limiteu el consum d’alcohol, encara que el millor per a la prevenció de el càncer és evitar les begudes alcohòliques.

7. Eviteu una exposició excessiva a el sol, sobretot en nens. Utilitzeu protecció solar. No utilitzeu cabines de raigs UVA.

8. A la feina, protegeixi de les substàncies cancerígenes complint les instruccions de la normativa de protecció de la salut i seguretat laboral.

9. Esbrineu si està exposat a la radiació procedent d’alts nivells naturals de radó en el seu domicili i prengui mesures per reduir-los.

10. Per a les dones:

• La lactància materna redueix el risc de càncer de la mare. Si pot, alleti el seu nadó.

• La teràpia hormonal substitutiva (THS) augmenta el risc de determinats tipus de càncer, limítelo. Limiteu el tractament amb THS.

11. Assegureu-vos que els seus fills participen en programes de vacunació contra:

• l’hepatitis B (els nounats)

• el papil·lomavirus virus de l’papil·loma humà (VPH) (les nenes).

12. Participeu en programes organitzats de cribratge de càncer:

• colorectal (homes i dones)

• de mama (dones)

• cervicouterino (dones).

No oblidem que curar el càncer comença amb prevenir-lo i una part important d’aquesta tasca preventiva és a les nostres mans: De manera individual, desenvolupant uns hàbits saludables, podem arribar a evitar més de l’40% dels càncers habituals. Com deia Winston Churchill “l’actitud és una petita cosa que fa una gran diferència”.

Javier Vega Molpeceres, Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Pataforma PREVENCION10.ES
13 des

Pataforma PREVENCION10.ES

L’objecte d’aquest servei públic gratuït és la prestació d’assessorament, de manera telemàtica, a través d’una plataforma en línia, a les empreses de fins a vint treballadors que compleixen les condicions perquè l’empresari pugui assumir personalment l’activitat preventiva perquè puguin realitzar el pla de prevenció, l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva, d’acord amb els riscos existents en el sector de l’activitat econòmica a què pertanyin i amb les característiques de la seva organització i dels seus centres de treball, així com el seguiment i adaptació d’aquests riscos de conformitat amb les previsions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. És a dir, gestionar l’activitat preventiva, amb mitjans propis, en les empreses de fins a 25 treballadors d’acord amb normativa vigent (l’empresari pot assumir l’activitat preventiva si la seva presència al centre, o centres de treball, és habitual. En el cas de tractar-se d’empreses de 11 a 25 treballadors només és possible si l’empresa compta amb un sol centre de treball). Com a novetat recentment incorporada a la plataforma, cal detallar que, sense perjudici del que preveu anteriorment, el programa abasta l’opció d’habilitar diferents centres de treball amb diferents activitats econòmiques per empresa.

Així mateix, el servei també comprèn l’assistència als treballadors autònoms per facilitar-los instruments i assessorament per millorar el compliment de les seves obligacions en matèria de coordinació d’activitats empresarials, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

En definitiva, és una eina informàtica, molt senzilla i intuïtiva, que ofereix, tant a petites empreses les activitats siguin d’escassa perillositat com a treballadors autònoms assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ajudar a les petites empreses i als treballadors autònoms a al millor compliment de les seves obligacions en l’àmbit de la prevenció i de la coordinació d’activitats empresarials, reduint els seus costos i simplificant la seva forma de compliment.

Aquesta plataforma aconsegueix posar a disposició de totes les persones interessades nombrosa informació pràctica sobre prevenció de riscos laborals a través de la seva biblioteca, els seus formularis i vídeos tutorials, amb el clar objectiu de fomentar la cultura preventiva i millorar les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball.

La plataforma compta amb «Stop riscos laborals», servei telefònic d’assistència i orientació a l’empresa o autònom per a ajuda i assessorament en el que atenen tot tipus de consultes a nivell tècnic o informàtic.

Es pot considerar que la plataforma Prevencion10.es s’estructura, en funció de l’servei i destinatari, en 3 grans blocs:

«Evalua-t», l’objecte és l’establiment per l’empresa de el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, així com l’adaptació dels existents. Com a novetat, es podrà realitzar l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, sense necessitat d’accedir a aquest apartat, simplement a través d’uns fitxers Excel que es poden descarregar i emplenar. És fonamental que la figura que elabori aquests documents disposi de formació adequada en prevenció de riscos laborals, com a mínim el curs de nivell bàsic de 30 hores.

«Instruye-t», consistent en una plataforma per desenvolupar el pla de formació a l’empresari, de manera que així estigui capacitat per assumir personalment la gestió de la prevenció de riscos laborals. L’empresari podrà realitzar de forma totalment gratuïta el curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, en una modalitat semipresencial.

«Autopreven-t», eina que facilita el treballador autònom sense treballadors a càrrec seu l’assessorament tècnic necessari per donar compliment de les seves obligacions en matèria de coordinació d’activitats empresarials, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 31 / 1995, de 8 de novembre.

Com funciona Avaluació-t?

L’accés a aquests blocs es pot dur a terme com a usuari convidat o com a usuari registrat.

L’usuari convidat (en aquest cas, només l’empresari pot assumir aquesta figura) accedeix de forma anònima als continguts, havent de acabar el procés, en una única sessió. L’usuari registrat (a través d’una adreça electrònica i una contrasenya) li permet realitzar el procés tantes vegades com vulgui, generant un històric del seu expedient / s per a futures revisions. En aquest cas, el procés ho pot omplir bé l’empresari o un treballador designat i permet realitzar l’avaluació de riscos d’una forma més precisa ja que es pot sol·licitar afegir tasques a llocs de treball, no contemplades pel programa.

L’ús d’Avaluació-t està dirigit a petites empreses que ocupin qualsevol tipus d’activitat no perillosa. En casos excepcionals, el programa exclou tasques perilloses de determinades activitats.

Cada activitat ve predefinida per uns llocs de treball i unes tasques estàndard per a cada lloc, de manera que l’avaluació de riscos consisteix a anar seleccionant quins llocs són els existents en cada cas i quin tipus de tasques duen a terme. Aquesta identificació fa que el programa directament ens relacioni les tasques de cada lloc a unes fonts de risc, que a manera de qüestionari l’avaluador, simplement, haurà d’indicar si existeix o no exposició a aquest risc, sense necessitat de dur a terme una valoració de la mateixa ja que ve predefinit pel programa.

El programa també indica aquelles activitats exposades a riscos que han d’avaluar per personal amb formació superior en prevenció de riscos laborals, per a complir exigències reglamentàries addicionals.

La planificació de l’activitat preventiva es derivarà com a resultat d’aquelles situacions o condicions de treball que en els qüestionaris s’hagi reflectit l’existència d’exposició a el risc, establint en funció de la valoració que determini el programa, un ordre de prioritat en les actuacions a dur a terme per eliminar o tractar de reduir-lo. Addicionalment es contemplarà un termini d’esmena, responsable i cost econòmic que comporta per emplenar.

El pla de prevenció es completa amb una sèrie de documents a manera de fitxers que es poden descarregar a la biblioteca de la plataforma, permetent establir unes directrius adequades de la gestió de la prevenció de riscos laborals en aquestes petites empreses.

Salud López Sánchez, Àrea de prevenció de riscos laborals d’Activa Mútua

Dia Mundial de la malaltia pulmonar obstructiva crònica: MPOC
20 nov

Dia Mundial de la malaltia pulmonar obstructiva crònica: MPOC

Avui dimecres 20 de novembre de 2019, amb motiu de la celebració del dia mundial de la EPOC des de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem conscienciar especialment en aquesta patologia, destacant que no és una sola malaltia, sinó un concepte general designant diverses malalties pulmonars cròniques que limiten el flux d’aire en els pulmons. La malaltia pulmonar obstructiva crònica o MPOC és una malaltia pulmonar progressiva i incurable que es caracteritza per la reducció gradual de l’flux d’aire cap als pulmons. Els símptomes més comuns són la dispnea, o “falta d’alè”, una excessiva producció d’esput i una tos crònica. No obstant això, la MPOC no és només la “tos de fumador”, sinó una malaltia pulmonar potencialment mortal que condueix de forma progressiva a la mort.

Segons estimacions recents de l’OMS (2004), actualment uns 64 milions de persones pateixen una MPOC, i 3 milions de persones van morir. L’OMS vaticina que la MPOC s’haurà convertit en la quarta causa de mort a tot el món en 2030.

Pel que fa a factors de risc associats a l’aparell cardiocirculatori, les condicions extralaborals com hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, diabetis, obesitat i, especialment l’hàbit tabàquic agreugen considerablement els efectes atribuïts a la diferent exposició de riscos laborals.

L’aparició i desenvolupament d’aquest tipus de malalties professionals on el consum de tabac assumeix un paper protagonista, no només té un impacte negatiu per a la salut de l’treballador / a, sinó també implica un elevat impacte socioneconómico generat per les incapacitats a llarg termini i costos derivats de tractaments mèdics i tràmits legals que tot aquest procés comporta.

 

Salud López , Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Prevenció de la intoxicació per plom
16 oct

Prevenció de la intoxicació per plom

El plom (Pb) és un metall pesat, molt emprat en la indústria i en la nostra vida quotidiana, els efectes sobre la salut són molt nocius, especialment sobre les persones especialment sensibles. Tots els compostos en els quals el plom forma part són tòxics.

La principal via d’entrada del plom en l’organisme és la via respiratòria, seguit de la via oral (fonamentalment pel consum d’aliments o productes amb presència o contaminats de plom).

Quan es parla de la prevenció per intoxicació del plom, hem de tenir sempre clar que no hi ha un nivell d’exposició al plom que pugui considerar-se segur. I hem de diferenciar dos ambients completament diferents:

 1. Ambient Laboral. Com ja hem esmentat, la major part de les intoxicacions es produeixen per via respiratòria, seguides de la via oral (per menjar o fumar en zones de treball en què hi ha partícules de plom). Les mesures preventives, tècniques i mèdiques, establertes per les empreses, han fet que les intoxicacions per plom, d’origen laboral, s’hagin reduït notablement en l’actualitat.
  Es consideren activitats d’elevat risc d’intoxicació laboral per plom: metal·lúrgia del plom; recuperació de plom i residus metàl·lics que el continguin (ferralla); fabricació i reciclatge d’acumuladors elèctrics (bateries); fabricació d’explosius; fabricació i manipulació de arseniat de plom com a insecticida, etc.
 2. Ambient no laboral. La majoria de les intoxicacions es produeixen per via oral. Aquí cal prestar especial atenció als nens petits, ja que la quantitat de plom que ingereixen pot ser molt més gran que en els adults, sent les seves conseqüències més perjudicials si cap.

Tot i que els efectes perjudicials del plom són coneguts des de fa temps i molts països han pres mesures per tallar-, l’exposició al plom, sobretot en la infància, segueix constituint un important problema sanitari en molts països. L’abast d’aquest problema és tal que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) van crear una Aliança Mundial encaminada a eliminar el plom en la pintura. Des de la eliminació del plom en la gasolina, el plom contingut en la pintura constitueix una de les principals fonts d’exposició. Quan la pintura amb plom està en perfecte estat, no hi ha riscos. Però amb el temps, la pintura envelleix, es deteriora i es fragmenta, desprenent petits trossos i pols que contaminen l’entorn.

L’objectiu d’aquesta Aliança és promoure una interrupció gradual de la producció i venda de les pintures que continguin plom fins aconseguir la seva total desaparició. A 30 de juliol de 2018, només 69 països havien establerts mesures jurídicament vinculants per al control de les pintures amb plom, però cadascú ha establert les mesures que ha considerat oportunes, així:

A la Unió Europea: els carbonats de plom i els sulfats de plom no s’admeten com a substàncies i components de preparats destinats a ser utilitzats com a pintures.
En EUA, Canadà i Índia: no s’admetran concentracions de plom superiors a 90 mg / kg.
Al Brasil, Argentina, Mèxic: no s’admeten concentracions superiors a 600 ppm (parts per milió).
A la Xina: el rang oscil·la entre 90 i 1000 ppm.
A Austràlia i Nova Zelanda: la concentració màxima és de 1000 ppm
Altres països, com Rússia, no especifiquen les mesures que s’han pres.
En definitiva, la millor mesura per evitar l’ocupació de pintures que continguin plom és la informació als usuaris sobre el risc que comporta el seu ús i la substitució del plom en les pintures per un altre producte menys nociu, tecnologia que a dia d’avui és perfectament factible.

 

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Setmana Europea de la Seguretat i Salut en el Treball: Alerta enfront de substàncies perilloses
16 oct

Setmana Europea de la Seguretat i Salut en el Treball: Alerta enfront de substàncies perilloses

Com cada any, al mes d’octubre, té lloc la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, el tema d’aquest any és “Alerta davant de Substàncies Perilloses”.

L’Agència Europea llança aquesta campanya per conscienciar de la quantitat de treballadors que hi ha exposats a substàncies perilloses, entenent com a substància perillosa, qualsevol substància en forma de gas, líquid o sòlid, fins i tot aerosols, fums i vapors, que representa un risc per a la seguretat o la salut dels treballadors i treballadores. Aquesta presència de substàncies perilloses, en el lloc de treball, està íntimament relacionat amb problemes de salut greus i de llarga durada.

És un error pensar que únicament fan mal aquelles substàncies que acomiaden una forta olor o aquelles que després de l’exposició, els seus símptomes es presenten de forma immediata. Hi ha moltes substàncies amb les que es treballa de les que no hi ha consciència del mal que poden causar a mig i llarg termini perquè es pensa que no són perilloses.

La campanya té 5 objectius fonamentals per aconseguir la conscienciació i reducció de l’exposició i són els següents:

 • Sensibilitzar sobre la importància i la transcendència de la gestió de substàncies perilloses en els llocs de treball a Europa.
 • Promoure l’avaluació, eliminació i substitució de riscos, a més d’una jerarquia de mesures de prevenció.
 • Sensibilitzar sobre els riscos associats a l’exposició a substàncies cancerígenes a la feina.
 • Identificar grups de treballadors amb necessitats especials i elevats nivells de risc (per exemple, dones, emigrants i joves).
 • Fomentar el coneixement dels canvis normatius i del marc legislatiu actual.

Per a això, és important fomentar la cultura preventiva, a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, des d’una plantilla ben informada fins a un directiva involucrada, de manera que entenguin que la Seguretat i Salut dels treballadors és la millor inversió per a l’organització, ja que a no gaire llarg termini això es reverteix en menors índexs d’absentisme i una major producció i rendibilitat per a tota l’organització.

A més, des de l’Agència Europea, es posa a disposició de les empreses diverses eines de gestió per controlar i reduir les substàncies perilloses, com metodologies per dur a terme avaluacions de riscos i establiment de mesures de prevenció.

Finalment, s’ha de tenir en compte el principi jeràrquic que estableix la legislació per mantenir la seguretat i salut de qualsevol persona treballadora, conegut com a principi STOP.

Substitució de substàncies perilloses, per altres que no comportin perill.

Adopció de Mesures Tècniques.

Establiment de Mesures Organitzatives.

Mesures de protecció personal.

La finalitat és protegir els treballadors i evitar l’aparició de malalties originades per l’exposició a substàncies perilloses.

És per això que des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, ens fem ressò d’aquesta campanya perquè totes les nostres empreses mutualistes es conscienciïn del problema de la presència d’aquestes substàncies i es prenguin les mesures per protegir la seguretat i salut de tota persona treballadora.

 

Elia Pravia Alonso, Tècnic Superior de PRL d’Activa Mútua.

Les mans netes salven vides!
14 oct

Les mans netes salven vides!

Per què és important rentar-se les mans a la feina?

Rentar-se les mans és una tasca simple, però essencial per prevenir els efectes dels diversos contaminants a què estem exposats, sovint sense ser-ne conscients, al llarg de la jornada laboral.

• Contaminació a través de la pell
• Contaminació per ingestió.
• Contaminació creuada

És l’eina més eficaç per evitar la propagació d’infeccions.

Quan parlem de Seguretat Laboral, en la majoria dels casos, pensem en bastides, cascs, ulleres de protecció etc. Tenim presents els riscos més tangibles com poden ser una caiguda, un tall o una cremada i oblidem un altre tipus de riscos que no són tan evidents però que poden ser més perjudicials per a la nostra salut.

Malalties com refredats, gastroenteritis, grips. diarrees agudes, afeccions de la pell o dels ulls, contribueixen significativament en les taxes d’absentisme i baixes laborals.

Les malalties víriques contagioses estan entre les primeres causes de mort laboral.

Quan cal rentar-se les mans a la feina?

Abans de:
• Iniciar la jornada laboral.
• Posar-se els guants (quan s’hagin d’utilitzar).
• La preparació d’aliments.
• Menjar.
• Utilitzar el bany.

Després de:
• Treure els guants (quan s’hagin d’utilitzar).
• Qualsevol contacte amb mucoses i amb la pell, no intencionat de persones.
• Tocar objectes o materials  potencialment contaminats amb possibles agents químics i / o biològics.
• Manipular agents químics i / o biològics.
• Menjar.
• Utilitzar el bany.
• Abandonar el lloc de treball i / o canviar d’activitat.
• Finalitzar la jornada laboral.

Tot i que el rentat de mans és una mesura preventiva aplicable a tot tipus d’activitat, és particularment important en les següents ocupacions:

• Personal sanitari.
• Personal que manipula i prepara aliments (cuiners, ajudants de cuina, operaris d’indústria alimentària, etc.)
• Personal que manipula agents químics perillosos.
• Personal que s’ocupa d’animals i la seva cria.
• Pescadors.
• Productors agrícoles.
• Personal de presons i serveis socials.
• Personal de serveis d’emergències (policia, bombers, etc.).
• Personal de guarderies i docents d’educació infantil.
• Personal de laboratori.
• Personal que treballa amb residus i aigües residuals.

El rentat de mans és un procediment senzill i eficaç per a la prevenció, en tots els sectors, de milers de baixes laborals i malalties professionals per exposició a agents químics i biològics, tant per via dèrmica com per parental.

Com rentar-se les mans:

• Treure els anells, rellotges, braçalets …
• Arremangar bé la roba, deixant braços i mans al descobert.
• Posar l’aigua a una temperatura còmoda i mullar les mans, els canells i avantbraços.
• Aplicar una quantitat de sabó suficient.
• Fregar tota la superfície de la mà amb una acció mecànica i vigorosa de fregament, cobrint les mans amb l’escuma durant un mínim de 10 segons.
• Esbandir les mans sota el raig d’aigua amb les puntes dels dits cap avall.
• Eixugar les mans amb una tovalloleta de paper d’un sol ús o assecadors de mans.

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1

Assumpta Obiols, Departament de PRL d’Activa Mútua

 

Dia mundial de la salut mental
10 oct

Dia mundial de la salut mental

Cada 10 d’octubre, es commemora el dia mundial de la salut mental. Aquest any amb el lema “Conect@ amb la vida”, sent la prevenció del suïcidi la temàtica d’aquest any. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) més de 800.000 persones se suïciden a l’any en el món i a Espanya la xifra és de 10 persones al dia. Per tant, és de vital importància dur a terme un treball de prevenció i detecció primerenca per a reduir aquestes preocupants xifres i ajudar les persones amb aquest tipus de problemes.

L’OMS defineix la salut com «un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties». Que la persona no presenti una malaltia no té per què significar que gaudi de salut, hi ha altres aspectes que intervenen en l’estat de la salut de la persona, com són, per exemple, el nivell socioeconòmic, el tipus d’hàbits que té la persona, l’exposició a riscos psicosocials en l’àmbit laboral, etc.

Afortunadament, durant les últimes dècades se li ha anat donant més importància a la salut mental i a les conseqüències que impliquen en la vida de la persona.

El benestar i la salut mental van de la mà.

L’estat de salut mental de la persona depèn de diferents factors: psicològics (per exemple, la capacitat per a gestionar les emocions), socials (per exemple, el nivell socioeconòmic de la persona o el suport social) i biològics (per exemple, la predisposició genètica a poder patir algun problema de salut mental).

A més, les malalties mentals no solament repercuteixen en la salut de la persona que ho està patint, també en les persones i en els entorns que els envolten. Els seus efectes tenen una elevada repercussió en l’economia mundial.

En l’àmbit laboral, encara avui dia, les persones que pateixen algun tipus de problemàtica de salut mental solen ocultar-lo als seus caps o companys, per l’estigmatització que comporta a causa una falta d’informació i sensibilització d’aquest tipus de situacions.

En 2017 l’OMS va afirmar que, un de cada cinc treballadors pot patir problemes de salut mental en el treball.

Per tant, s’ha de tenir en compte que, molts problemes de salut mental poden sorgir arran de la interacció de la persona amb el seu lloc de treball.

La salut mental i l’entorn laboral

El nostre lloc de treball és un dels llocs en els quals passem més temps de la nostra vida. Treballar en un bon ambient laboral aporta a la persona una sèrie de beneficis que contribueixen positivament al seu estat de salut mental (augment de l’autoestima, promou el benestar, facilitat en relacions interpersonals, millora l’estabilitat, foment de guanys independència econòmica, etc.). Les persones que estan en desocupació tenen el doble de probabilitats de presentar depressió que les que tenen treball.

D’altra banda, si l’entorn organitzacional i les característiques dels llocs de treballs no són els adequats, poden comportar conseqüències perjudicials en la salut dels treballadors i treballadores, la qual cosa identifiquem com a exposició a riscos psicosocials.

Alguns dels riscos psicosocials relacionats amb l’entorn organitzacional tindrien com a font d’origen polítiques inadequades de seguretat i protecció de la salut, pràctiques ineficients de comunicació i gestió, tipus de contractació del personal (temporal, parcial i a demanda), reestructuracions, sota nivell de suport als empleats i problemes interpersonals.

En relació a les característiques de treball com a factors psicosocials estarien la càrrega i tipus de tasques (contingut o complexitat del treball), temps de treball (jornades molt llargues, treballs a torns, nocturns), falta de participació i control, etc.

A partir d’aquests factors de risc poden generar-se riscos psicosocials com estrès, intimidació, assetjament psicològic o assetjament laboral, inseguretat laboral, burnout o desgast professional i conflicte família – treball.

Així mateix, els factors de risc psicosocial poden contribuir al fet que, finalment les persones puguin acabar desenvolupant problemes de salut mental o també, agreujant patologies prèvies. Els trastorns mentals que poden donar-se en l’entorn laboral són depressió, ansietat, trastorn per estrès post traumàtic, fòbia social, trastorns per abusos de substàncies i trastorns per síndromes somàtiques. D’aquests problemes de salut mental la depressió és un dels trastorns mentals freqüents que afecta a més de 300 milions de persones en el món i és la principal causa mundial d’incapacitat. Amb la depressió no és estrany presentar, conjuntament, un altre tipus de problemes psicològics com a ansietat.

A Espanya els problemes de salut mental no són considerats com a malalties professionals, encara que, en l’article 115 de la Llei General de la Seguretat Social queda exposat que en el cas que es demostri que la malaltia es deu exclusivament al treball aquesta pugui considerar-se com a tal.

Les repercussions que comporten a l’empresa els riscos psicosocials i problemes de salut mental són les següents:

 • Absentisme
 • Disminució de productivitat
 • Augment de sinistralitat laboral
 • Lesions/malalties
 • Rotació del personal
 • Queixes del personal i disminució motivacional
 • Conseqüències legals
 • Menys beneficis econòmics

Per tant, és molt important que es creïn polítiques, estratègies i programes de prevenció i actuació, per a així garantir la salut mental de la persona treballadora i el futur de l’empresa. Sent la participació dels afectats un pilar fonamental perquè això pugui seguir endavant. Com diu l’OMS:

“una bona salut mental permet a les persones utilitzar tot el seu potencial, superar les situacions estressants, que treballin de forma productiva i puguin fer aportacions a la seva comunitat”.

 

Albert Joana Santiveri, Departament PRL Activa Mutua

 

Dia Mundial de la Vista 2019
09 oct

Dia Mundial de la Vista 2019

El segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Vista. Una data decretada per Organització Mundial de la Salut (OMS) conjuntament amb l’Organisme Internacional de Prevenció de la Ceguesa (IAPB).

L’objectiu que persegueix aquest dia, és conscienciar a les persones sobre els diferents tipus d’afeccions visuals, els seus tractaments i com gairebé tots són prevenibles o curables, evitant així que la persona perdi totalment la capacitat de veure.

Segons dades de la mateixa OMS, en el món hi ha aproximadament 180 milions de persones amb alguna mena de discapacitat visual, de totes elles un total entre 40 i 45 milions són totalment cegues. S’estima que per a l’any que ve 2020 aquests números es duplicaran de tal manera, que la ceguesa en el món així com el dret a tenir una bona salut visual es transformarà en un dret humà.

El lema de la campanya d’aquest any “Visió Primer” vol posar en la palestra que més de mil milions de persones en el món no poden veure bé perquè no tenen accés a ulleres, o tractaments.

La salut visual en estadístiques

Els estudis més recents demostren que el 80% dels casos de ceguesa que existeixen actualment podien haver-se previngut i fins i tot curat totalment. Ja que el 20% dels mateixos es podien evitar, mentre que per a l’altre 60% existeixen tractaments i intervencions quirúrgiques que li proporciona una millor qualitat de vida al pacient i fins i tot li retornen per complet aquest sentit.

Els ulls són una de les parts dels òrgans del cos que presenten els resultats d’intervenció més favorables.

La salut visual ha de ser tinguda en compte en totes les etapes de la vida, perquè és important una intervenció primerenca davant qualsevol alteració visual que es pugui produir.

Des de l’àmbit d’intervenció d’ACTIVA MÚTUA ens centrarem en la salut ocular des del punt de vista laboral, perquè passem un terç de la nostra vida en el treball.

“La vista és un sentit clau en la nostra activitat diària: el 80% de la informació que procedeix de l’exterior el fa a través del sentit de la vista” (segons el Dr. Enrique Cervera, Cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital General de València), aquest sentit també es imprescindible en el desenvolupament de determinades activitats laborals.

Accidents oculars laborals

Les afectacions visuals poden ser produïdes bàsicament per dues causes: malalties o accidents. En l’entorn de treball les que predominen són les segones. Segons un estudi de The British Journal of Ophthalmology,  el 70% de les lesions oculars a nivell europeu es produeixen en l’àmbit laboral, davant el 18,3% d’accidents domèstics. Aquests accidents no s’haurien de produir, donat que davant dels factors de risc que donen lloc a aquestes lesions la prevenció és possible.

Segons l’Estadística anual d’Accidents Treball EAT del Ministeri de Treball, l’any 2018 es van produir a Espanya 17.318 accidents lleus i 105 accidents greus en Jornada i 156 accidents lleus en desplaçament, suposant un 3% del total dels accidents laborals.

Les lesions laborals les podem classificar, segons el risc, en lesions mecàniques (partícules, cops, pols, etc.) i lesions no mecàniques en les quals podem incloure: químiques (fums, aerosols, vapors i gasos, esquitxades, etc.); biològiques i per radiacions (làser, ultraviolades, infrarojos, ionitzants, etc.). A més, hi ha altres tipus de alteracions. que poden afectar a les persones treballadores, no considerades en els grups anteriors (treballs amb pantalles, treballs amb demandes específiques: agudesa visual, visió color, conductors, etc.).

També haurem de prendre en consideració en l’àmbit laboral l’edat, ja que amb el pas del temps hi ha una deterioració progressiva de la visió, de fet es considera que comencen els canvis a partir dels 40 anys, podent tenir dificultat per a enfocar la visió de prop, per a distingir alguns colors i contorns dels objectes o per a adaptar-se als canvis de llum, factors que poden influir a la predisposició d’accidents laborals o viaris.

Com podem prevenir-los?

En l’entorn laboral:

 • Identificant i avaluant el risc del lloc de treball.
 • Adoptant les mesures preventives segons el risc detectat.
 • Utilitzant equips de protecció individual certificats segons el risc al fet que estigui exposat i mantenir-los en òptimes condicions d’ús.
 • Treballar amb les distàncies a les pantalles recomanades segons la mena de pantalles.
 • Informació i formació als treballadors.
 • Vigilància de la Salut: revisió oftalmològica.
 • Realitzar exercicis de relaxació visual.
 • Realitzar primers auxilis en cas d’accident laboral.

Recomanacions de caràcter general per a cuidar els teus ulls:

 • No et toquis els teus ulls amb els dits o les mans brutes.
 • Disposa d’il·luminació adequada en funció de la tasca a desenvolupar.
 • Utilitza ulleres de sol homologades.
 • Evita els reflexos en les pantalles (PVD, mòbils, tablet, …)
 • Realitzar descansos periòdics per a evitar la fatiga visual.
 • Lubrica els teus ulls per a evitar la sequedat de l’ull.
 • Dorm entre 7 o 8 h diàries per al descans ocular.
 • Cura amb els traumatismes extra laborals (ex. sport), utilitza ulleres protectores, si s’escau.
 • Pren una alimentació saludable, rica en fruites i verdures.
 • Adopta hàbits saludables en la teva vida diària.
 • Realitza exercici físic.
 • Evita l’alcohol i drogues atès que aquests poden perjudicar la visió.
 • Realitza revisions oculars periòdiques a l’oftalmòleg, a més dels controls visuals de la vigilància de la salut, ja que pot donar informació precoç de malalties sense diagnosticar, o control de les diagnosticades. Es recomana bianuals a partir dels 40, i anuals a partir dels 60 anys, o amb altres factors de risc importants.

Prevenir, la millor estratègia

És de rellevància la prevenció de les possibles lesions o patologies oculars ja sigui en l’àmbit laboral o personal, amb una gran incidència en l’activitat i qualitat de vida, la qual cosa ens obliga a cuidar la salut visual en totes les etapes de la vida, especialment en l’àmbit laboral sent aquestes lesions majoritàriament evitables.

Programa VISIÓ 2020

El programa VISIÓ 2020, va ser implementat l’any 1999 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organisme Internacional de Prevenció de la Ceguesa (IAPB), juntament amb altres organitzacions aliades de les Nacions Unides. Existeixen 40 països en el món que han aprovat aquest programa i busquen millorar la qualitat de vida de milions de dones, nens i homes que pateixen alguna discapacitat visual.

VISIÓ 2020, cerca eliminar tots els possibles quadres de ceguesa evitable abans de l’any 2020 i assegurar que cap persona en el món torni a quedar cega per una afecció que pugui ser curada, operada o corregida.

 

Montse Pàmies, Tècnica Departament Prevenció de Riscos Laborals

La docència i la Prevenció de riscos laborals
05 oct

La docència i la Prevenció de riscos laborals

Perquè sigui una realitat el dret universal “accés a una educació de qualitat”, com a primer pas s’ha de fomentar valors i implantar una cultura preventiva en el col·lectiu de totes les persones treballadores que comprèn la docència, dotant-los de recursos eficaços i amb el suport del sistema educatiu.

Aquest any sota el lema “joves docents, el futur de la professió” en el dia mundial dels docents, des de Activa Mútua volem donar suport i conscienciar aquest col·lectiu per aconseguir un futur laboral amb menys accidentalitat.

Per a més informació, podeu consultar a la seva delegació més propera o enviar un correu electrònic a prevencion@activamutua.es

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua