Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Coronavirus

Realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la covid-19 en l’àmbit laboral
20 mai

Realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la covid-19 en l’àmbit laboral

Arran de la publicació el passat 11 de maig de l’Ordre SND/404/2020, en la qual s’estableixen les mesures de vigilància epidemiològica de la infecció per SARS‐ CoV‐2 durant la fase 0 de transició cap a una nova normalitat, que regula les obligacions i procediments d’obtenció i comunicació d’informació per a la vigilància epidemiològica en relació a la infecció de la COVID‐19, es publiquen les següents instruccions per a la seva correcta realització per part de les empreses, amb la finalitat de detectar precoçment qualsevol cas que pugui tenir infecció activa i que, per tant, pugui transmetre la malaltia.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Mesures enfront del covid 19 per a garantir una mobilitat segura cap a la nova normalitat
07 mai

Mesures enfront del covid 19 per a garantir una mobilitat segura cap a la nova normalitat

El passat 03 de maig, el Ministeri de Transports, mobilitat i agència urbana, va publicar l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Amb la finalitat de garantir la seguretat i salut de les persones, aquesta Ordre estableix les mesures necessàries per a evitar contagis i propagació del COVID-19, en tot desplaçament (sigui per motiu laboral o no) amb diferents mitjans de transport, bé sigui terrestre (públic o privat), ferrocarril, aeri i marítim.

Dins d’aquestes mesures destacar, en qualsevol cas, l’ús obligatori de màscares (excepte en el transport marítim quan es romangui en la cabina) i les condicions d’ocupació que en cada tipus de vehicle de transport terrestre.

Per a més informació cliqui en aquest enllaç

 

Nova guia sobre què he de conèixer a l’hora de comprar una màscara
05 mai

Nova guia sobre què he de conèixer a l’hora de comprar una màscara

Diumenge passat 3 de maig, el Ministeri de Consum va publicar la següent guia amb la finalitat d’orientar en la selecció adequada i requisits que han de complir les màscares per a donar resposta a una protecció eficaç davant de la COVID 19 durant el període de desescalada.

Per a més informació, es pot descarregar la guia en el següent enllaç

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Recomanacions en seguretat viària pel covid 19
05 mai

Recomanacions en seguretat viària pel covid 19

Segons les dae s de la DGT, la situació en la qual es troba el nostre país degut a l’estat d’alarma produït pel Covid-19, s’ha reduït el 80% de mitjana, els desplaçaments en les vies interurbanes, sent major la reducció en els caps de setmana i en vehicles lleugers, arribant a superar la reducció per sobre del 90%. Si ens fixem en la reducció dels accidents mortals en aquest temps, hem passat de 93 a 30 morts, la qual cosa suposa un total del 68% menys.C

Centrant-nos només en els dies de Setmana Santa, s’observa que havent-se reduït un 88% els desplaçaments, només es va disminuir un 48% els accidents mortals. Dels 13 accidents mortals d’enguany, 10 van ser en carreteres convencionals i 3 van ser en autovies o autopistes, dels quals 8 d’ells van ser per sortida de la via.

Un últim cas destacable i, al meu judici, preocupant, és que la meitat dels morts en vehicles lleugers, no portava posat el cinturó de seguretat.

Normalment, les sortides de les vies ve determinat perquè el conductor està cansat o amb son, per haver pres substàncies o per totes dues coses. Entre el 20 i el 30% dels accidents de trànsit estan relacionats amb la son i el cansament, la qual cosa ens indica el perillós que pot arribar a ser conduir sense haver descansat prou i de manera adequada.

Si a això li afegim les circumstàncies tan especials que s’estan plantejant pel confinament, a l’hora de tornar a treballar, com això serà de manera progressiva, s’ajuntaran dos elements importants; d’una banda tindrem l’estrès que pot produir tornar a agafar el cotxe, després de tant temps sense agafar-lo i d’altra banda ens trobarem situacions atípiques com uns carrers amb menys vehicles de l’habitual, que ens pot donar una sensació d’anar sol, la qual cosa podria generar una distracció i relaxació major, deixant de parar esment a la senyalització de trànsit.

Per tot això, des de FESVIAL se’ns proporcionen uns consells, tant per a descansar com per a circular, que passo a resumir a continuació:

1r No prendre begudes estimulants 6 hores abans de dormir. La cafeïna, la teína, la coca cola, etc., són begudes estimulants que si li afegim aquesta situació tan particular, poden afectar-nos al son més de l’habitual.

2n No fragmentar el son. Mantenir un horari de descans fix de mínim 6 hores, millor si són 8, perquè l’endemà no estiguem buscant el moment de fer una becaina.

3r La migdiada ajuda a descansar però no ha de superar la mitja hora. L’hora de dormir és a la nit.

4t No realitzar menjars pesats abans d’anar a dormir i no prendre alcohol. Tenir digestions pesades poden dificultar el son, si li afegim alcohol això pot empitjorar molt la qualitat d’aquest.

5è No utilitzi mitjans electrònics en el llit, veure la tele , així com fer servir l’ordinador o utilitzar dispositius electrònics en el llit pot desvetllar-nos. Ficar-se al llit per a dormir i fer-ho a la mateixa hora, fa que el cervell realitzi aquesta relació llit – descans que l’afavoreix.

6è Si tens dificultat, dutxa’t amb aigua calenta abans de dormir, això ajuda a relaxar el cos i afavoreix el son

.7è Intenta no dedicar molt de temps als pensaments catastrofistes o negatius, molts d’ells generats per un excés d’informació rebuda sobre la situació actual, ja que la seva solució no depèn de nosaltres, i no ens ajuda en res perquè augmenten el nostre desassossec. És millor mantenir la ment ocupada en coses que ens agradin. Si, pel motiu que sigui, ets de les persones que estan treballant, conduint, els pensaments negatius poden distreure’t de la conducció, deixant de parar esment als estímuls i informació rellevant de l’entorn viari i afavoreix que cometem accions insegures, escolta música que t’agradi, no estiguis contínuament atent a les .notícies sobre la pandèmia.

8è No et posis metes inassolibles i prioritza l’important. És recomanable fer un llistat de les coses que has de fer, classificar-les per ordre d’importància i, sent realistes amb un mateix, fer aquelles coses que podem fer.

9è. Encara que percebis les vies amb menor densitat de trànsit, no et fiïs, el risc continua existint. No cal baixar la guàrdia, la falsa sensació de seguretat que poden produir l’anar pràcticament sols per les vies, ens portaran a situacions no desitjades en qualsevol moment per un excés de velocitat, no respectar els senyals verticals i horitzontals.

10è. Si estàs conduint i tens un atac d’ansietat o pànic, el més recomanable és que et paris en una zona segura com més de pressa millor i sol·licita ajuda al treball, familiars, etc. Això no avisa, es presenta en qualsevol moment.

11è Si agafaràs el cotxe, posa’t el cinturó de seguretat i posa-te’l bé! Si no saps com fer-ho pregunta.

Carlos Gutiérrez Ibarra
Área de prevenció de riscos laborals

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevencion de riscos laborals enfront de l’exposició al Covid-19
04 mai

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevencion de riscos laborals enfront de l’exposició al Covid-19

El passat 30 d’abril s’ha publicat, en el Ministeri de Sanitat, l’última actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

En aquesta actualització, es modifiquen els models d’informes per a la comunicació de contacte estret i especial sensibilitat per part del Servei de Prevenció contemplats en l’Annex 1 d’aquest document.

Recordem que aquest procediment és un document de referència per a les empreses i els seus Serveis de Prevenció a l’hora d’establir mesures d’actuació en la prevenció i control del *COVID-19.

Cal destacar el paper dels Serveis de Prevenció, en el deure de cooperació amb el Servei Públic de Salut, com a mesura excepcional, de:

 • D’una banda, comunicació de treballadors especialment sensibles enfront del Sars-CoV-2 sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició en l’empresa,
 • I per una altra, la comunicació de casos possibles, probables, confirmats, o casos per contacte estret d’un possible, probable o confirmat per COVID-19 en les empreses.

 

Per a més informació anar al nou procediment en aquest enllaç

Ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19
30 abr

Ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

*virucida: substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que s’haurà d’intensificar en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de “virucidas”, per aturar la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar, i actualitza periòdicament, un llistat de productes “virucidas” autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  davant del virus, atenent a la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar al següent enllaç (última actualització 28.04.2020):

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

L’ús de biocides, especialment els desinfectants “virucidas”, s’ha de fer de manera responsable i amb coneixement, ja que pot implicar riscos per a les persones a causa de les seves propietats intrínseques i un ús no adequat. És per això que el Ministeri de Sanitat amplia aquesta informació a través d’una Nota sobre l’Ús de productes biocides per a la prevenció de la COVID-19 (última actualització 27.04.2020) on es destaca com a informació rellevant que:

“Actualment, no existeix cap producte “virucida” que estigui autoritzat per al seu ús per nebulització sobre les persones. Per tant, aquesta tècnica d’aplicació que s’anuncia en els denominats túnels desinfectants de cap manera pot ser utilitzada sobre persones”.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

 

Pla per a la transició cap a una nova normalitat
30 abr

Pla per a la transició cap a una nova normalitat

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, 28 d’abril un Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat que comprèn els següents documents:

L’objectiu és programar la sortida gradual d’Espanya de l’etapa més aguda de la crisi generada per la malaltia del COVID-19 i posar el país en marxa protegint la salut i la vida del conjunt de la ciutadania.

El pla contempla quatre fases de des escalada que s’aplicaran de manera asimètrica, en funció de l’acompliment de cada província o illa, de certs marcadors previstos en un Panell Integral, i per tant de manera coordinada i sempre adaptable a les dades de cada moment.

Cadascuna de les fases de el Pla de Transició cap a una Nova Normalitat tindrà una durada mínima de dues setmanes i la seva normativa precisa serà desenvolupada mitjançant ordres de el Ministeri de Sanitat.

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el treball 2020: “Trenquem el silenci, la violència i l’assetjament en el món del treball”.
27 abr

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el treball 2020: “Trenquem el silenci, la violència i l’assetjament en el món del treball”.

L’assetjament laboral és un procés que comprèn un període més o menys llarg de temps, no es tracta d’un fet puntual ni aïllat, sinó que són actituds diàries, que es solen perllongar durant llargs períodes de temps, les que minen la confiança de la persona que ho pateix.

L’assetjament laboral sorgeix d’un incident crític que comença a deteriorar la relació entre dues persones que comparteixen centre de treball, companys, equips, etc. El detonant pot produir-se en qualsevol moment: un malentès, una oportunitat d’ascens, un problema personal… No té un patró establert, depèn en gran manera dels factors individuals de les persones implicades, cognitius, psicopatològics i de personalitat i de les característiques organitzatives de les empreses, tots som susceptibles que ens puguin assetjar. Com a resultat, una deterioració de relacions interpersonals, entre companys, entre cap i subordinat, etc.

Existeixen cinc blocs d’actuacions constitutives d’assetjament laboral (Arbonés 2014; González i Delgado, 2008) són:

 1. El primer grup de conductes engloba els actes de l’assetjador que busquen disminuir la possibilitat de comunicació de l’assetjat amb la resta dels companys, privant-li del seu dret a expressar-se o fer-se escoltar.
 2. En segon lloc, estan els actes de l’assetjador que intenten que la víctima no tingui contacte social a través de pressions als companys o assignant-li un lloc que l’ aïlli dels seus companys.
 3. En tercer lloc, aquelles actuacions de l’assetjador que desemboquen en una desacreditació de la víctima, amb una pèrdua de la seva reputació, tant la personal com la laboral.
 4. En quart lloc, podem trobar les actuacions de l’assetjador dirigides a disminuir l’ocupació de la víctima mitjançant la seva desacreditació professional, com poden ser no assignar a la víctima cap treball o assignar-li tasques sense parar o que es trobin per sota de les seves capacitats professionals.
 5. Finalment, els autors assenyalen les conductes que ataquen a la salut, tant física com psíquica de la víctima, obligant-la a fer treballs que d’alguna manera siguin perjudicials per a la salut, amenaçar-lo o, fins i tot, atacar-lo físicament.

La finalitat de l’assetjament laboral és eliminar la comunicació, destruir la reputació i pertorbar l’exercici de les tasques de la víctima. La persona que pateix assetjament en el treball queda exclosa de la vida laboral diària, davant un futur en el qual es plantegen opcions com sol·licitar, si es pot, el trasllat; l’abandó voluntari del lloc de treball o l’acomiadament per, les mateixes causes que componen les conseqüències de l’assetjament, baixa productivitat, absentisme, etc.

La publicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals comença a donar una protecció integral al treballador, en l’art. 14 de la citada llei s’estableix que “l’ocupador està obligat a garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors”, tant física com psicològica, però encara queda molt camí per recórrer.

Aquesta Llei estableix una eina per a detectar aquest tipus de conductes, són les Avaluacions de Riscos Psicosocials. Aquestes avaluacions són igual o més importants que les de seguretat, higiene o ergonomia però es realitzen moltíssim menys, normalment arran d’una denúncia davant la Inspecció de Treball per part de la persona assetjada.

Les avaluacions psicosocials són variades, però la més popular i que garanteix l’anonimat dels treballadors són les enquestes, dissenyades/personalitzades en funció de la tipologia d’empresa, la seva grandària, activitat, etc. i orientades, si escau, a identificar i adoptar les suficients i adequades mesures de prevenció enfront de possibles casos  d’assetjament laboral.

Aquests sondejos s’analitzen per part del tècnic de prevenció, el representant dels treballadors i la direcció de l’empresa, i s’extrauran conclusions de la situació real de les relacions psicosocials en aquest entorn laboral concret i es posaran en marxa, com hem esmentat, mesures preventives i correctores per a millorar l’ambient laboral.

Es fa imprescindible que les persones que tenen càrrecs de decisió en les empreses/organitzacions estiguin conscienciades i formades, en resolució de conflictes. En el cas dels riscos psicosocials és fonamental poder detectar-los i tallar-los en la seva fase primària, si no, es poden fer inabordables de manera interna per l’empresa.

De la mateixa manera, la formació en PRL obligatòria per a tots els treballadors i treballadores per compte d’aliena, ha d’incloure els factors psicosocials per a establir eines de detecció i prevenció de l’assetjament.

SI VEUS ASSETJAMENT, NO CÀLLIS, TRENCA EL SILENCI I NO  SIGUIS CÒMPLICE.

Rodrigo Pérez. Àrea de Prevenció Activa Mútua

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2020. Aturem la pandèmia: la seguretat i salut en el treball pot salvar vides
27 abr

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2020. Aturem la pandèmia: la seguretat i salut en el treball pot salvar vides

Sempre són les circumstàncies que es succeeixen en l’àmbit laboral les què marquen el focus d’atenció en el qual es centra l’objectiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. Aquest 28 d’abril de 2020 l’objectiu és clar i rotund: Aturem la pandèmia: la seguretat i salut en el treball pot salvar vides…Clar, rotund i també real, efectivament, la prevenció pot salvar vides, hi ha res més important que això?

Des de l’Organització Internacional del Treball (OIT) s’utilitza aquest dia mundial com a vehicle per incidir en la prevenció de les malalties i els accidents en el lloc de treball, duent a terme una campanya cada any, a nivell internacional, per fomentar en aquest entorn la salut i la seguretat.

Però aquest 2020 és, com a poc, diferent. Ens trobem davant una situació extrema que exigeix un esforç comú, per part de tothom, per combatre la pandèmia.

Des de l’OIT ens animen a realitzar una prevenció eficaç en l’entorn laboral, adoptant pràctiques segures, fet que en la situació actual cobra una importància fonamental.

Ens enfrontem al repte de reprendre l’activitat laboral en el qual la responsabilitat de mantenir un alt estàndard de seguretat i salut recau sobre tots i cadascú de nosaltres, des del govern fins a empresaris i treballadors.

Els entorns de treball són primordials en la prevenció de brots de malalties infeccioses pel que és indispensable que les empreses compleixin la legislació de seguretat i salut en el treball per a garantir que aquests siguin segurs i saludables.

Malgrat que ja s’ha repetit en innombrables ocasions, com a treballadors hem de ser conscients que algunes de les mesures preventives més efectives davant el covid-19 són de responsabilitat individual:

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.

L’etiqueta respiratòria:

 • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i llençar-ho a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 • Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.

I finalment mantenir distanciament social de 2 metres.

Com va dir Alejandro Magno, “hem de recordar que de la conducta de cadascun depèn el destí de tots”.

Però aquestes mesures fonamentals d’actuació no són les úniques, per no tenir dubtes sobre aquest tema us recomano que accediu al portal específic sobre mesures de prevenció davant el Covid-19 creat per Activa Mútua: https://prevencion.activamutua.es/ca/coronavirus/

En ell, trobareu tota la informació rellevant sobre la prevenció davant el covid-19 com la “Guia per a l’actuació correcta de les empreses en l’establiment de mesures per a prevenció i control del covid-19”, o una guia sobre com gestionar el teletreball i també infografies amb els aspectes més importants a tenir en compte per a realitzar una prevenció eficaç davant del virus en les situacions quotidianes, així com respostes a les preguntes més freqüents.

Per acabar, permeteu-me una reflexió:

Encara que en aquests moments és inevitable que ens acompanyi la tristesa per l’injust i inoportú de la malaltia, hem d’usar al nostre favor les experiències viscudes i transformar-les en oportunitats, com segur els agradaria als què ja no hi són.

“Algunes coses del passat van desaparèixer, però unes altres obren una bretxa al futur i són les què vull rescatar” – Mario Benedetti.

Javier Vega Molpeceres Àrea de Prevenció de Riscos Laborals.

 

 

 

 

 

 

Establiments de preus màxims per a la venda al públic de productes preventius higiènics davant el covid 19
27 abr

Establiments de preus màxims per a la venda al públic de productes preventius higiènics davant el covid 19

Dijous passat, 23 d’abril, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la següent Resolució on s’estableixen els imports màxims, per a la venda al públic de productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID -19.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf

Recomendaciones Seguridad frente al Covid19 en la vuelta al trabajo
27 abr

Recomendaciones Seguridad frente al Covid19 en la vuelta al trabajo

A la vista de la reincorporación, esta semana, de trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales, a sus lugares de trabajo, Activa Mutua hace difusión de la siguiente información (en continua actualización), con la finalidad de desarrollar dichas actividades en unas condiciones óptimas de seguridad y salud, y así prevenir exposición y propagación del COVID-19.

En esta colección de guías destacamos la Guía de Buenas prácticas en los centros de trabajo que el Gobierno de España ha publicado, el pasado 11 de abril. Una guía que recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo.

De la misma manera,  y sin olvidarnos de toda aquella población trabajadora que sigue desarrollando su actividad laboral desde casa, por Teletrabajo, aportamos unos pequeños consejos para que lo hagan de la manera más cómoda y segura.

A nivel estatal:

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. Ministerio de Sanidad

Guía de actuación en materia preventiva por causa del Covid-19 en las obras de construcción

Protocolo de prevención y protección laboral de los trabajadores y trabajadoras para recuperar la actividad industrial y distribución en el sector de la automoción

A nivel autonómico:

Comunidad de Madrid

Guía de actuación para la reincorporacón antes y después del Covid-19 con seguridad y salud en el trabajo.

Comunidad Autónoma Valenciana:

Protocolo general de actuación para la reincorporación a los centros de trabajo con relación a la potencial exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)

Comunidad Autónoma de Galicia:

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus 

Comunidad de Navarra:

Recomendaciones sector construcción

Recomendaciones sector industrial

Creativitat i innovació
22 abr

Creativitat i innovació

Parafrasejant a Albert Einstein “si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”.

La pregunta és Per què fem sempre el mateix? Crec que es deu a la por d’equivocar-nos si fem una cosa nova. Per això la innovació està en mans de les grans empreses o de les start-ups; unes perquè tenen múscul financer; les altres perquè tenen poc a perdre. Cal recordar que s’aprèn més dels errors que dels encerts. Per exemple, John Dyson va necessitar 5 anys i més de 5000 prototips per a crear la seva famosa aspiradora sense cable.

Com podem innovar en PRL? Des del meu punt de vista des de 4 camps diferents:

 • Mitjançant la incorporació de noves tecnologies. Aquest camp és el que major avanç està experimentant: l’ús de drons que eviten treballs perillosos; l’ús de la realitat augmentada per a seguir pautes segures d’actuació en determinats treballs; la col·locació de sensors de geolocalització a la roba de treball que indiquen la permanència de treballadors en zones perilloses, la robotització, etc., són només alguns exemples de les aplicacions que les noves tecnologies tenen en el camp de la Seguretat i Salut dels treballadors i treballadores. Encara que cal tenir en compte que aquestes noves tecnologies poden portar l’aparició de nous riscos.

  La formació. Mitjançant l’ús de la ludificació (usant els jocs per a crear cultura preventiva) i l’ús de simuladors de realitat immersiva. L’ús de la realitat virtual i/o de la realitat augmentada ens permet formar als treballadors amb experiència gairebé idèntiques a la de la vida real. Hem d’anar remetent a l’oblit la formació tipus ponència en la qual un parla i la resta escolta. No obstant això, continua sent el tipus més emprat en la formació que reben els treballadors des dels serveis de prevenció.

  • Equips de protecció, tant col·lectius com individuals. Les contínues millores en el disseny dels equips i en els materials amb els quals es fabriquen, contribueixen al fet que el seu nivell de protecció hagi augmentat espectacularment.

  Els sistemes de gestió. Ja no és suficient amb complir estrictament amb la documentació exigida en la Llei de PRL. Avui dia, Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi ambient, Responsabilitat Social Corporativa i Empresa Saludable, fan que les empreses es dirigeixin a models de gestió basats en la millora contínua que aglutini la seguretat i salut dels treballadors i la sostenibilitat dels centres de treball.

La situació de confinament en la qual vivim avui dia, ens mostra com les empreses s’adapten a les circumstàncies actuals per a poder sobreviure i ajudar a la societat, així:

 • Els fabricants de begudes alcohòliques s’han re configurat per a produir alcohols d’ús sanitari i gels hidroalcohòlics
 • Les empreses del sector tèxtil han transformat la seva producció per a fabricar peces d’ús sanitari i màscares.
 • Les empreses del sector serveis han començat a aplicar el teletreball de manera massiva.

En definitiva, la creativitat i la innovació són els mitjans que disposem per a sortir de la mediocritat. Hi ha dues maneres de destacar: o sent excepcionalment bó en el que fem o fent alguna cosa que ens diferenciï dels altres.

José Pedro Triano. Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua