Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Canvi de denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Canvi de denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
28 set

Canvi de denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

El passat 8 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 703/2017, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i es modifica el Reial Decret 424/2016 , de 11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i Deroga el Reial Decret 343/2012 pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Es crea la Direcció General d’Estadística i Anàlisi Sociolaboral i s’adscriuen directament a la Secretaria d’Estat d’Ocupació les dues subdireccions generals responsables de la gestió, verificació i certificació del Fons Social Europeu.

Cal destacar com a novetat important en l’àmbit de seguretat i salut, la denominació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, que passa a cridar-se Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina, ampliant així les diferents actuacions que desenvolupa dit òrgan en el marc de la promoció de la salut en el treball.

Per a més informació clica en el següent enllaç

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari