Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Campañas

Algunes consideracions sobre el son i la seva relació amb el treball
16 mar

Algunes consideracions sobre el son i la seva relació amb el treball

Actualment les alteracions de la son constitueixen un dels problemes més rellevants de salut. La seva importància està relacionada en el fet que no només té una repercussió física en l’organisme (necessitat de restauració biològica), sinó també afecta el correcte funcionament de les capacitats cognitives i psicològiques, com la concentració, el rendiment, l’estat emocional, la memòria, etc.

Diverses investigacions han relacionat en els processos de la son, les alteracions de la son o mala qualitat d’aquesta, i l’estat físic i psicològic de la persona, afectant directament diferents trastorns digestius, cardiovasculars, mentals, etc. I  podent arribar a produir a la llarga trastorns degeneratius greus i irreversibles.

Funcions de la son

És ben sabut que l’alternança de la vigília (estar despert) i de la son influeixen en totes les funcions tant del cervell com de l’organisme en general.

Les funcions biològiques de la son es poden destacar en primer lloc per la recuperació i la restauració de l’organisme (processos bioquímics i fisiològics que s’han anat degradant durant l’etapa de la vigília), i en segon lloc per la conservació de l’energia imprescindible perquè el nostre organisme pugui recuperar-se.

Què significa qualitat de la son?

Per al bon funcionament de l’ésser humà és imprescindible una bona qualitat de la son.

Una bona qualitat de la son significa conciliar-la i mantenir-la durant la nit per obtenir el correcte acompliment de les necessitats diürnes.

La mala qualitat de la son fa que es produeixin alteracions de diferent forma i quantia en el nostre organisme, com per exemple, el canvi d’horari de treballadors nocturns o a torns implica la qualitat de la son no sigui l’òptima doncs en general, el son diürn mai és de la mateixa qualitat que el son nocturn,  atès que hi ha factors interns i externs que el poden alterar.

Però …què és el somni?

El somni és un estat biològic, periòdic i cíclic de somni-vigília. Per disposar d’un estat de vigília adequat es necessita un somni de qualitat i quantitat. Les hores necessàries de son varia en funció de l’edat, en adults es considera entre 7-9 hores.

A la son es poden distingir cicles compostos per dues etapes o fases: la fase NO REM i la fase REM. Els cicles es repeteixen entre 3 i 5 vegades durant la nit, aquest període acostuma a durar unes 2 hores. La fase de son no REM té una durada aproximada entre 80-90 minuts i consta de quatre fases: la fase 1 i 2, anomenades son superficial i les fases 3 i 4 són les de son profund. Després d’aquestes quatre fases apareix el somni REM, amb una durada aproximada de 20 minuts, amb major proporció en la segona part de la nit.

En la fase no REM es produeix la reconstitució i restauració física de l’organisme, mentre que en la fase REM es produeix la recuperació cognitiva (memòria, concentració, emocions, etc.), d’aquí la importància de completar tot el cicle.

En el cas de despertars irregulars s’interromp el cicle i comença de nou, amb la qual cosa la qualitat de la son es deteriora.

La son i la seva relació amb el treball

La falta de son influeix tant en l’àmbit familiar i social (falta de coincidència horària, falta de disponibilitat per compartir activitats de lleure, etc.), com en l’activitat laboral (disminució del rendiment, nombre de baixes més elevat per altres patologies comunes, i risc d’accidents més alt, entre d’altres).

En realitat, per diverses circumstàncies, la majoria de les persones no aconsegueixen descansar la quantitat d’hores necessàries, ni aquest descans es produeix amb qualitat de la son.

Hi ha uns hàbits personals que influeixen a no respectar el temps adequat de vigília i son com són el soroll, l’alcohol, la llum, els horaris socials, la disponibilitat d’equips com tauletes, mòbils, televisió a les habitacions que fan que no es descansi de forma adequada.

En l’àmbit laboral és molt important la consideració de possibles accidents tant propis o de terceres persones, per la qual cosa és important la seva identificació i l’adopció de mesures preventives entre les quals hi ha l’adopció d’hàbits saludables.

La mala qualitat de la son pot ser factor determinant d’alguns accidents per manca d’atenció, concentració, etc., especialment la seva consideració en els accidents de trànsit.

L’organització del treball en determinats col·lectius pot ser un factor de risc si no es té en compte, personal amb treball nocturn, a torns, personal amb llargues jornades, personal amb demanda social “just in time” (demanda immediata de serveis, menjars, etc.) amb la qual cosa la seva jornada laboral es prolonga.

S’estima que la prevalença de somnolència diürna excessiva està al voltant del 16% dels treballadors, amb major freqüència en dones amb treball remunerat, segons es va manifestar en la III Enquesta Navarra de Salut i Condicions de treball, la conclusió de les quals va determinar que les dones, a causa de la doble jornada de treball (laboral i familiar) presentaven més problemes per a conciliar la son.

Hi ha una estreta relació entre els danys produïts per riscos psicosocials i les alteracions de la son.

També s’ha determinat la influència del treball a torns i nocturn, i de les alteracions de la son relacionades amb algunes professions (sanitària, personal de vol, etc.). amb una incidència més gran de determinats tipus de càncer (especialment de mama i pròstata), factor que es continua estudiant per a prevenir els possibles efectes.

La recuperació de determinades patologies es ralentitza quan la son no és de qualitat.

A nivell individual és important la conscienciació del risc, intentant adoptar mesures preventives en la mesura del possible, així com les mesures higièniques pel que fa a l’adopció d’hàbits personals.

D’altra banda, es considera de vital importància la detecció primerenca dels trastorns de la son mitjançant el sistema general de Salut o bé en l’àmbit laboral mitjançant la Vigilància de la salut.

Cal unificar criteris de valoració d’aptitud laboral en els treballadors que pateixen aquestes patologies, per tal d’evitar tant discriminacions interindividuals, si la valoració és molt restrictiva; com l’augment del risc d’accidentabilitat laboral si no es té en compte el risc afegit que suposen les patologies de la son.

La inclusió habitual a la Vigilància de la salut de senzilles proves de detecció i la derivació primerenca a l’especialista dels treballadors amb hipersomnolència o altres patologies permetrà el desenvolupament d’una prevenció eficaç dels danys associats als trastorns de la son.

També és important la consideració d’alguns tractaments mèdics i la seva relació amb l’entorn laboral.

Com a conclusió, el treball coordinat entre especialistes en medicina del treball, tècnics en prevenció de riscos laborals i especialitats mèdiques implicades en trastorns de la son permetrà una millor detecció, gestió dels símptomes i per tant del risc derivat, així com una reducció de costos sociolaborals i cost personal del treballador afectat.

En aquest enllaç trobaràs tot el material divulgatiu (vídeos, fitxes, tríptics, guies, …) que hem elaborat amb l’objectiu de promoure i integrar el valor de la salut entre les nostres empreses, treballadores i treballadors protegits i autònomes i autònoms adherits.

 

 

 

Pla de xoc accidents mortals. INSST
16 mar

Pla de xoc accidents mortals. INSST

Ningú ha de perdre la seva vida a causa de la feina. Aquest és el gran objectiu que ha d’obligar-nos a unir esforços i unificar criteris per impulsar mesures que aconsegueixin entorns de treball segurs i garanteixin la salut i la vida de les persones treballadores.

Analitzant les dades de les dues darreres dècades al nostre país, s’observa una tendència decreixent dels accidents de treball mortals des de l’any 2000 fins al 2012. Tanmateix, i aquí és on s’han d’encendre totes les alarmes, en els últims nou anys els mateixos índexs han experimentat una modesta tendència a l’alça i estabilització posterior.

En aquest sentit, un total de 649 persones treballadores han mort a conseqüència de la seva feina durant els onze primers mesos de l’any 2021, una mort menys respecte l’any anterior, en el mateix període.

Les dades parlen per si soles, i han de fer-nos reflexionar sobre la gran quantitat de feina que tenim al davant. En aquest sentit, és important no quedar-nos només amb l’anàlisi dels factors traumàtics que han estat causa d’aquests accidents. Endinsar-se de ple en la qüestió i valorar certs aspectes d’origen organitzacional i psicosocial pot ser un camí a seguir per trobar part de la solució a aquest gran problema.

Veient les dades d’accidents mortals registrats a la nostra entitat aquests últims anys, s’observa també una línia d’estabilització en concordança amb els números generals, on malauradament s’han anat repetint cada any un nombre molt similar d’accidents mortals. Els sectors d’agricultura, transport i construcció són els que més casos registren durant tot aquest interval de temps.

És per això que des d’ UMIVALE ACTIVA també volem sumar-nos al pla de xoc contra els accidents mortals en el treball elaborat pel Ministeri de Treball i Economia Social, iniciativa que té com a objectiu desenvolupar una acció contundent que permeti generar un punt d’inflexió i iniciar de nou el camí de la reducció gradual de la sinistralitat laboral, sempre amb la visió que cap persona perdi la seva vida a la feina.

Més informació al següent enllaç:https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-el-trabajo#S1

Servei d’ Activitats Preventives de Riscos Laborals d’ UMIVALE ACTIVA

Campanya de mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ús de productes de neteja
22 feb

Campanya de mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ús de productes de neteja

Dins de la nostra tasca de promoure bons hàbits en matèria de prevenció i seguretat dels treballadors, presentem un nou material de sensibilització. Es tracta de tres infografies on es recullen les principals mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ ús de productes de neteja, així com les mesures d’ actuació quan s’ ha sofert una intoxicació per productes d’ aquesta tipologia:

Evitem avui el càncer laboral de demà
03 feb

Evitem avui el càncer laboral de demà

Umivale Activa es suma a la campanya “Evitem Avui el càncer laboral de Demà” impulsada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, contra el Càncer laboral, primera causa de mort per malaltia professional a Europa.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) considera que la mortalitat per càncer és un dels majors problemes de salut pública a nivell mundial. S’estima que els agents cancerígens són els causants d’unes 100.000 morts l’any.

Una altra dada preocupant és que es calcula que el 30% dels càncers tenen un origen laboral.

Conscients d’això, dins del nou marc europeu de seguretat i salut en el treball, les institucions europees han previst un pla d’accions amb mesures concretes per reduir l’exposició laboral als agents cancerígens, per tal de vetllar avui per la protecció de les persones davant l’exposició laboral a aquest tipus de substàncies, i evitar el càncer laboral de demà.

 

Per més informació, clica açí:

El que és important és baixar amb vida
11 nov

El que és important és baixar amb vida

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha llançat la campanya “Treballs en cobertes: el que és important és baixar amb vida”, l’objectiu de la qual és reduir els nombrosos accidents greus i mortals que es produeixen tots els anys a causa de caigudes des de cobertes i teulades. És una iniciativa impulsada per les entitats que formen part del “Grup de Treball Construcció” de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, els qui l’any 2018 van dur a terme una anàlisi de la sinistralitat durant la realització de treballs de reparació i manteniment en cobertes, el qual va donar lloc a un informe amb accions per a reduir aquests accidents, entre les quals es troba l’elaboració i difusió d’aquesta campanya.

“Cada 7 dies una persona pateix un accident greu o mortal en caure des d’una coberta o teulada mentre feia algun treball de conservació, manteniment, reparació o inspecció. Entre 2014-2018, només en el sector construcció, 228 treballadors van patir accidents d’aquest tipus, produint-los ferides greus o fatals”. Aquests accidents poden i  deuen de  ser evitats.La campanya persegueix la difusió de les mesures i recomanacions que han de tenir en compte els titulars dels edificis que contracten un treball sobre la seva teulada i les empreses o treballadors autònoms que els executen.

Com puc contribuir a reduir aquests accidents?La major part dels treballadors que pateixen aquests accidents pertanyen a microempreses (menys de 10 treballadors) o són treballadors autònoms. Per a reduir aquests accidents es necessita que aquests missatges arribin als seus destinataris. Des de l’INSST són conscients que no poden fer-ho sols. Per això, la col·laboració entre tots és fonamental. La teva implicació és part de la solució.És per això que, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem col·laborar en la difusió d’aquesta campanya, convidant als nostres mutualistes a prendre consciència en l’adopció de les mesures de protecció i bones pràctiques preventives que ens proposen.

Per a més informació sobre la campanya:

https://www.insst.es/documentacion/campanas/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”
18 oct

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”

S’acosta la 4a setmana d’Octubre i des d’Activa Mútua ens unim a la Campanya de l’Agència Europea per a commemorar la Setmana de Seguretat i Salut en el treball. Enguany el lema continua sent “Treball saludables: relaxem les càrregues” ja que aquesta campanya té una durada compresa entre els anys 2020-2022, i és que els Trastorns Múscul Esquelètics (TME) continuen sent una dels principals problemes que sofreixen les persones treballadores de la Unió Europea.

Els TME relacionats amb el treball, són una de les primeres causes de baixa o incapacitat, per aquest motiu hem de prestar-los especial atenció, ja que fan que perdem qualitat de vida i capacitat laboral, la qual cosa perjudica considerablement tant a la salut de les persones, com a les empreses i a l’economia en general.

En aquest sentit, la pèrdua de capacitat laboral pot iniciar-se quan les persones comencen a tenir molèsties de naturalesa musculoesquelètica. Molèsties, que en un primer moment permeten continuar treballant, però amb el temps es van agreujant fins a un punt en el qual impedeixen desenvolupar-lo al nivell requerit o directament l’inhabilita. El que suposa uns costos directes i indirectes molt elevats per a les empreses.

La prevenció dels TME ha de ser una prioritat per a empresaris i persones treballadores, d’aquí la importància de donar veu a aquesta campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el treball. Com a documentació d’interès fem difusió de les indicacions facilitades per a participar activament en la campanya, així com documentació per a aplicar en funció del nostre sector d’activitat.

Cuidem el nostre cos, només tenim un i ha d’acompanyar-nos per sempre, no sols per a treballar, sinó per a gaudir de totes les coses que ens ofereix el viatge de la vida.

Per a més informació:

https://healthy-workplaces.eu/es

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Dia Mundial de la visió 2021
14 oct

Dia Mundial de la visió 2021

LOVE YOUR EYES

Tal com ve ocorrent des de l’any 2000, el segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, promogut de manera conjunta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional de Promoció de la Ceguesa (IAPB)

La ceguesa i la deterioració de la visió són els eixos centrals en aquest dia dedicat a promocionar la salut ocular a tot el món.

Enguany el lema de la campanya és “Estima els teus ulls”.

La major part dels éssers humans que habiten el planeta sofrirà alguna patologia relacionada amb la visió al llarg de la seva vida, per la qual cosa resulta inqüestionable que hem de ser conscients de la importància de tenir uns ulls sans i, en conseqüència, tal com es proposa en la campanya d’enguany, sotmetre’ns a una prova de visió i animar a altres persones al fet que facin el mateix sempre que això sigui possible.

Aquesta és una de les iniciatives que es duran a terme en la celebració del Dia Mundial de la Visió, aconseguir que més d’un milió de persones es comprometin a fer-se una prova de visió abans de la celebració, una altra iniciativa interessant consisteix en un paquet escolar per al sector de l’educació per a ajudar els professors i als nens a parlar de la importància de la salut ocular, possibilitant una conscienciació efectiva a llarg termini.

Des d’un enfocament laboral, els adults romanen un terç del dia en el seu lloc de treball; aquest sobreesforç, sobretot en labors en les quals s’utilitza la vista de manera constant, pot provocar fatiga visual, que s’intensificarà si sumem factors com les condicions d’il·luminació, condicions ambientals per ús d’aire condicionat, l’ús de pantalles de visualització de dades, etc.

La vista és un sentit fonamental en la nostra activitat diària, prop del 80% de la informació que percebem ens arriba a través d’ella, els treballadors i treballadores són conscients d’això: ja l’any 2013, segons resultats obtinguts pel Baròmetre de la Salut Ocular, realitzat per Bausch & Lomb, un 79% dels enquestats preferiria perdre el 50% de la seva nòmina abans de perdre el 50% de la visió.

En el Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua apostem per la salut ocular en l’entorn laboral; duem a terme labors d’assessorament a les nostres empreses i autònoms mutualistes, tant en el camp relacionat amb els equips de protecció ocular i facial, com en el treball realitzat de manera habitual amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Aconseguim entre tots, que en els ulls dels joves continuï cremant la flama i en els dels vells brillant la llum, tal com va escriure Víctor Hugo.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents
04 oct

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents

“Les i els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Com cada any, el 5 d’octubre se celebra el Dia Mundial dels Docents commemorant, una vegada més, l’aniversari de la subscripció de la Recomanació de l’OIT i la UNESCO relativa a la Situació del Personal Docent (1966), que va establir criteris de referència quant als seus drets i responsabilitats, normes per a la seva formació i les condicions d’ensenyament aprenentatge, entre altres pautes.

Però la celebració d’aquest 5 d’octubre és, sens dubte, diferent a les anteriors.

Fa ja un any i mig que va començar la pandèmia COVID-19, i durant aquest temps els docents han hagut de reinventar-se per a continuar donant una formació de qualitat i ara, més que mai, adaptada als temps.

És important reflexionar sobre el treball del docent durant aquesta pandèmia i també sobre com ha afectat aquesta situació a la seva salut.

Hem de tenir en compte, amb la imposició en alguns moments de l’educació a distància i la situació, com a poc, complexa dins de les aules, així com a nivell social, que aquest col·lectiu ha vist incrementada la seva vulnerabilitat als riscos de contreure malalties relacionades amb el seu treball.

Factors com l’aïllament, la possibilitat de contreure la infecció per coronavirus, la pressió per mantenir un ensenyament de qualitat o la inestabilitat i incertesa sobre l’evolució de la pandèmia han posat a prova la capacitat de resistència de les nostres professores i professors.

En el Departament de Prevenció d’Activa Mútua, des del primer moment hem estat fent costat a aquest col·lectiu, aportant informació actualitzada sobre pràctiques preventives enfront del covid-19 en l’àmbit laboral, normes d’actuació davant l’aparició de casos en centres educatius, pautes de ventilació a les aules, etc.

El tema triat per a aquest any 2021 és: “Els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Tal com escriu Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides en relació amb el “Informe de Polítiques sobre l’Educació i el Covid-19” L’educació és la clau per al desenvolupament personal i el futur de les societats.

Efectivament, és moment de mirar al futur i la millor manera de fer-lo és treballant per una salut de qualitat, premissa amb la qual Activa Mútua està compromesa i en la qual la prevenció juga un paper fonamental.

Nelson Mandela deia que l’educació és l’arma més poderosa que es pot usar per a canviar el món. Treballem per una prevenció eficaç que garanteixi la salut dels i les docents perquè puguin afrontar aquesta honorable tasca.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

1 d’octubre, Dia Internacional de les persones d’edat
29 set

1 d’octubre, Dia Internacional de les persones d’edat

EQUITAT DIGITAL PER A TOTES LES EDATS

Des del 14 de desembre de 1990, Nacions Unides commemora l’ 01 d’Octubre com el Dia Internacional de les Persones d’Edat.

Es calcula que durant els propers 30 anys, el nombre de persones grans es duplicarà, cosa que significa que l’any 2050 hi haurà més de 1500 milions de persones d’edat avançada.

Enguany sota el lema “Equitat digital per a totes les edats”, ens recorden la importància de que les persones grans tinguin accés a les noves tecnologies.

El gran avanç digital que estem vivint ha canviat la nostra manera de viure, de treballar i de relacionar-nos, no obstant això, la meitat de la població mundial encara viu sense internet, sobretot als països menys desenvolupats, és per aquest motiu que no podem deixar que les persones de més edat es quedin enrere per no tenir accés o no saber utilitzar les noves tecnologies.

En l’àmbit laboral hem d’analitzar totes les dificultats que se’ls pot presentar a aquest col·lectiu, i moltes d’elles originades per l’avanç digital a l’hora de desenvolupar el seu treball.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

Els 4 pilars fonamentals de l’envelliment actiu són:

► Salut física i mental.

► Participació en la societat.

► Seguretat en tot el que es dugui a terme.

► Aprenentatge durant tota la vida.
És per això que Activa Mútua, mitjançant el seu Departament de Prevenció de Riscos Laborals, ha elaborat la guia ABORDATGE DE L’ENVELLIMENT EN L’EMPRESA, amb la intenció d’ajudar als nostres mutualistes en la tasca d’abordar la gestió i integració de les persones treballadores amb edat avançada en tots els àmbits de l’empresa. La finalitat és donar a conèixer, a aquest col·lectiu, les característiques específiques i les necessitats que demanden, per a ajudar, tant a l’empresa com a ells mateixos, a prendre les decisions adequades perquè puguin continuar treballant en unes condicions segures i satisfactòries.

No volem deixar passar l’oportunitat de recordar que un altre factor a tenir en compte per a tenir cura de la nostra gent gran, és el foment d’un envelliment saludable. A vegades pensem que les persones grans no poden valer-se per si mateixes i que han d’acceptar la malaltia com a part de ser grans. Deixem enrere aquestes idees, la clau és adoptar hàbits saludables des d’edats primerenques, tenir cura i mantenir a prop a la nostra gent gran, entendre quines són les seves necessitats, valorar el que aporten a la societat. D’aquesta manera, ens adonarem, que la salut afegeix anys de vida.

Per a més informació:

https://www.un.org/es/observances/older-persons-day

29 de setembre, Dia mundial del cor
27 set

29 de setembre, Dia mundial del cor

Pensa en el teu cor

L’infart continua posicionant-se com una de les primeres causes d’accidents de treball mortals (*), igual que les malalties del cor tornen a ser la principal causa de mort en tot el planeta.

A més, la pandèmia mundial de la COVID-19 ha deixat palesa que les persones amb malalties cardiovasculars són especialment vulnerables a desenvolupar complicacions si es contagien del virus SARS-CoV-2.

Per tot això, un any més des d’Activa Mútua ens unim aquest 29 de setembre a la celebració del Dia Mundial del Cor, per a donar visibilitat a les malalties cardiovasculars i promoure mesures preventives que ajudin a reduir el seu impacte en el món laboral en particular i en la societat en general.

Volem que PENSIS en el teu COR per a alimentar-se bé i beure amb moderació, augmentar el nivell d’activitat física i dir NO al tabac”.

Amb aquest missatge la Societat Espanyola de Cardiologia i la Fundació Espanyola del Cor ens animen a portar un estil de vida saludable per a combatre els múltiples factors que originen les patologies cardiovasculars, com són la diabetis, l’obesitat, la pressió arterial alta o el tabaquisme.

Després d’un període de vacances setembre ens brinda l’oportunitat de reprendre aquells propòsits de principis d’any que s’han quedat pel camí i introduir nous reptes. És el moment idoni per a pensar en el teu cor i iniciar una transformació de vida.

Qualsevol procés de canvi sempre serà més fàcil si s’està secundat i acompanyat. I en aquest sentit només fa falta parar esment per a comprovar que una gran part de la societat està conscienciada i bolcada a portar una vida sana i saludable.

Fins i tot els llocs de treball s’han convertit en motor i còmplice d’aquest estil de vida. Prova d’aquest fet és que cada vegada són més les empreses que inverteixen en promoció d’hàbits saludables, conscients que aquest tipus d’iniciatives milloren l’ambient laboral, la motivació, el compromís i la productivitat, reduint, al seu torn, l’absentisme per malalties.

Recomanacions preventives per a portar un estil de vida saludable:

 1. Alimentació i beguda:
 • Incorporar 5 porcions de fruita i verdura al dia.
 • Evitar el consum de begudes ensucrades i l’alcohol.
 • Limitar la ingesta d’aliments processats.
 • Reduir la quantitat de sal.
 • Disposar en el lloc de treball de màquines expenedores de begudes i aliments sans i saludables.
 • Habilitar en l’empresa menjadors amb menús equilibrats.
 • Habilitar zones de descans perquè la plantilla pugui emportar-se de casa menjar sa.
 1. Activitat física:
 • Practicar activitat física moderada o intensa com a mínim 30 minuts 5 dies a la setmana.
 • Utilitzar les escales com alternativa a l’ascensor.
 • Anar i tornar a la feina caminant o amb bicicleta.
 • Permetre pauses per a aixecar-se i realitzar estiraments a l’inici, durant i en finalitzar la jornada laboral.
 1. NO al tabac:
 • Deixar de fumar redueix significativament el risc de malaltia cardiovascular.
 • S’evita, també, el risc que es crea per a les persones fumadores passives.
 • Promoure en l’empresa programes d’ajuda i acompanyament per a abandonar l’hàbit del tabac.
 1. Promoció de la salut
 • Acudir a las revisions mèdiques corresponents.
 • Controlar el colesterol i la hipertensió.
 • Controlar el pes.
 • Realitzar la vigilància de la salut.
 • Establir programes en les empreses de detecció precoç de malalties i riscos cardiovasculars.
 • Recordar que aquesta malaltia fa especialment vulnerables a les persones enfront de la COVID-19. Per això és important continuar aplicant en tots els àmbits les mesures sanitàries de rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica, ús de màscara seguint les recomanacions sanitàries del moment i mantenir distanciament físic interpersonal d’almenys 1,5 metres.

(*) Avanç estadístic de gener a juny de 2021 del Ministeri de Treball i Economia Social.

Socorrisme i primers auxilis en el món laboral. Introducció i conceptes bàsics.
03 set

Socorrisme i primers auxilis en el món laboral. Introducció i conceptes bàsics.

L’Organització Mundial de la Salut (O.M.S.) en la seva definició de Salut, ens indica que la salut, no és solament l’absència de malaltia, sinó la recerca i consecució del benestar físic, mental i social.

Davant aquesta definició, hem d’entendre, que la salut és un fet que ens involucra a tots i que no és responsabilitat exclusiva dels científics o del personal sanitari.

És la salut una responsabilitat individual i de tota la comunitat; el primer responsable de la salut és un mateix.

L’absència de la salut repercuteix sobre un mateix i sobre tota la comunitat. La consecució de la salut no és un concepte estàtic, sinó que l’hem d’anar treballant al llarg de la vida.

L’educació per a la salut és un procés d’informació i de responsabilitat per a adquirir coneixements, actituds i hàbits bàsics que ens permetin conservar i promocionar la salut, tant a nivell individual com col·lectiu.

CONCEPTE DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS.

El Socorrisme comprèn des de la prevenció dels accidents o malalties, fins als primers auxilis que hem de donar a la persona afectada.

El concepte de socorrisme és més ambiciós i va més enllà de la realització d’unes primeres cures. Des del punt de vista de la salut, és preferible prevenir abans que curar. Els primers auxilis consistiran a donar assistència a un accidentat o malalt.

Davant una situació d’emergència amb risc vital, està demostrat que la primera resposta sanitària que es produeixi és bàsica per a la bona resolució del cas.

El sistema sanitari disposa d’unitats d’urgències en els seus diferents nivells, encara que en la majoria de casos, quan es produeix un accident, són les persones que es troben més a prop les que primer haurien d’actuar.

L’ensenyament dels primers auxilis pretén desenvolupar uns coneixements bàsics, unes actituds i habilitats adequades per a reconèixer la naturalesa d’una lesió, avaluar la seva gravetat i poder oferir el suport vital adequat.

Tant els coneixements teòrics com les maniobres de suport estaran encaminades a mantenir la vida o les millors condicions de salut fins a l’arribada o derivació als serveis assistencials especialitzats.

El socorrista és la primera baula en la cadena de supervivència que es posa en marxa davant una situació d’emergència o un accident.

La resolució reeixida d’una emergència és proporcional al temps de resposta per part de l’equip sanitari o el socorrista in situ de la primera assistència.

Sense entrar en el terreny de les responsabilitats, la persona o persones que apliquin els primers auxilis a un accidentat, estan realitzant abans de res un acte de solidaritat.

Aquest acte de solidaritat, que cadascú fonamenta en motivacions pròpies o responsabilitats adquirides, no es pot materialitzar d’una manera descontrolada.

L’acte dels primers auxilis requereix la posada en marxa d’unes tècniques i metodologies precises i concretes.

Setmana de la mobilitat europea 2020
17 set

Setmana de la mobilitat europea 2020

Des de 1999, la setmana del 16 al 22 de setembre, se celebra la setmana de la mobilitat europea. Aquesta celebració pretén ser una manera de conscienciar a tota la població europea sobre les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut de les persones com per al medi ambient.

La mobilitat sostenible s’aconseguirà fent un ús més racional dels cotxes, així com la substitució d’aquest per la mobilitat amb bicicletes, caminant o usant qualsevol servei públic, tenint com a objectiu final un continent climàticament neutre  a l’any 2050, és el que motiva aquestes setmanes de mobilitat europees, sent enguany el lema ‘Per una mobilitat sense emissions’.

Malgrat les diferents condicions climàtiques, geogràfiques i socioeconòmiques de les zones urbanes europees, hi ha una sèrie de mesures comunes que es poden adoptar per a promoure un entorn urbà climàticament neutre i inclusiu. Per tant, la SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2020 anima a la població i a les autoritats locals a prendre mesures per a complir l’objectiu a llarg termini d’un continent climàticament neutre.

L’aplicació de mesures directes per a abordar la contaminació, les emissions de carboni o la congestió del trànsit pot tenir beneficis immediats. Una altra raó motivadora del pla de mobilitat sostenible, és la reducció de despesa socioeconòmica (cal saber que la congestió en les zones urbanes i els seus voltants costa en l’actualitat gairebé 100.000 milions d’euros a l’any, és a dir, el u per cent del PIB de la UE), sense oblidar-nos de la millora en la nostra salut (la contaminació atmosfèrica és causa directa de més de 400.000 morts prematures).

Per tant, fomentar l’ús de la bicicleta o els desplaçaments a peu, a més d’un transport públic de baixes emissions i neutralitat climàtica, produirà efectes immediats molt positius.

Per això, el dia 22 de setembre es culmina, com totes les setmanes europees de mobilitat, amb el dia sense cotxes, on es convida a tota la població de la unió europea a reduir al màxim l’ús del cotxe en els desplaçaments curts, per ciutat i poder així veure l’impacte que té respecte a les emissions. És cert que enguany amb la pandèmia de la COVID19 s’han vist clarament els resultats quan es deixa d’usar el cotxe de manera massiva, podent comprovar que les grans ciutats han vist reduït el seu nivell de CO₂ de manera contundent.

Des d’Activa Mútua volem donar suport a aquesta iniciativa europea facilitant l’enllaç de tota la documentació de la campanya que ha facilitat el  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua