Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Bonus 2017, Sistema de reducció de cotitzacions.

Bonus 2017, Sistema de reducció de cotitzacions.
28 feb

Bonus 2017, Sistema de reducció de cotitzacions.

Dissabte passat, 11 de febrer, s’ha publicat, en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017.

Aquesta ordre estableix, en el seu article 31, la conformitat de l’establiment d’un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals per a aquelles empreses que han contribuït especialment, amb inversions quantificables en matèria de prevenció de riscos laborals, a una disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, tal com està regulat en el Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN / 1448/2010, de 2 de juny; i en l’annex es publiquen els Valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, per al càlcul de l’incentiu a rebre, en l’exercici 2016.

 Activa Mútua, al mes d’abril, obrirà el termini per a la presentació de les sol·licituds per a aquelles empreses que compleixen aquests requisits i vulguin obtenir aquest incentiu.

Per a més informació : http://prevención.activamutua.eswww.activamutua.

Realitzar un comentari